5.1 C
De Bilt
vrijdag, 27 januari 2023

Op de pagina Adverteren van Regio Online lees je alles over de mogelijkheden om te adverteren op onze nieuwswebsite. Adverteren kan door middel van content, maar je kunt ook adverteren met banners bijvoorbeeld.

Adverteren

Wist je dat adverteren bij Regio Online helemaal niet duur is? Adverteren kan al vanaf 1 euro per dag voor banners. Adverteren met content kan al vanaf 24,95 euro. Laat je informeren over alle mogelijkheden die wij met adverteren bieden. Natuurlijk vindt je op Regio Online alles over regionaal en lakaal nieuws. Daarnaast kun je weer & verkeersinformatie vinden en via P2000 de actuele 112 meldingen bij jou inde buurt.

Op de pagina Adverteren van Regio Online lees je alles over de mogelijkheden om te adverteren op onze nieuwswebsite. Adverteren kan door middel van content, maar je kunt ook adverteren met banners bijvoorbeeld.

Adverteren

Wist je dat adverteren bij Regio Online helemaal niet duur is? Adverteren kan al vanaf 1 euro per dag voor banners. Adverteren met content kan al vanaf 24,95 euro. Laat je informeren over alle mogelijkheden die wij met adverteren bieden. Natuurlijk vindt je op Regio Online alles over regionaal en lakaal nieuws. Daarnaast kun je weer & verkeersinformatie vinden en via P2000 de actuele 112 meldingen bij jou inde buurt.

Een kerkenvisie voor de gemeente Losser

Het college van Losser heeft, in nauwe samenwerking met kerkbesturen en andere betrokkenen, een visie opgesteld voor de toekomst van de kerkgebouwen in de gemeente Losser. Deze kerkenvisie is bedoeld als start om, samen met de betrokkenen, richting te geven aan de toekomst van de kerkgebouwen. Het gaat om het behoud en beheer van de kerkgebouwen, met bijbehorende parken of bossen en begraafplaatsen, op de korte en de middellange termijn. En ook om de sociale rol die de kerkgemeenschap in het dorp vervult en de betekenis van het kerkgebouw in het hart van het dorp.

Historie

De kerkenvisie geeft een overzicht van de historie van de kerken en geloofsgemeenschapen in de gemeente Losser. Verder wordt naar de huidige situatie en toekomst van de kerkgebouwen gekeken: hoe is de fysieke staat van de gebouwen, hoe worden ze gebruikt en ondersteund door vrijwilligers, wat is de financiële situatie, wat is de monumentale status en hoe zit het met de opgaven voor verduurzaming, onderhoud en restauratie?

Hart van de dorpen

Wethouder Harry Nijhuis: “de kerk, los van de functie die deze inneemt, vormt het hart van onze dorpen. In de kerkenvisie die we nu hebben opgesteld, hebben we de kenmerken en waarde van deze kerken nadrukkelijk beschreven. Dat is van belang als uitgangspunt voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Mocht de functie als Kerk onverhoopt verloren gaan, dan blijft het belangrijk om in elk geval het kerkgebouw zelf als waardevol erfgoed te behouden.”

In de kerkenvisie wordt, naast een beschrijving van de gebouwen, ook een aantal tips gegeven aan de betrokken partijen:

  • Ga in gesprek met elkaar over de opgaven, rollen en verantwoordelijkheden betreffende de kerkgebouwen en over wat men met het kerkgebouw in de toekomst wil.
  • Maak afspraken over samenwerking, het verrichten van onderzoeken en over het beheer van de kerken in de toekomst.
  • Maak vervolgafspraken, bijvoorbeeld het over het instellen van een regulier kerkoverleg en over monitoring en evaluatie van afspraken.

Veel vragen over de toekomst van kerkgebouwen

Wat zal bij afnemende beschikbaarheid van middelen en mensen – zoals kerkleden, kerkgangers, vrijwilligers en kloosterlingen – de toekomst zijn van de kerk in het dorp? En hoe kun je een kerk verduurzamen als je een hoge energierekening hebt? Dat zijn belangrijke vragen die de lokale kerkbesturen bezighoudt. Een eenvoudige oplossing is niet voorhanden. Wel staan in de kerkenvisie concrete aanbevelingen en tips, die kerken, gemeente en andere betrokkenen gezamenlijk kunnen oppakken. En die richting geven aan de toekomst van de kerken en aansluiten bij de gemeentelijke ambities en opgaven voor de komende jaren.

Aanleiding voor het opstellen van een kerkenvisie

Het aantal actieve religieuzen neemt af en zet het voortbestaan van veel kerken en kloosters onder druk. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft daarom geld beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het opstellen van een kerkenvisie.

Behoud kerkgebouwen

Ook voor de gemeente Losser is het behoud van kerkgebouwen van groot belang. Uit de gesprekken met de lokale kerkbesturen, dorpsraden en andere stakeholders blijkt dat de kerken voor de geloofsgemeenschap en de bewoners van de vijf kerkdorpen van grote emotionele, sociale en culturele waarde zijn. Daar horen ook het klooster, pastorie of parochie, processiepark of kerkebos en begraafplaats bij. Het liefst wil men dat de gebouwen ook in de verdere toekomst de functie van kerk behouden. Als dat niet lukt, dan wil ieder kerkdorp graag een eigen, kleinere plek houden voor diensten en dopen en om te kunnen trouwen en rouwen.

Beoogd effect en vervolg

De kerkenvisie is vooral bedoeld als start om -in gesprek met de betrokkenen – richting te geven aan de toekomst van die kerk. In dat kader zijn de uitdagingen waarvoor de kerken staan gekoppeld aan de ambities en opgaven van de gemeente Losser uit de (ontwerp) Omgevingsvisie en aan de cultuurvisie. Samen met de aangereikte aanbevelingen kan dit leiden tot meer inzicht in en begrip voor elkaars problemen en uitdagingen, tot betere samenwerking en tot voortvarende besluitvorming of afspraken of tot nieuw beleid.

spot_img

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

spot_img

Nieuws uit deze regio