14.7 C
De Bilt

Enschede zet voor kinderen schouders onder verbetering jeugdzorg

Enschede – Zorgen dat kinderen zo veel mogelijk thuis kunnen opgroeien. Passende hulp geven aan gezinnen die meerdere problemen tegelijk ervaren, zodat die problemen niet te groot worden. Werken aan “stevige” wijkteams die samen met onder meer huisartsen en jeugdbeschermers nagaan of en welke jeugdzorg nodig is. Goed luisteren naar kinderen en hun ouders.

Dat zijn enkele van de 47 maatregelen die het college van B&W wil treffen om de vraag naar en de kosten voor jeugdzorg te beperken. Belangrijk is ook dat we meer “normaliseren”, aldus het college. Ouders kunnen heel veel zelf, al dan niet met steun van familie, vrienden, buurtbewoners, sportverenigingen en/of onderwijs. We moeten zorgen dan kinderen veilig en kansrijk kunnen opgroeien, zodat het goed met hen gaat en ze geen hulp nodig hebben.

Aantal kinderen in jeugdzorg toegenomen

Maatregelen zijn nodig. Het aantal kinderen dat jeugdzorg heeft, neemt jaar na jaar toe. In 2023 maakte bijna 1 op de 6 kinderen (leeftijd tot en met 17 jaar) in Enschede gebruik van jeugdzorg. Ook de financiële tekorten lopen op. In 2025 bedraagt het verschil tussen de bijdrage van de rijksoverheid en de daadwerkelijke kosten 31 miljoen euro. Dit baart het college van B&W zorgen. Deze situatie is onhoudbaar.

Streven naar daling verblijfshulp

Het college zet daarom onder meer in op een daling van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van zogenoemde verblijfshulp. Van verblijfshulp is sprake als kinderen zorg krijgen terwijl ze niet thuis wonen. Verblijfshulp is een intensieve (dure) vorm van zorg die niet altijd per se de beste oplossing is voor kinderen. Zorgaanbieders wordt gevraagd met (ambulante) alternatieven te komen. In complexe situaties, waarin bijvoorbeeld een uithuisplaatsing dreigt, gaan wijkteams een “verklarende analyse” maken, waarbij ze nagegaan of er andere mogelijkheden zijn. Ook zijn meer pleeggezinnen nodig.

Waakvlamfunctie nodig

Het college pleit voor het organiseren van een “waakvlamfunctie”. Dit betekent dat hulpverlening na een behandeling niet ineens stopt, maar op de “waakvlam” gaat. Nu gaan behandelingen soms (onnodig) langer door uit angst dat kinderen onderaan de wachtlijst komen als ze na afloop van een behandeling opnieuw problemen krijgen.

Wethouder Harmjan Vedder (jeugdzorg): “We hebben als stad de enorme taak om het anders te doen met jeugdzorg. Met de nota Onze jeugd onze zorg kiezen we ervoor te investeren in de volgende generatie. We willen toegankelijke en betaalbare jeugdzorg voor wie dat nodig heeft, waarin we goed samenwerken met iedereen met een hart voor onze jeugd. We blijven goed zorgen voor onze kwetsbare jongeren. We doen ook wat we kunnen om de tekorten op te lossen, maar zelfs met al deze maatregelen lossen we die niet op. De rijksoverheid zal echt meer moeten bijpassen dan ze nu doet. Ook dat is dringend nodig.”

De gemeente verwacht met alle maatregelen in 2028 7,2 miljoen euro te kunnen besparen. De gemeenteraad beslist op 10 juni 2024 over de 47 maatregelen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio