7.7 C
De Bilt

Plan van aanpak zeedijk Walsoorden

Walsoorden – Het plan van aanpak voor de zeedijk Walsoorden ontvingen wij op 30 juni 2022. Dit plan is namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld. Wij gaan het plan nu bestuderen.

TGG in zeedijk

Deze zeedijk werd in 2015 aangelegd. Daarbij werd thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikt. Uit onderzoeken bleken uit de dijk schadelijk stoffen te lekken.

Dwangsom

In november 2021 legden wij een dwangsom op aan Rijkswaterstaat om er voor te zorgen dat er uiterlijk 1 juli 2022 een plan van aanpak voor de dijk zou zijn. Dat is nu gebeurd. Voorwaarde bij het plan van aanpak was dat met deze maatregelen wordt voldaan aan de zorgplicht zoals die staat in de Wet bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk).

Inhoud van het plan

In het plan van aanpak staan de maatregelen die de rijksoverheid treft en gaat treffen met het oog op de verontreiniging in de zeedijk. Het gaat om maatregelen zoals bedoeld in artikel 13 van de Wbb en/of artikel 7 van het Bbk. Samen met het plan ontvingen wij een gedetailleerde tijdsplanning voor de uitvoering van de maatregelen.

Inhoudelijke beoordeling

Het plan gaan we nu zorgvuldig bekijken. Daarvoor vragen wij hulp aan specialisten. Zij gaan toetsen en beoordelen of met de voorgestelde maatregelen wordt voldaan aan de genoemde zorgplicht. Wij wachten het advies over werking van de maatregelen en de haalbaarheid af.

Andere partijen

Ook de Provincie Zeeland en het Waterschap Scheldestromen hebben een verantwoordelijkheid voor de zeedijk. Met hen en met Rijkswaterstaat gaan wij in overleg.

Openbaar

Omdat het onderdeel is van lopende juridische procedures communiceren we momenteel niet over de inhoud van het plan.

spot_img

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

spot_img

Nieuws uit deze regio