12.8 C
De Bilt

Enschede investeert in aandacht voor werkzoekenden en ziet positieve resultaten

Het college van B&W van de gemeente Enschede heeft een nieuw uitvoeringsprogramma vastgesteld voor de Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak. De aanpak is gericht op het stimuleren van een gezonde lokale arbeidsmarkt en het vergroten van participatiekansen voor inwoners. Uit de evaluatie blijkt dat de investering in meer persoonlijke aandacht voor werkzoekenden zijn vruchten afwerpt. Zo zijn er minder inwoners afhankelijk van een bijstandsuitkering en neemt het aantal mensen in de bijstand dat deelneemt aan maatschappelijke activiteiten zoals vrijwilligerswerk of scholing toe.

Aandacht werkt: één stap tegelijk

Consulenten krijgen sinds enkele jaren meer ruimte om werkzoekenden persoonlijk te leren kennen. Ook zoekt de gemeente steeds vaker naar maatwerkoplossingen. Wethouder Arjan Kampman benadrukt dat de stap van soms jarenlang thuiszitten naar volledig aan het werk gaan te groot kan zijn voor veel mensen. “We kijken meer naar wat nodig is, persoonlijk, om eerst kleine stappen te zetten. Bovendien is er ook aan de kant van de werkgever nog altijd genoeg doen. We moeten anders kijken naar het waarderen van werk en van mensen.” Aldus Kampman. “Het doel is om mensen te activeren en meer eigenwaarde te geven, om zo volwaardige deelname aan de samenleving te stimuleren.”

Meer geld en meer samenwerking in Enschede

De sterke economie heeft ervoor gezorgd dat inwoners die eenvoudig aan het werk kunnen, inmiddels al aan het werk zijn. De gemeente kan zich daarom richten op inwoners die extra ondersteuning nodig hebben. Komend jaar verwacht Enschede bovendien meer geld te krijgen uit Den Haag. Met deze investeringen in 2023 breidt de gemeente een aantal trajecten uit, zoals meer gerichte aandacht voor de integratie van statushouders, meer praktijkgerichte re-integratietrajecten bij DCW en samenwerkende scholen, en meer inzet van loonkostensubsidie. Er komt ook een nieuw evenement om inwoners die nog niet maatschappelijk actief zijn te inspireren en motiveren.

Goede baankansen ondanks onzekere factoren

Hoewel factoren zoals de oorlog in Oekraïne, energieprijzen, inflatie en dalende koopkracht voor onzekerheid zorgen, waren er begin 2022 voor het eerst meer vacatures dan werkzoekenden. De groei van het aantal banen vlakte echter af. Ondanks deze ontwikkelingen verwacht de gemeente in 2023 wederom krapte op de arbeidsmarkt, waardoor de kans op werk voor veel mensen goed blijft. ‘Dit maakt dus dat er mogelijkheden zijn om creatief om te gaan met het invullen van banen’, aldus wethouder Kampman.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio