7.5 C
De Bilt

Pekela biedt maatwerk in huishoudelijke ondersteuning

Pekela – Ondersteuning op het gebied van huishoudelijke hulp is een belangrijk onderdeel van de WMO. Steeds meer inwoners vragen deze hulp aan. Afgelopen jaren zijn de kosten voor deze vorm van ondersteuning sterk gestegen. Ook dit jaar verwachten wij weer een grote kostenstijging. De gemeente Pekela wil de huishoudelijke hulp anders gaan organiseren.

Niet meer als een algemene vrij toegankelijke voorziening, maar als een maatwerkvoorziening die alleen beschikbaar wordt gesteld aan inwoners die een indicatie hebben. Dat wil zeggen dat ze het echt nodig hebben op basis van hun individuele situatie. De gemeente Pekela wil dat iedereen in de gemeente die deze vorm van ondersteuning echt nodig heeft deze ook kan krijgen. De gemeenteraad heeft hiermee in principe ingestemd.

Oorzaken grotere vraag naar huishoudelijke hulp

De groeiende vraag naar huishoudelijke hulp komt onder andere door de vergrijzing en omdat ouderen langer thuis blijven wonen. Op dit moment is in gemeente Pekela de huishoudelijke hulp makkelijk te krijgen.  Dit is bij een stijgende vraag financieel niet meer houdbaar. 

Voorziening Pekela ook in de toekomst in stand houden

De gemeente heeft onderzocht hoe de huishoudelijke hulp houdbaar te houden en ook in de toekomst in te kunnen zetten bij de mensen die het om medische of financiële redenen het hardst nodig hebben. Daarvoor is nodig dat de kosten in de pas blijven lopen met het geld dat we hiervoor hebben. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleid te veranderen van een algemene in een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke hulp.

De verandering wordt in de verordening vastgelegd. Hierop kunnen belanghebbenden van 2 oktober tot en met 13 november 2023 reageren voordat de gemeenteraad een definitief besluit neemt. Als de inzagetermijn is afgelopen besluit de gemeenteraad op 19 december definitief over het vaststellen van de nieuwe verordening. Bij instemming van de gemeenteraad op de verordening wordt de huishoudelijke ondersteuning aanbesteed. Naar verwachting wordt dan de nieuwe werkwijze na de zomer van 2024 in de praktijk gebracht. Tot de tweede helft van 2024 verandert er niets in de vorm van ondersteuning.

Gebruikers huishoudelijke hulp krijgen brief

De gebruikers van huishoudelijke hulp krijgen de komende dagen een brief over de ontwikkelingen rond de huishoudelijke hulp. Bij vragen kunnen inwoners contact met de gemeente Pekela opnemen. Dat kan per telefoon 0598-652301 of door het sturen van een e-mail naar sociaalteam@pekela.nlDe verordening is beschikbaar op de gemeentelijke website onder zienswijzen. Voor inwoners die de verordening liever op papier ontvangen kan een afschrift van de verordening worden opgevraagd via telefoonnummer 0598-652301 of per mail via sociaalteam@pekela.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio