11.5 C
De Bilt

Geen zonnepark op oude vuilstortplaats Dalkruid

Het is na langdurig onderzoek helaas niet gelukt om een zonnepark op de voormalige vuilstortplaats Dalkruid in het buitengebied van Hulsen te realiseren. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn besloten. Belangrijke redenen zijn risico’s met betrekking tot de reeds aanwezige bodemverontreiniging en herplantingsplicht voor gekapte bomen door de aanleg van het zonneveld. Voor de herplanting van bomen is geschikte (landbouw)grond binnen de gemeente nodig.

Tegelijkertijd zou deze grond ook geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen, zonder de nadelen zoals die gelden voor de vuilstort. De gemeente blijft zich samen met de energiewerkgroepen en coöperaties inzetten op andere kansrijke initiatieven voor de opwek van zonne-energie.

Veel afwegingen over zonnepark

Het realiseren van een zonnepark op de voormalige vuilstort is complex. Van de netbeheerder is een verklaring nodig dat het zonnepark kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Ook moet duidelijk zijn of op het terrein beschermde planten of dieren voorkomen. Daarnaast wordt vanuit wetgeving gevraagd om een groencompensatieplan voor de te kappen bomen. Ook moet de aanvrager toestemming hebben van de eigenaar en andere belanghebbenden van het terrein. Deze onderzoeken, plannen en het kunnen presenteren van een sluitende business case zijn voorwaarden voor het verlenen van een vergunning. 

Realisatie niet reëel  

De locatie is door de ligging vlakbij het N2000-gebied Wierdense Veld, het huidige gebruik en de staat van het terrein een uitdaging om te ontwikkelen. Concreet uit zich dit in boscompensatie, de aanwezige bodemverontreiniging en risico’s die dit met zich meebrengt. Nu alle informatie over het zonnepark Dalkruid op tafel ligt, heeft het college moeten besluiten dat er op gebied van ruimtelijke ordening te veel praktische bezwaren aan deze locatie kleven. Daadwerkelijke realisatie van het zonnepark, zoals het nu in de plannen omschreven staat, wordt daarom niet reëel geacht.  

Lokaal initiatief 

Het idee voor een zonnepark op de voormalige vuilstort komt voort uit de plannen van de energiewerkgroep Hulsen-Kruidenwijk voor de regionale energiestrategie in Hellendoorn (RES Hellendoorn). Het totale bod van de werkgroep betreft meer dan de helft van het RES bod van Hellendoorn. Een belangrijk aandeel van dit bod (14 GWh) betreft een grondopstelling van zonnepanelen op voormalige vuilstortplaats Dalkruid.

Energiewerkgroep

De energiewerkgroep Hulsen-Kruidenwijk is voortvarend aan de slag gegaan met het uitwerken van de plannen voor het zonnepark op de vuilstort. Ook richtten zij de lokale energiecoöperatie Oonze coöperatie op. Oonze Coöperatie pakte de vergunningaanvraag verder op. Hiervoor lieten zij onderzoek verrichten en zij stelden de business case op. Het college heeft veel waardering voor de inzet en betrokkenheid van de energiewerkgroep Hulsen-Kruidenwijk en Oonze Cooperatie en vindt het spijtig dat het project Dalkruid niet door kan gaan.

De gemeente blijft actief in contact met de energiewerkgroepen en coöperaties om stappen te zetten richting ons uiteindelijke doel voor de RES voor 2030. Initiatieven van onderop en uit de eigen gemeenschap zijn daarvoor belangrijk. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio