20 C
De Bilt

Plannen voor gebiedsontwikkeling TenCate en spoorzone Nijverdal

Er is een voornemen om de TenCate bedrijven te concentreren op het bedrijventerrein Nijverdal Noord aan de G. van der Muelenweg én de spoorzone in Nijverdal. Deze worden de komende jaren anders ingericht.  TenCate is hiervoor een samenwerking aangegaan met Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO). De bestaande bouw op het bedrijventerrein wordt gerenoveerd en verduurzaamd. Ook vindt er deels sloop en nieuwbouw plaats. Op die manier kunnen TenCate Grass, TenCate Protect en Toray Advanced Composites in Nijverdal gevestigd blijven.

Dit betekent dat er bij deze bedrijven ruim 700 arbeidsplaatsen in de gemeente Hellendoorn behouden blijven. Door de verhuizing van TenCate Grass van het Hoge Dijkje naar de G. van der Muelenweg, ontstaat er ruimte voor woningbouw aan het Hoge Dijkje. Daarnaast kijkt HMO op de locatie G. van der Muelenweg naar mogelijkheden voor een campus met ruimte voor lichte bedrijvigheid en innovatie.

Andere nieuwe functies ook mogelijk

Ook (flex)wonen en een hotel zijn mogelijke nieuwe functies in het gebied ten noorden van het station. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken is het nodig om de G. van der Muelenweg te verleggen. De komende tijd werkt HMO, in afstemming met de gemeente, verder aan de plannen. Op donderdagavond 4 april houden HMO en de gemeente Hellendoorn een inloopbijeenkomst bij CSG Reggesteyn aan de Willem de Clerqstraat 7 in Nijverdal voor iedereen die geïnteresseerd is in een kennismaking met HMO en deze verkenningen.

Draagvlak plannen TenCate-locatie

Vanuit de gemeente Hellendoorn is er draagvlak voor de plannen. Wethouder Egbert Nijenbanning: ‘We vinden het ontzettend belangrijk dat er voor onze inwoners ruimte is om te wonen, werken en verblijven. Ook voor ondernemers moet het aantrekkelijk zijn om zich hier te (blijven) vestigen en voor toeristen moet onze gemeente een mooie plek zijn om te recreëren. Door de voorgenomen gebiedsontwikkeling van HMO blijft Nijverdal, en daarmee de gemeente Hellendoorn, een belangrijke plaats innemen in de verbinding Zwolle – Twente – Münster.

Dit is belangrijk om ook in de toekomst economisch sterk te blijven. Bovendien draagt deze ontwikkeling er aan bij dat we meer woningen kunnen realiseren voor onze inwoners. Ik ben dan ook blij dat de voormalige TenCate bedrijven hebben besloten in Nijverdal te blijven. Ik begrijp daarentegen ook dat dit een ingrijpende wijziging is in de omgeving van veel inwoners. Hier hebben we zeker oog voor.’

Motto

‘Ons motto Bouwen aan maatschappelijke gebiedsontwikkeling is echt van toepassing op de transformatie van de TenCate-locatie’, zegt operationeel directeur Jeroen Heethaar van HMO. ‘De bedrijfslocaties worden verduurzaamd en klaargemaakt voor de toekomst. Daarbij zien we goede kansen voor een opwaardering van het hele terrein, met maatschappelijk relevante functies zoals wonen.’

Planning

De visie op het gebied wordt de komende periode door HMO en de gemeente Hellendoorn verder uitgewerkt. Hiervoor worden de reguliere procedures doorlopen van vergunningsaanvraag tot mogelijke uitvoering. Het is de bedoeling dat de plannen in fases uitgevoerd worden en alles voor 2029 gerealiseerd is. Het voornemen is om te beginnen met de bouw van een nieuwe fabriek door TenCate Grass (Thiolon) aan de G. van der Muelenweg. Daarna wordt de G. van der Muelenweg verlegd en volgt de rest van het plan.

Inloopbijeenkomst 4 april

HMO en de gemeente Hellendoorn houden een inloopbijeenkomst op donderdagavond 4 april in de aula van CSG Reggesteyn aan de Willem de Clerqstraat 7 in Nijverdal. U bent van harte welkom op een moment dat u schikt tussen 18.30 uur en 20.30 uur. Er zijn medewerkers van HMO en de gemeente Hellendoorn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Om 19 uur en om 20 uur is er een centrale presentatie over de voorgenomen ontwikkelingen. Direct omwonenden worden geïnformeerd tijdens een besloten bijeenkomst.

Duurzaam

TenCate heeft behoefte aan duurzame bedrijfshuisvesting. Ze heeft de wens om op het dak van de nieuwe fabriek zonnepanelen te plaatsen voor de energievoorziening van de productieprocessen van de gebruikers. Daarnaast wil ze samen met het waterschap kijken hoe het waterverbruik aanzienlijk verminderd kan worden. Deze besparing van elektriciteit en water zal tot een aanzienlijk lagere uitstoot van CO2 en stikstof leiden.

Over Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO)

HMO bouwt aan maatschappelijke gebiedsontwikkeling in Overijssel. Zij werkt altijd op plekken waar kwaliteit en toekomstbestendigheid onder druk staan. Dat kunnen gebouwen zijn, maar ook binnensteden of bedrijventerreinen. Als de markt een ontwikkeling niet oppakt, komt HMO in beeld. HMO kan verschillende rollen aannemen; ze kan bijvoorbeeld plannen maken of financieren, net waar de ontwikkeling om vraagt. De provincie Overijssel is 100% aandeelhouder van HMO. Voor meer informatie over HMO kijk op www.hmo.nl.

Kijk voor meer informatie over de plannen en een visuele weergave van de visie op het gebied op www.hellendoorn.nl/tencatespoorzone.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio