9.3 C
De Bilt

Forse tekorten op jeugdhulp en Wmo in Hengelo

Hengelo – De gemeente Hengelo heeft net als andere grote gemeenten te maken met forse tekorten op de jeugdhulp en Wmo. “Als we niets doen, loopt het tekort op tot bijna 9 miljoen euro op jaarbasis in 2020. Dat kunnen we als stad niet dragen.”, aldus het college van B en W. Er zijn dan ook maatregelen nodig om de uitgaven in de zorg weer in balans te brengen met het geld dat de gemeente daarvoor krijgt van het Rijk.

“We moeten de steeds toenemende vraag snel zien te temperen.”, zeggen wethouders Claudio Bruggink (Jeugdhulp) en Bas van Wakeren (Wmo). “We gaan de zorg lichter en anders invullen, zodat de noodzakelijke zorg beschikbaar blijft. Daarvoor is de komende jaren nog steeds ruim 47 miljoen euro beschikbaar.” Voor de langere termijn gelooft het college in innovatie van de zorg: “We nodigen (ervarings)deskundigen en partners van harte uit om ons daarbij te helpen.” Ook vindt de gemeente dat het Rijk haar verantwoordelijk moet nemen en meer geld beschikbaar moet stellen aan de gemeenten.

Interventieprogramma op 17 juli in politieke markt

De uitgangspunten voor de korte en lange termijn oplossingen staan in het ‘Interventieprogramma Sociaal Domein’. Op 17 juli bespreekt het college dit met de leden van de gemeenteraad tijdens een Politieke Markt. Geïnteresseerden kunnen meepraten of meeluisteren. Meer informatie over het Interventieprogramma en de Politieke Markt staat op www.hengelo.nl/bestuursagenda.

Korte termijn: lichter en anders

De gemeente Hengelo zet zich optimaal in om de benodigde omslag met de grootst mogelijke zorgvuldigheid voor te bereiden en uit te voeren. Voor de zomer wordt duidelijk welke concrete maatregelen op korte termijn doorgevoerd gaan worden. De gemeente bespreekt de veranderingen met de mensen tijdens de reguliere herindicatiegesprekken (in 2018 en 2019). Totdat de mensen dit gesprek hebben gehad, blijft hun zorg en ondersteuning ongewijzigd. En voor nieuwe cliënten gelden de aangescherpte regels vanaf najaar 2018.

Lange termijn: vernieuwen

De kortetermijnoplossingen zijn onvoldoende om de tekorten in het sociaal domein volledig terug te dringen. Het college van B en W stelt voor om de verwachte tekorten de eerste jaren deels te dekken uit de algemene reserve. Maar dat is geen structurele oplossing. Het college vindt het dan ook noodzakelijk om voor de langere termijn oplossingen te zoeken vanuit inhoudelijke vernieuwing. Dat vraagt een langere adem en is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en zorgpartners. Het college van B en W nodigt de stad dan ook uit om mee te denken over de benodigde vernieuwing van de zorg. Binnenkort komt het college met een voorstel, over hoe ze dit proces willen vormgeven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio