10.2 C
De Bilt

Masterplan Nieuwvliet Bad krijgt 2 miljoen van provincie Zeeland

Sluis – Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het beschikbaar stellen van ruim 2 miljoen euro aan de gemeente Sluis om Nieuwvliet-Bad via een Masterplan en verschillende (kust) projecten door te ontwikkelen. Het project wordt bekostigd door inzet van gelden van de Regio Deal Zeeland  en gelden van de Provincie Zeeland.

Aanleiding

Op 6 juli 2018 hebben Rijk en regio de Regio Deal ondertekend. Het doel van de Regio Deal Zeeland is investeren in een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat. Een van de projecten is het project Kwaliteit Zeeuwse kust. Het project Kwaliteit Zeeuwse kust richt zich op de versterking van de Zeeuwse kwaliteitskust door gebiedsontwikkeling en een kwaliteitsimpuls voor verouderde recreatiebedrijven en de omgeving. Op basis van de afspraken die gemaakt zijn binnen de Kustvisie worden strandovergangen verbeterd en ondernemers gestimuleerd om de kwaliteit van de bedrijven te verbeteren.

Masterplan Nieuwvliet-Bad

Het Masterplan is gericht op het beschermen, versterken en beleven van de landschappelijke kwaliteiten rond Nieuwvliet-Bad. In het Masterplan wordt ingezet op het openhouden van een aantal polders waardoor het gebied niet volledig bebouwd wordt. Daarnaast is de ontwikkelstrategie gericht op het versterken van de overgangen tussen het kustgebied en het verblijfsgebied onder aan de dijk. Het duingebied wordt tussen strandopgang de Boekanier en strandopgang de Strandganger naar binnen doorgetrokken.

Hoe komt Nieuwvliet-Bad eruit te zien?

In het nieuw in te richten gebied worden wegen en parkeerplaatsen geïntegreerd (inclusief duinpromenade) en moet op termijn een ‘dorpsplein’ ontstaan. Ook ter hoogte van de Zwarte polder moet de dijk worden omgevormd tot duin om zo qua uitstraling een eenheid te vormen met de achterliggende parken. Zo wordt Nieuwvliet-Bad een gebied dat een bij de kust passende uitstraling heeft.

Entree duinen

Het deelproject Entree duinen bij de strandganger sorteert al voor op deze toekomstige situatie. Gezien de typering van dit strand als natuurstrand zal de toegang ingetogen worden vormgegeven, omdat hier natuur- en landschappelijke waarden meer op de voorgrond staan en aspecten zoals stilte en duisternis van groot belang zijn. De overgang moet ook de mogelijkheid bieden om de Verdronken Zwarte Polder te kunnen beleven.

De pier

De pier ter hoogte van strandopgang De Boekanier (getypeerd als recreatiestrand) zal in het Masterplan toegankelijk worden gemaakt als uitzichtpunt en plek om te kunnen recreëren (deelproject Beleefbare pieren). Hierdoor wordt de aantrekkingskracht van het recreatiestrand versterkt. Uitgangspunt is tevens dat de pier toekomstgericht ook gebruikt kan worden als aanlandingsplaats voor een watertaxi (als verbinding tussen Cadzand-Bad, Nieuwvliet-Bad en Breskens).

Nieuwvliet

Het deelproject Nieuwvliet verkeersveilig is bedoeld om mensen te stimuleren minder met de auto te rijden. Enerzijds richt dit project van het Masterplan zich op verbeteringen aan de oostelijke kant tussen de provinciale weg en de kust, waarbij verkeersstromen gescheiden worden. Anderzijds richt deze herinrichting zich op het beter faciliteren van fiets- en wandelverkeer.  De inrichting van wegen moet bijdragen aan het beleven van de kust. Daarbij moet door het toepassen van knotwilgen langs de dijken zo de landschappelijke waarde van de dijken benadrukt worden.

Baanstpolder

Het deelproject Inrichting recreatienatuur Baanstpolder richt zich op het versterken van de landschappelijke kwaliteiten in het overgangsgebied tussen de kust en het open agrarisch gebied. Zo ontstaat een geleidelijke overgang die ruimte biedt voor diverse recreatievormen. Het gebied vormt voor wandelaars een aantrekkelijke verbinding tussen de parken en de kuststrook. Door de inrichting van de Baanstpolder worden kreken onderling verbonden. Het betreft de kreken in de Baanstpolder, de kreek op het Landal park en de kreek die voorzien is in de Lampzinspolder. De kreek wordt bovendien verbonden met de Zwartegatsekreek.

Gedeputeerde Dick van der Velde (toerisme) ‘Ik ben er trots op dat we met inzet van de Regiodeal gelden Zeeuws-Vlaanderen weer een stukje mooier kunnen maken’.

Planning

De eerste fase van het Masterplan Nieuwvliet-Bad, zoals uitwerking van aanbestedingen en start van het vergunningentraject start in de zomer van 2020. Het zwaartepunt van de uitvoering zal liggen in 2021. Oplevering van het Masterplan en alle deelplannen wordt verwacht voor het zomerseizoen van 2022.

Achtergrondinformatie

In de Zeeuwse Kustvisie zijn delen van Nieuwvliet-Bad opgenomen als aandachtsgebied. Dit betekent dat een verdere uitwerking van verschillende punten in het gebied noodzakelijk is. Rond Nieuwvliet-Bad is sprake van een concentratie van bestaande recreatieparken, enkele open polders en een toenemende verkeersintensiteit. In het gebied spelen veel zaken die niet onafhankelijk van elkaar gezien kunnen worden. Er was daarom behoefte aan een meer integrale visie op de ontwikkeling van Nieuwvliet-Bad en daarmee aan het opstellen van een Masterplan Nieuwvliet-Bad. In het Masterplan wordt een toekomstvisie van het hele plangebied gevat. Dit Masterplan is op donderdag 28 mei 2020 door de Raad vastgesteld.

spot_img

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

spot_img

Nieuws uit deze regio