13.2 C
De Bilt

Werken aan herstel leembos Diependaal start in najaar door gemeente Meierijstad

In het najaar van 2023 start de gemeente Meierijstad met maatregelen om het leembos Diependaal te herstellen en toekomstbestendig te maken. Dat doet ze samen met Brabants Landschap en Bosgroep Zuid Nederland. Op woensdag 12 juli kunnen belangstellenden op locatie uitleg krijgen over de aanpak.

Leembossen

De Brabantse leembossen zijn bijzondere bossen, echte schatkamers vol biodiversiteit. Hier komen een aantal zeer bijzondere soorten voor, waarvan sommige zelfs uitsluitend in leembossen. Deze bossen hebben het moeilijk door verdroging, verzuring en vermesting genoemd. De oorzaken zijn vooral te vinden in een intensief ontwateringsstelsel en neerslaan van veel stikstof. Deze problemen gelden ook voor het leembos Diependaal in Sint-Oedenrode. Steeds meer planten en dieren die kenmerkend zijn voor de bossen op leemgrond, gaan hard achteruit. Sommige zijn zelfs al
verdwenen. Om dit aan te pakken is de gemeente Meierijstad afgelopen jaar gestart met herstel van de bossen van de Scheeken en Boskant. En nu komt Diependaal aan de beurt.

Wat gaat er gebeuren?

Er staan verschillende herstelmaatregelen op de planning. Verbetering van de waterhuishouding moet ervoor zorgen dat de grondwaterstand hoger wordt en dat het gebied het beschikbare water langer vast kan houden. Daarvoor worden sloten en greppels ondieper gemaakt of afgedamd. Hierdoor kan het gebied in natte periodes een waterbuffer opbouwen, waardoor het leembos minder gevoelig wordt voor periodes van droogte.

Gewenste boomsoorten krijgen meer ruimte door bomen eromheen weg te halen. Dat hebben ze nodig om uit te groeien tot sterke, vitale bomen met brede kronen. Tegelijk schijnt er dan meer licht op de bosbodem en dat heeft een positief effect op allerlei struiken, waardevolle kruiden en belangrijke bosflora. Om de veerkracht en structuur van het bos te vergroten, is het daarnaast belangrijk om boom- en struiksoorten toe te voegen.

Bos Diependaal
Bos Diependaal – Foto: gemeente Meierijstad

Aanplanten

Daarom worden er in de winter van 2023/2024 jonge loofbomen en struiken aangeplant die nu niet of beperkt voorkomen in Diependaal, maar die wél thuishoren in deze leembossen. Denk daarbij aan winterlinde, fladderiep, veldesdoorn, boswilg, wilde kardinaalsmuts en hazelaar. Deze bomen en struiken hebben bovendien een waardevol rijk strooisel, wat betekent dat ze met hun blad sterk bijdragen aan een gezondere bosbodem.

Wethouder Jan van Burgsteden: “Het is noodzakelijk dat we stevig ingrijpen in Diependaal. De focus ligt op het realiseren van een betere waterhuishouding in het gebied; maar ook op het verrijken van het bos en het koesteren van soorten die er thuishoren. Alle werkzaamheden samen dragen bij aan de ontwikkeling van een afwisselend, sterk, biodivers en gezond leembos dat klaar is voor de toekomst.”

Planning werkzaamheden

De bos- en hydrologische maatregelen starten vanaf begin september 2023. Na afronding van deze maatregelen volgt de aanplant in de winter, wanneer de te planten jonge bomen in winterrust zijn. In het bos zijn de toekomstbomen (blauwe stip) al gemarkeerd. Zij krijgen de ruimte om verder te groeien door rondom bomen weg te halen (oranje stip). De bomen die geveld worden blijven zoveel mogelijk in het bos achter. Tijdens werkzaamheden houden de uitvoerders zorgvuldig rekening met de dieren, beschermde planten en bezoekers in het gebied.

Excursie

Bosgroep Zuid Nederland organiseert namens de gemeente op woensdag 12 juli 2023 een excursie om de geplande werkzaamheden uit te leggen. De excursie start om 19:00 aan de Sloef in Sint-Oedenrode ter hoogte van het fietspad Diependaal. Aanmelding is noodzakelijk, met vermelding van het aantal personen. Dat kan tot vrijdag 7 juli 1.00 uur bij Bosgroep Zuid Nederland via postbus@bosgroepzuid.nl of 040-2066360.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio