1.6 C
De Bilt

Omvorming van groen in Land van Cuijk

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van al het groen in de openbare ruimte. Vaak wordt het uitvoerend werk uitbesteed aan aannemers. Om verschillende redenen gaat er op sommige plaatsen iets veranderen aan de inrichting en het onderhoud in Land van Cuijk. Planten en struiken maken plaats voor een bloemrijk en kruidenrijk grasmengsel.

De inrichting en het onderhoudsniveau van het groen past bij een gebied. In een centrumgebied komen meer mensen en er vinden evenementen plaats. Daar is meer zorg voor het groen nodig. In de woonwijken of het buitengebied is het minder druk. We laten de natuur daar iets meer haar gang gaan.

SROI en Personeelstekort

De aannemers die in opdracht van de gemeente werken aan het onderhoud van het openbaar groen zijn gehouden aan verschillende (wettelijke) regels. Zo mag er niet meer met gif gewerkt worden. En ook vraagt de gemeente om te werken op basis van Social Return On Investment. Dat is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Toch kampen aannemers steeds vaker met personeelstekorten.

Veiligheidseisen en wegafsluitingen

Sommige locaties vragen veel onderhoud. Bijvoorbeeld omdat ze vaak gesnoeid moeten worden. Of omdat er veel onkruid groeit. Om het onderhoud veilig uit te voeren worden wegen soms (gedeeltelijk) afgesloten. Dat zorgt voor ongemak en ergernis. Voorbeelden: de Hapsebaan in Cuijk, de Lange Linden in Katwijk en de Julie Postelsingel in Boxmeer. Bij het werken langs dergelijke, drukke wegen ziet de arbeidsinspectie er steeds strenger op toe dat dit voor zowel de werkers als de overige weggebruikers veilig gebeurt  

Klimaatverandering

De wereld staat niet stil. Omstandigheden veranderen. Het klimaat verandert. Periodes met droogte en hevige regenval wisselen elkaar af. Sommige beplanting vraagt daarom om extra aandacht. Er zijn steeds minder bijen, vlinders en andere insecten.

Omvorming groen

Bovenstaande punten vragen om aanpassingen. Bij het onderhoud van het groen denken we voortdurend: Hoe kan het anders? Hoe sluiten we meer aan bij deze tijd?

Een van de oplossingen is om langs sommige wegen de beplanting te verwijderen. Daarvoor in de plaats komt een bloemrijk en kruidenrijk grasmengsel. Het groen wordt daarmee gevarieerder. Het gras hoeft slechts een of twee keer per jaar gemaaid te worden.  

Dat is veiliger want snoeien en schoffelen langs de weg hoeft niet meer. Er is dan ook geen verkeershinder meer door afgesloten wegen. Het bloemrijke gras zorgt voor meer biodiversiteit.  Vlinders, bijen, hommels en andere insecten krijgen meer kans. En tot slot, het scheelt ook werk. De werkuren die bespaard worden, kunnen op andere plaatsen worden ingezet.

Wethouder Sölez: “Het groen dat we gaan omvormen zal er straks anders uitzien. Dat zal voor sommige inwoners even wennen zijn. Maar de omvorming is om vele redenen een verstandige keuze. We beginnen met de omvorming bij enkele belangrijke doorgaande wegen in onze gemeente. Als dat succesvol blijkt gaan we kijken of er nog andere locaties voor omvorming in aanmerking komen”.

De eerste omvorming zal nog dit voorjaar van start gaan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio