27.9 C
De Bilt

Burgemeester Offinga is ongerust over overlastgevende asielzoekers en doet dringende oproep aan kabinet

De overlast van een groep asielzoekers die in het AZC Hardenberg verblijft is de afgelopen periode flink toegenomen. Burgemeester Maarten Offinga is ongerust en zet al zijn bevoegdheden in om de overlast tegen te gaan. “De grens is voor mij bereikt. Het is de omgekeerde wereld dat we als gemeente druk zijn met repressieve maatregelen terwijl de oplossing aan de voorkant zit. We dweilen met de kraan open. Er is een fundamenteel andere aanpak nodig. Ik roep de staatssecretaris op om in actie te komen.”

Overlastgevende asielzoekers

Vorig jaar besloot de gemeenteraad dat het asielzoekerscentrum (AZC) Hardenberg tot maart 2026 in Hardenberg kan blijven. De gemeenteraad stelde als voorwaarde dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het aantal asielzoekers uit veilige landen dat relatief veel overlast veroorzaakt terugbrengt naar nul. In de bestuursovereenkomst is afgesproken dat er geen overlastgevende asielzoekers meer in het AZC Hardenberg verblijven zodra voor deze groep asielzoekers speciale sobere opvangplekken zijn ingericht.

Burgemeester Maarten Offinga: “We nemen al sinds 2016 onze verantwoordelijkheid in het opvangen van vluchtelingen. Wij moeten en willen er zijn voor mensen die hun land zijn ontvlucht omdat het daar niet veilig is. Maar asielzoekers die overlast veroorzaken, zich misdragen en crimineel gedrag vertonen zijn wat mij betreft niet welkom in Hardenberg.”

Het COA heeft de gemeente Hardenberg laten weten dat er nog geen speciale opvangplekken voor overlastgevende asielzoekers beschikbaar zijn. Daarom kan het COA de afspraak met de gemeente nog niet nakomen.

AZC Hardenberg

Ondertussen ziet Maarten Offinga de overlast van asielzoekers uit het AZC Hardenberg toenemen. “In de afgelopen weken is het bijna elke dag raak. Met winkeldiefstallen, drugsgebruik, openbare dronkenschap en zeer ongewenst gedrag naar jonge vrouwen. Dergelijk gedrag tolereer ik niet. De cijfers laten zien dat het vaak om asielzoekers uit veilige landen gaat die deze misdrijven plegen of voor overlast zorgen. Deze mensen horen niet in ons AZC. Zij verstieren het voor de kwetsbare mensen die wel hulp nodig hebben. Ik snap heel goed dat onze inwoners hier niet op zitten te wachten en dat het draagvlak voor het opvangen van asielzoekers in onze gemeente hierdoor afbrokkelt.”

Ongerustheid bij burgemeester

Burgemeester Maarten Offinga is ongerust en zet al zijn bevoegdheden in om de overlast tegen te gaan. “Ik constateer dat er op dit moment relatief veel overlastgevende asielzoekers in het AZC Hardenberg verblijven. Dat hebben we willen voorkomen met de afspraken rond de verlenging van de asielopvang in Hardenberg. Nu blijkt dat het COA deze afspraken op dit moment niet kan nakomen en komen er toch raddraaiers en onruststokers naar Hardenberg. De grens is voor mij bereikt.

Ik zet me er intensief voor in om met het COA, politie en justitie tot een oplossing te komen. We schroeven de beveiliging op. En er komt een boa die zich volledig richt op de omgeving van het AZC. Wanneer de overlast aanhoudt, ga ik op korte termijn over tot gebiedsverboden. Maar het is de omgekeerde wereld dat we nu als gemeente heel druk zijn met repressieve maatregelen om deze problemen op te lossen, terwijl de oplossing aan de voorkant zit.”

Asielzoekers uit veilige landen veroorzaken vaak de overlast

De burgemeester van Hardenberg doet dan ook een dringende oproep aan het Kabinet. “De instroom van asielzoekers is enorm terwijl de asielketen volledig is vastgelopen. Met als triest gevolg dat er soms mensen buiten moeten slapen. We weten ook dat er tussen de  asielzoekers die naar Nederland komen, veel mensen zitten die geen kans maken op een verblijfstatus in Nederland. Dit zijn vaak ook de mensen die voor overlast zorgen. Zij houden nu schaarse plekken bezet voor mensen die onze hulp hard nodig hebben.”

Zorg dat veiligelanders niet in asielketen komen

Volgens Maarten Offinga wordt het probleem niet opgelost door nu aan de gemeenten te vragen om extra tijdelijke opvangplekken te regelen. “Er is een fundamenteel andere aanpak nodig. We dweilen met de kraan open en houden elkaar als overheden in een wurggreep. De oplossing is een stringenter asielbeleid waarmee we voorkomen dat mensen die geen kans hebben op een verblijfstatus in de asielketen terechtkomen. Ik doe een dringende oproep aan de staatssecretaris om snel in actie te komen en het probleem bij de bron aan te pakken. Ik stuur hem hierover ook een brief waarin ik mijn zorgen en ongerustheid uit en hem vraag om in actie te komen.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio