15.7 C
De Bilt

Aanplant, snoeien en soms kappen nodig voor aantrekkelijk landschap

Tubbergen – Een aantrekkelijk landschap is niet alleen mooi om naar te kijken, maar heeft ook een grote economische waarde.  Het landschap is van belang voor natuur en als omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Houtwallen, bomen, heggen, bloemrijke wegbermen en akkerranden dragen bij aan de aantrekkelijkheid van het landschap en zijn belangrijk voor insecten bij de bestuiving in de natuur en landbouw.

Mooier Twents landschap

Het groenbeleid van de gemeente Tubbergen is erop gericht het Twentse landschap nog diverser en mooier te maken. Daarom wordt er geïnvesteerd in nieuwe aanplant, maar is snoeien en kappen soms ook noodzakelijk.

Bijen belangrijk voor gewassen

Biodiversiteit – een grote variatie aan planten, bomen en dieren – is belangrijker dan je misschien zou denken. Ongeveer tachtig procent van de planten in de natuur en in perken en plantsoenen wordt bestoven door insecten. In december heeft de gemeente Tubbergen daarom ook de provinciale bijenagenda ondertekend. De gemeente trekt dit jaar een bedrag van € 9000,- uit voor de aanplant van bomen die voedsel voor bijen leveren en voor het inzaaien van bijna 6000 m2 grond met een bijvriendelijk bloemenmengsel. Bovendien wordt elk jaar € 3000,- besteed aan het onderhoud en bijzaaien van de bloemenstroken.

In kaart brengen

Om te kunnen bepalen, wanneer welk onderhoud moet gebeuren, is het Twentse landschap in kaart gebracht. “Op basis daarvan hebben we aangegeven wat goed is of wat anders moet. Sommige bomen zijn in het verleden bijvoorbeeld te dicht op een weg geplant. Wij weten precies welke bomen, bosjes of struiken we willen behouden. Er zijn ook elementen in het landschap die we nog meer willen versterken door er meer bomen te planten”, legt wethouder Erik Volmerink uit. “In enkele gevallen is het ook bespreekbaar om plukjes groen te verplaatsen.”

Groene emotie

Groen is emotie. Dat blijkt vaak uit reacties van bewoners als er bomen worden gekapt. Zij gaan er dan misschien aan voorbij dat snoeien en kappen hoort bij groenonderhoud. “We weten hoe het in onze eigen tuin gaat, als we niets doen. Dan overwoekert één sterke soort alle andere. Bij groenonderhoud in een gemeente is dat net zo. Snoeien en kappen is noodzaak. Zo ontstaat ruimte voor andere planten of bomen. Hakhout moet zelfs eens in de 12 tot 15 jaar worden gekapt, zodat er weer jong hout uit groeit. Het groenonderhoud in het buitengebied gebeurt grotendeels door de boeren. Zij leven dicht bij de natuur in het buitengebied en hebben veel verstand van groen. Er zijn inmiddels 360 groencontracten afgesloten met een looptijd van 30 jaar”, aldus Volmerink. Landschap Overijssel is met de Stichting Groene en Blauwe Diensten de contractpartner en verzorgt de begeleiding.

Meepraten over inrichten landschap

De komende maanden kunnen inwoners van de gemeente Tubbergen meepraten over de inrichting van de openbare ruimte in hun buurt of wijk binnen de bebouwde kom. In december is in Fleringen al een eerste inloopavond geweest. Een van de gespreksonderwerpen is het groen en het onderhoud daaraan. Het maakt onderdeel uit van Mijn Dorp 2030, waarbij inwoners actief bezig zijn met de inrichting van hun eigen omgeving en de gemeente hen daarbij ondersteunt. Daarbij past ook vereenvoudiging of vermindering van beleidsregels waar dat mogelijk is. “De regels rondom het kapbeleid zijn twee jaar geleden aangepast, zodat er minder kapvergunningen aangevraagd hoeven te worden. Maar dat wil niet zeggen dat er helemaal geen regels meer zijn. Net zoals bij andere beleidsterreinen treden we natuurlijk op als blijkt dat er iets niet goed gaat. Gelukkig is dat slechts een enkele keer voorgekomen”, verklaart Volmerink. Het beleid van de afgelopen twee jaar wordt aanstaande maandag geëvalueerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio