Albionistraat van vier naar drie bouwlagen

Boxtel – De gemeente Boxtel heeft in het verleden in samenspraak met Joost afspraken
gemaakt over een bouwplan voor 28 appartementen in de Albionistraat op het terrein
van de voormalige basisschool De Beemden. Deze plannen gingen uit van vier
bouwlagen. In de omgeving was er onvrede over de totstandkoming van de plannen
met een hoogte van vier bouwlagen. Wethouder Van der Zanden is met dit signaal
voorspoedig aan de slag gegaan, wat heeft geleid tot een aanpassing van de plannen
naar een bouwhoogte van drie lagen.


In de gemeenteraad is begin 2021 al door een afvaardiging van de buurt ingesproken om
hun ongenoegen over het proces kenbaar te maken. Wethouder Van der Zanden heeft na
zijn aantreden actief contact gezocht met de afvaardiging om van hen te vernemen waar het
ongenoegen door is ontstaan. Tijdens dit gesprek kwam naar voren dat er onvrede was over
de contacten met Woonstichting Joost én over de hoogte van de vier bouwlagen.

Draagvlak

Omdat plannen sneller tot wasdom komen als er draagvlak is, is er vervolgens contact
gezocht met Woonstichting Joost. Uitkomst van die gesprekken is dat er een plan in
voorbereiding is van drie bouwlagen met daarin 27 appartementen en inpandige berging.
Deze wijziging in de plannen is afgelopen week overgebracht aan de afvaardiging van de
buurt. Zij reageerde verheugd op de gewijzigde plannen.

Verder

Woonstichting Joost gaat nu verder aan de slag met het uitwerken van de plannen en het
voeren van een actieve omgevingsdialoog. Daarna werkt de gemeente de plannen uit in een
ontwerpbestemmingsplan. Na goedkeuring daarvan in het college volgt de
zienswijzeprocedure. Vervolgens wordt het bestemmingsplan voorgelegd aan de
gemeenteraad ter vaststelling.

Albinonisstraat - Regio Online
Foto: GooglMaps

Planning Albionistraat

Over de precieze planning is nu in de vakantieperiode nog geen duidelijkheid te geven.
Wethouder van der Zanden is opgelucht dat door de gevoerde gesprekken en het goed
luisteren naar de opmerkingen van burgers in de directe nabijheid van het bouwplan, er nu
wel draagvlak is vanuit de omgeving voor het bouwplan van drie bouwlagen. “Ik beschouw
het als mijn opdracht om bouwplannen tot uitvoering te brengen. Dit lukt het snelste met
draagvlak vanuit de omgeving, zonder procedures bij de Raad van State. Ik vertrouw erop
dat deze verandering van de plannen daar een flinke bijdrage aan levert. Boxtel krijgt er 27
mooie sociale huurwoningen bij, een belangrijke doelgroep!”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Weet wat je doorspoelt in het riool

Je bent klaar met eten. Nog snel even die vette pan afspoelen voordat die in de afwasmachine gaat. Stop…hier gaat iets fout. Want wat...

Feestelijke opening kunstgrasveld en ledverlichting S.S.C.’55

Voetbalvereniging S.S.C.’55 in Sprang-Capelle opende op zaterdag 18 september het nieuwe kunstgrasveld en ledverlichting. Daarbij waren onder andere wethouder John van den Hoven van...

Commissaris van de Koning bezoekt gemeente Baarle-Nassau

Baarle-Nassau - Op donderdag  16 september bracht onze Commissaris van de Koning  mevrouw Ina Adema een werkbezoek aan de gemeente Baarle-Nassau. De kleinste maar...

Lancering van De Waterbank door Waterschap De Dommel

De droogte van de afgelopen jaren heeft laten zien, dat er meestal nog wel water is, alleen is dat niet altijd daar waar het...

Regio zoekt plekken voor vluchtelingen en statushouders

Oisterwijk - Alle Brabantse gemeenten is op dinsdag 31 augustus jongstleden gevraagd met spoed te zoeken naar plaatsen om statushouders en vluchtelingen onderdak te...

Pilot van start met 2 ontmoetingsplekken voor jongeren in Gilze en Rijen

Gilze-Rijen - Binnenkort kunnen jongeren in Gilze en Rijen elkaar ontmoeten op een van de jongerenontmoetingsplekken aan de Warande in Gilze en bij de...

Bestuurlijke zelfstandigheid Baarle-Nassau behouden in samenwerkingsverband ABG

Baarle-Nassau - Onze samenleving verandert in een rap tempo. Er zijn grote opgaven voor de toekomst. Daarbij rekenen inwoners ook op de gemeente. In...

Eerste plaatsing Slimme Bandenpomp in Waalwijk

Waalwijk - Op 16 augustus is op parkeerterrein De Els Noord aan de Mr. Van Coothstraat de eerste Slimme Bandenpomp geplaatst. De bandenpomp...