14.5 C
De Bilt

Nog raadsbesluit nodig om woningbouw op Tellegenlocatie in Wijhe mogelijk te maken

Nikkels Projecten en Bemog Projectontwikkeling willen op de plek van de voormalige Tellegenschool in Wijhe en op een deel van het grasveld ernaast 25 woningen bouwen. Het bestemmingsplan om hier woningbouw mogelijk te maken, heeft eind 2023 ter inzage gelegen. Vorige week besloot het college om de gemeenteraad voor te stellen om de bestemming van de locatie te wijzigen van ‘Maatschappelijk’ en ‘Groen’ naar ‘Wonen’.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel in de raadsvergadering van 26 februari.

Tellegenschool

De Tellegenschool aan Achter de Hoven 37 in Wijhe kwam leeg te staan door de fusie en verhuizing van de basisscholen De Tellegen en De Peperhof. De 25 woningen die op deze plek komen, zijn onder andere bestemd voor senioren en starters. Er komen 9 appartementen op een deel van het grasveld en 16 woningen op de locatie van de Tellegenschool. Er is aandacht voor betaalbaarheid: er komen vier sociale huurwoningen en zes betaalbare koopwoningen (tot € 300.000).

Bestemmingsplan

Om de nieuwbouw mogelijk te maken, moet de locatie de bestemming ‘Wonen’ krijgen.  Het ontwerp bestemmingsplan hiervoor heeft eind 2023 zes weken ter inzage gelegen. Er is één zienswijze binnengekomen, waarna in de toelichting het plan in meer detail is beschreven. Het college stelt nu aan de raad voor om het bestemmingsplan met een wijziging in de toelichting vast te stellen.

Hoe gaat het verder?

Wanneer de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld en er geen beroep wordt ingediend, kunnen Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling het bouwplan verder uitwerken en realiseren. De verkoop van de woningen zal naar verwachting medio 2024 plaatsvinden. Volgens de planning wordt het voormalige schoolgebouw na de zomer gesloopt en is het de bedoeling dat er begin 2025 gestart wordt met de bouw van de woningen. 

Meedenken

Inwoners konden op verschillende momenten meedenken over het plan voor herontwikkeling van de Tellegen-locatie. In 2022 vond er een openbare ‘biedprocedure’ plaats, waarbij partijen hun plan voor herontwikkeling van de locatie konden indienen. Omwonenden hebben via de website www.mijnkijkopolst-wijhe.nl aangegeven welk plan zij het beste vonden voor hun omgeving en waarom. Na beoordeling van de plannen door de gemeente is de opdracht voor herontwikkeling gegund aan Nikkels/Bemog.

Nikkels/Bemog heeft het plan voor de woningbouw tijdens inloopmomenten aan de omwonenden laten zien. Het plan is met de waardevolle reacties van omwonenden verfijnd en aangepast, zie de projectwebsite www.tellegenpark.nl.

Onder de noemer ‘Olst-Wijhe, toekomstbestendige, eigenzinnige regionale woongemeente aan de IJssel’ wil de gemeente tot 2032 groeien met 1.000 tot 1.200 woningen. Nieuwbouw op de locatie van de Tellegenschool in Wijhe draagt hieraan bij. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio