9.9 C
De Bilt

Hart van Zuid: kwaliteit én betaalbaarheid

Hengelo – Het stadsdeel Hart van Zuid is volop in ontwikkeling. Er ontstaat een uniek en levendig stadsdeel met zo’n 1.000 woningen. Meerdere marktpartijen investeren in deze ontwikkeling en ook het rijk heeft in maart een belangrijke subsidie toegekend om de woningbouw te versnellen. Het college van B en W benadrukt het belang van de ontwikkeling van Hart van Zuid en het hoge ambitieniveau en stelt de raad voor om namens de gemeente 4,2 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Woningbouwimpuls

Dit geld wordt ingezet als cofinanciering voor de subsidieregeling Woningbouwimpuls van het Rijk. Daarmee voldoet de gemeente aan de voorwaarde voor deze subsidie, waarbij het rijk ook 4,2 miljoen euro zal bijdragen aan Hart van Zuid. Alle partijen zetten zich in om op korte termijn te kunnen gaan bouwen en richten zich daarbij vooral op woningen voor starters. Maar ook mensen die door willen groeien op de woningmarkt kunnen hier straks terecht.

Volgende stap in de ontwikkeling van Hart van Zuid

‘De plannen voor Hart van Zuid zijn ambitieus en omvangrijk en vragen een goede regie én extra investeringen om de beoogde betaalbaarheid van de woningen én kwaliteit te kunnen waarborgen’, aldus Mariska ten Heuw, wethouder Hart van Zuid. Het college van B en W heeft daarom een aantal besluiten genomen die de ontwikkeling van het gebied verder mogelijk maken. Deze besluiten moeten nog door de gemeenteraad worden bevestigd.

Het college stelt voor in te stemmen met de geactualiseerde Ontwikkelkaart en de geactualiseerde grondexploitatie. Ook stelt het college voor de zogenoemde ‘gebiedsgerichte woningbouwprogrammering’ te bekrachtigen, waarmee gemeente en marktpartijen afspreken dat 25 tot 40 % van alle woningen in Hart van Zuid onder de noemer ‘betaalbaar’ zullen vallen. Daarbij gaat het om betaalbare koop- en huurwoningen.

Ontwikkelkaart en geactualiseerd financieel kader

Hart van Zuid krijgt een stedelijk karakter en wordt echt anders dan alle andere woongebieden in Hengelo en Twente. Er ontstaat een unieke mix van eigentijds en een tikkeltje eigenzinnig wonen, werken, leren en ontmoeten, voor mensen die graag in het hart van de stad leven en die op zoek zijn naar nét even iets anders. Met hoogbouw dicht bij de binnenstad en een grote verscheidenheid aan grondgebonden woningen in de rest van het gebied. Ook komen er grote en kleinere lofts in historische gebouwen, zoals het Dikkersgebouw aan de Industriestraat en het Hazemeijerterrein.

Gefaseerde ontwikkeling

De verschillende deelgebieden worden gefaseerd ontwikkeld. Er is volop aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, bijvoorbeeld door bijzondere architectuur. Bij de inrichting van openbare ruimte wordt uitgegaan van veel groen en water. Het nieuwe Industrieplein geldt daarbij als voorbeeld en inspiratie. Verder speelt het industriële erfgoed een belangrijke rol. `Pioniers zoals Stork en Hazemeijer hebben een bijzondere erfenis achtergelaten. Het is een industrieel verleden die Hengelo en onze regio op de kaart heeft gezet en waar we trots én zuinig op zijn!’, aldus Ten Heuw.

Innovatie en lef gaan hand in hand

‘Met Hart van Zuid staan we voor de opdracht om op een geheel eigen wijze een nieuwe invulling te geven aan dat gedachtengoed. Innovatie en lef gaan hier hand in hand met respect voor het verleden’. Om deze ambitie te verwezenlijken en om alle toekomstige ontwikkelingen goed op elkaar te laten aansluiten heeft het college van B en W ingestemd met de Ontwikkelkaart Hart van Zuid (2021). Het concept heeft ter inzage gelegen en is mede naar aanleiding van de inspraakreacties aangepast. De Ontwikkelkaart is het uitgangspunt en kader voor de verdere ruimtelijke planvorming per deelgebied.

Het financiële plaatje

Om de gewenste ontwikkeling ook daadwerkelijk te realiseren heeft het college ook de grondexploitaties Hart van Zuid geactualiseerd, zodat het financiële kader aansluit bij het hoge ambitieniveau. Daarbij stelt het college aan de raad voor om geld uit de reserve van het grondbedrijf en de reserve bodemsanering in te zetten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio