4.8 C
De Bilt

Bezwaren last onder dwangsom Zeedijk afgewezen door college Hulst

Het College van B&W van de gemeente Hulst besloot op 14 juni jl om de bezwaren die zijn ingebracht tegen het besluit van 24 november 2021 – waarin de Staat een last onder dwangsom werd opgelegd van vijf miljoen euro – ongegrond te verklaren en het besluit in stand te laten.

Last onder dwangsom

De gemeente Hulst legde De Staat der Nederlanden deze last onder dwangsom op om uiterlijk 1 juli 2022 het plan van maatregelen te presenteren voor de afhandeling van de met TGG verontreinigde Zeedijk bij Walsoorden. Dit plan zou concrete maatregelen moeten bevatten, gericht op het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van deze verontreiniging.

Bezwaren

Het betreft hier bezwaren van de verzoekers om handhaving (Hörchner Advocaten namens agrariërs Menu c.s.), de eigenaar/verantwoordelijke voor de Zeedijk (de Staat) en Stichting Schone Polder (als belanghebbende).

Afwijking van advies Commissie bezwaarschriften

Het college wijkt met haar besluit, voor wat betreft het bezwaar van de verzoekers om handhaving, af van het advies van de Commissie bezwaarschriften. De Commissie bezwaarschriften vindt dat de last waarop de dwangsom is bepaald, namelijk het voor 1 juli a.s. overleggen van een plan van maatregelen, geen concrete maatregel is om verontreiniging te voorkomen dan wel ongedaan te maken. De Commissie adviseert daarom het bezwaar van verzoekers gegrond te verklaren.

Plan van maatregelen

Het college heeft besloten om dit bezwaar tegen de last onder dwangsom toch ongegrond te verklaren. Voor het college is van belang dat er maatregelen genomen worden. Met het handhavingsverzoek heeft het college willen afdwingen dat hier voor 1 juli een plan voor ligt. Het college is van mening dat het aan de Staat is om te bepalen welke maatregelen getroffen worden. De te nemen maatregelen moeten uitvoering geven aan de zorgplichtartikelen van het Besluit bodemkwaliteit en de Wet
bodembescherming.

Inhoudelijke beoordeling

Als het plan van maatregelen is ingediend, vindt een inhoudelijke beoordeling plaats. De gemeente bekijkt dan of met de vastgestelde maatregelen en het besluit van de minister tot het uitvoeren van deze maatregelen wordt voldaan aan de zorgplichtartikelen. Ook houdt de gemeente toezicht op de uitvoering van maatregelen. Indien nodig, kan een nieuw
handhavingsbesluit worden genomen.

spot_img

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

spot_img

Nieuws uit deze regio