8.8 C
De Bilt

Coalitieakkoord BBB-NDB en CDA rond in Beek

Beek – Coalitiepartijen BBB-NDB en CDA in Beek hebben maandagmorgen een nieuw coalitieakkoord ondertekend met de titel ‘Samen doen: veur Baek!’. In het akkoord staan de ambities voor Beek voor de komende vier jaar. “We bouwen door op het ingezette beleid van de afgelopen twee jaar, aangevuld met enkele prioriteiten”, zegt formateur Thijs van Es. “In ‘Samen doen: veur Baek’ gaat meer aandacht uit naar arbeidsmarktbeleid, klimaatbeleid, de woningmarkt en Burger!Kracht-projecten.”

Een ander belangrijk speerpunt uit het nieuwe coalitieakkoord is voorzetting van het
solide financiële beleid van de gemeente. Ook de komende periode wordt ingezet op
de laagste woonlasten in de Westelijke Mijnstreek en inwoners betalen ten hoogste
een kostendekkende prijs voor gemeentelijke belastingen. Kanttekening is wel dat
ook de gemeente Beek de komende vier jaar zal moeten bezuinigen als gevolg van
oplopende tekorten in het sociale domein.

Burger!Kracht

In alle kernen zal gekeken worden welke behoeften er zijn om de leefbaarheid te
versterken. Dit gebeurt volgens de principes van Burger!Kracht waarbij initiatieven
vanuit de omgeving worden gestimuleerd en ondersteund. Bij Burger!Kracht staan
maatwerk en draagvlak centraal.

Klimaatbeleid

De gemeente Beek houdt onverkort vast aan haar duurzaamheidsambities. Beek wil
over tien jaar een energie neutrale gemeente zijn. Voor een daadkrachtige uitvoering
van het voorgenomen klimaatbeleid komt er een wethouder klimaat in Beek.

Arbeidsmarktbeleid

De gemeente gaat zich inspannen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
met nieuwe programma’s en methodieken te stimuleren en motiveren om werk van
zichzelf te maken. Zo wil ze werkzoekenden inzetten in de wijk waar ze wonen. Op
die manier krijgt hun maatschappelijke inzet respect en aanzien in de eigen leefomgeving. Daarnaast worden Beekse ondernemers uitgenodigd om mee te denken over de participatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Woningmarkt

De gemeente wil de doorstroming op de woningmarkt weer op gang brengen door
Postbus 20 regionaal samen te werken. Daarbij wil Beek zich met name inzetten voor het
6190 AA Beek realiseren van een passend woningaanbod voor jongeren en levensloopbestendige woningen voor ouderen. Zo zal worden onderzocht of ‘kompaswoningen’ (tijdelijke woningen in kleine kernen) er aan bijdragen dat jongeren in hun eigen kern blijven wonen. Ook wordt onderzocht of verplaatsbare zorgunits een oplossing bieden aan hulpbehoevenden als woningaanpassingen niet van een duurzaam karakter zijn.

Portefeuilleverdeling

Het beoogde nieuwe college bestaat uit burgemeester Christine van Basten-
Boddin, gemeentesecretaris Ron de Louw, wethouder Thijs van Es (BBB-NDB),
wethouder Hub Schoenmakers (BBB-NDB), wethouder Hub Hodzelmans (CDA)
en nieuwkomer wethouder Ralph Diederen (CDA). De wethouders worden 26
april om 19.00 uur in de raadszaal geïnstalleerd.

De portefeuilleverdeling ziet er als volgt uit:

Burgemeester Christine van Basten-Boddin
Portefeuille: Veiligheid, Economie en Communicatie
Wethouder Thijs van Es (locoburgemeester)
Portefeuille: Sociaal Domein, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn
Wethouder Ralph Diederen
Portefeuille: Financiën, Sport en Wonen
Wethouder Hub Schoenmakers
Portefeuille: Klimaat, Openbare Ruimte en Verkeer
Wethouder Hub Hodzelmans
Portefeuille: Burger!Kracht, Grote projecten en Bedrijfsvoering
spot_img

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

spot_img

Nieuws uit deze regio