14.9 C
De Bilt
donderdag, 21 september 2023

Raad Hellendoorn aan zet bij volgende stap in proces rond asielopvang

Het college van de gemeente Hellendoorn stelt de raad voor om een volgende stap te zetten in het proces voor oriëntatie op asielopvang. Over dit proces hebben we al eerder gecommuniceerd op 23 februari. Concreet betekent dit dat het college de raad nu een toetsingskader voorlegt met criteria waaraan een opvanglocatie voor asielzoekers moet voldoen. In de vergadering van 18 april wordt hierover gedebatteerd. Het raadsbesluit volgt in de vergadering van 16 mei.

Het college heeft op 21 februari het besluit genomen om te overleggen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over mogelijkheden voor asielopvang in de gemeente Hellendoorn. Het is een bevoegdheid van het college om een locatie voor opvang te bepalen, maar het college vindt het belangrijk dat de raad de gelegenheid krijgt om kaders te stellen. Daarvoor heeft het college een toetsingskader gemaakt met criteria waaraan een locatie moet voldoen.
Over dit kader wordt nu van de raad een besluit gevraagd.

Stap voor stap in Hellendoorn

Het college wil de zoektocht naar een geschikte locatie zorgvuldig doorlopen. Pas als de raad een besluit over het kader heeft genomen, buigt het college zich over mogelijke locaties die hierbinnen passen. Voordat een besluit wordt genomen over een definitieve locatie, gaat het college in gesprek met omwonenden om hen te informeren en om te luisteren naar wat zij aan het college mee willen geven. Het college vindt het van belang om regie te houden op wat er
met de locatie (in de toekomst) gebeurt.

150-200 plaatsen

Eén van de criteria die in het toetsingskader zijn opgenomen, is het aantal opvangplaatsen. Voor de gemeente Hellendoorn is de verwachte opgave 123 plaatsen. Het toetsingskader gaat uit van 150-200 plaatsen. Dit komt doordat het COA een aantal van 150 plaatsen aangeeft als ondergrens voor goede faciliteiten en effectieve exploitatie. Daarnaast is de verwachting dat de asielopgave nog zal toenemen. Om te voorkomen dat er dan een tweede locatie geopend moet worden, houdt het college nu al rekening met een hoger aantal.

De opgave

Alle gemeenten staan voor de gezamenlijke opgave om opvang van asielzoekers mogelijk te maken. Op dit moment zijn gemeenten bezig hier invulling aan te geven. Los van alle keuzes die landelijk en lokaal gemaakt kunnen worden, blijft de opgave om meer locaties voor asielopvang te realiseren hoe dan ook bestaan. Daarom kiest het college ervoor om zelf de regie te nemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio