8.3 C
De Bilt

Nieuwe Verbindingen: aanleg bruggen maakt oversteek N35 veilig voor fietsers, wandelaars en langzaam verkeer

Vanuit het coalitieakkoord op hoofdlijnen is om een bondige analyse gevraagd van het besluitvormingsproces van De Nieuwe Verbindingen in gemeente Hellendoorn. Uit de analyse blijkt dat er vanuit de samenwerkende partijen geen draagvlak is om het huidige besluit te herzien omdat het besluit op alle punten voldoet aan de gestelde doelstellingen.

Nieuwe Verbindingen

In het coalitieakkoord “Helder(s) Akkoord” is aangegeven dat er een bondige analyse naar het besluitvormingsproces en de actuele stand van het fietsnetwerk noordelijk en zuidelijk van de N35 op de Sallandse Heuvelrug moet plaatsvinden en aan de raad moet worden voorgelegd. Deze analyse is direct na de vorming van het nieuwe college opgestart. Zo zijn de overeenkomsten doorgelicht, de raadsbesluiten op een rij gezet en is er gesproken met de verschillende belanghebbende partijen zoals Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Vanuit de analyse is geen draagvlak voortgekomen om het eerder genomen besluit te herzien.

Eerder genomen besluiten sluiten aan bij doelstellingen

Het plan van De Nieuwe Verbindingen is in nauwe samenspraak met Staatsbosbeheer, de Staat en provincie Overijssel tot stand gekomen.

Bij de verschillende partijen is hun standpunt afgetast voor een verandering van twee viaducten over de N35 naar één tunnel bij de Rendac voor een ongelijkvloerse verbinding tussen de noordelijke en zuidelijke Sallandse Heuvelrug. De uitkomsten van de analyse zijn gepresenteerd aan de raad. Uit deze analyse wordt duidelijk dat de eerder genomen besluiten nog steeds voldoen.

De belangrijkste afwegingen hiervoor zijn:

  • Vanuit de samenwerkende partijen is er geen draagvlak om het huidige besluit te herzien omdat het besluit op alle punten voldoet aan de doelstellingen.
  • De spreiding van de toeristen op de Sallandse Heuvelrug is met de bruggen beter gewaarborgd.
  • Het beschikbare budget is niet toereikend voor andere varianten.
  • Bij een alternatieve keuze wordt kostbare tijd verloren die de verkeersonveilige situatie onnodig laten voortduren.

Betere verbindingen Sallandse Heuvelrug

De aanleg van de bruggen is onderdeel van het programma De Nieuwe Verbindingen. In dit programma zijn verschillende projecten verbonden die allemaal spelen rondom de N35 tussen Haarle en Nijverdal. Voor een veilige verbinding tussen beide delen van de Sallandse Heuvelrug heeft de gemeenteraad al in juni 2018 gekozen voor de zogenaamde Variant 3.

Het college van de gemeente Hellendoorn heeft op 12 oktober 2021 ingestemd met de uitwerking van de plannen voor verbindingen en aanleg van twee fietsvoetgangersbruggen over de N35: één nabij de Paarse Poort en één nabij de Oude Deventerweg. Met de komst van twee bruggen kunnen fietsers, wandelaars en langzaam verkeer veilig de N35 oversteken. Ook maken de bruggen een betere verbinding mogelijk tussen het noordelijke en zuidelijke deel van de Sallandse Heuvelrug.

Mogelijkheden brug over spoor

Bij de gekozen variant hoort ook een brug over het spoor nabij de Paarse Poort. Er is nu voor gekozen om de doortrekking van de brug over het spoor nog niet verder uit te werken. Doortrekking van de brug blijft in de toekomst mogelijk, maar is vooral afhankelijk van de hoogspanningsleidingen en de fietssnelweg F35.

Planning

Het project is volop in voorbereiding. De ontwerp en procedures lopen door tot het voorjaar van 2023, waarna tot de realisatie kan worden over gegaan. Fase 1 en 2 van variant 3 moet eind 2023 gereed zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio