Gemeenteraad Haaren neemt besluit over verdeling kernen

Oisterwijk – De gemeenteraad van Haaren neemt op 5 juli een principebesluit inzake het herindelingsontwerp van de gemeentekernen. In het raadsvoorstel is onderbouwd aan welke gemeenten de dorpen Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt worden toegevoegd bij de herindeling van de gemeente Haaren.

De voorbereiding van dit raadsvoorstel gebeurde samen met de gemeenten Boxtel, Heusden, Oisterwijk, Tilburg en Vught. Het college van B&W van Haaren legt dit voor aan de eigen gemeenteraad en de stuurgroep respecteert dit voorstel. De stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de colleges van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten Boxtel, Haaren, Heusden, Oisterwijk, Tilburg en Vught.

Stap naar herindelingsontwerp

 Het besluit van 5 juli over de verdeling van de kernen is een exclusief besluit van de
gemeenteraad van Haaren en de volgende stap op weg naar het herindelingsontwerp met de nieuwe gemeentegrenzen. Het herindelingsontwerp wordt opgesteld door de gemeente Haaren en de gemeenten die een deel van het gebied van Haaren overnemen. Voordat het
herindelingsontwerp kan worden gemaakt moet dus duidelijk zijn welk dorp naar welke
gemeente overgaat. Uitgaande van vaststelling van het herindelingsontwerp door alle betrokken gemeenteraden in december 2018, betekent dit dat de gemeenteraad van Haaren vóór het zomerreces, namelijk 5 juli, een besluit moet nemen hierover.

Kernpunten raadsvoorstel

Het uitgangspunt is om de gemeente Haaren op te splitsen aan de hand van de huidige
dorpsgrenzen. De inbreng uit de gespreksronde in de vier dorpen kan leiden tot correcties op perceelniveau. Voor Esch gaf een inventarisatie van deze in april gehouden gespreksronde geen volledig beeld van de voorkeurgemeente bij herindeling. Een tweede consultatieronde in mei gaf een voldoende representatief beeld. Het voorstel is om de dorpen van de gemeente Haaren over te dragen aan de volgende gemeenten:
  • Biezenmortel aan Tilburg
  • Esch aan Boxtel
  • Haaren aan Oisterwijk
  • Helvoirt aan Vught

Het college van de gemeente Heusden stelt zijn gemeenteraad voor af te zien van deelname aanhet herindelingstraject, vanwege de keuze van de inwoners van de kern Helvoirt.

Zienswijzen

​Na het vaststellen van het herindelingsontwerp kunnen zienswijzen worden ingediend. Na het herindelingsontwerp volgt het herindelingsadvies. In mei/juni 2019 gaat dit advies via de provincie naar het Rijk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img