15.6 C
De Bilt

Enschede gaat met lef investeren in de stad

Enschede – Om sterker uit de coronacrisis te komen, stelt het college de gemeenteraad voor om de komende jaren met lef te investeren in de stad. Het college zet vol in op investeren in wonen, werken, mobiliteit en kansengelijkheid. Onder meer met nieuwe woningen, meer werkgelegenheid, gelijke kansen voor onze kinderen, zonne-energie op daken, meer groen in de binnenstad en extra geld voor bestaande wijken.

Zomernota Enschede

In de Zomernota schetst het college het financieel perspectief voor de komende jaren en de beleidskeuzes die het college voorstelt aan de raad. “Na jaren van ingrijpende bezuinigingen zien we nu weer ruimte om te investeren in onze stad, in onze inwoners en in onze ondernemers. We willen het welzijn van alle Enschedeërs vergroten”, vertelt wethouder financiën June Nods.

Met de investeringsagenda pakt het college de grote uitdagingen aan zoals het realiseren van betaalbare woningen, het versterken van onze topwerklocaties, vernieuwing van wijken, de ontwikkeling van de duurzaamheidsopgave en realiseren van multifunctionele sportaccommodaties.

Spaarzaam financieel beleid

De investeringen in de stad zijn mogelijk doordat Enschede in staat is geweest om de afgelopen jaren de reserves aan te vullen. “Dit hebben we gedaan door spaarzaam financieel beleid. De ruimte die we daarmee in onze reserves hebben opgebouwd, zetten we nu in om investeringen mogelijk te maken”, aldus wethouder June Nods. Verder verwacht de gemeente Enschede dit najaar van het Rijk te horen hoeveel extra geld de gemeente ontvangt voor de jeugdzorg.

“Afgelopen jaren hebben de gemeenten zich sterk gemaakt om dit voor elkaar te krijgen. Het feit dat het kabinet, bovenop de eerder toegezegde 300 miljoen euro, nu voor 2022 1,3 miljard euro extra beschikbaar stelt voor de jeugdzorg, is van groot belang voor de gemeente”, stelt June Nods namens het college.

Ook structurele oplossingen nodig

Hoewel de extra middelen voor jeugd voor 2022 zeer welkom zijn, moet het Rijk uiteindelijk ook overgaan tot een structurele ophoging van het gemeentefonds. “We gaan er vanuit dat het Rijk extra middelen aan gemeenten beschikbaar gaat stellen, zodat we taken adequaat uit kunnen voeren en onze ambities waar kunnen maken”, vertelt June Nods. “Daarnaast blijven we een lobby voeren om de onterechte kortingen terug te draaien, die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd.”

De onzekerheid in de omvang van de Rijksmiddelen maakt deze Zomernota ook meer dan voorheen een perspectiefnota voor de begroting. Naast extra geld voor de Jeugdzorg speelt op dit moment de herijking van het gemeentefonds, terugdraaien van onterechte kortingen en mogelijk extra geld voor uitvoering van het klimaatakkoord. Allemaal onderwerpen met forse financiële impact.

Met trots en lef bouwen aan kansrijk Enschede

Met de investeringsagenda wil het college de ontwikkelingen die bijdragen aan de groei van onze stad en haar voorzieningen mogelijk maken. Het college heeft in deze Zomernota een balans gevonden tussen investeren en een gezond financieel beleid. June Nods: “We zien allerlei kansen, die we graag willen benutten. We zetten vol in om met onze plannen ook cofinancieringsgelden naar Enschede te halen, zodat elke euro die we investeren een veelvoudig effect heeft. Samen met alle partners in de stad blijven we met trots en lef bouwen aan een kansrijk Enschede.”

Gemeenteraad

De gemeenteraad bespreekt de Zomernota tijdens de vergadering van de stedelijke commissie op 28 juni. Op 5 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de Zomernota.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio