12.7 C
De Bilt

Afname criminaliteit in eerste helft 2021

Baarn – De geregistreerde criminaliteit in Baarn is in de eerste helft van 2021 met 11 procent gedaald vergeleken met 2020. Dat jaar was er al sprake van het laagste aantal misdrijven in de afgelopen jaren. De verdere afname van de criminaliteit blijkt uit de cijfers van het Veiligheidsbeeld van het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (Bureau RVS), dat de criminaliteitscijfers bijhoudt.

De cijfers

Bureau RVS publiceert tweemaal per jaar het voorkomen van verschillende vormen van criminaliteit voor alle gemeenten in de regio Midden-Nederland. Dat biedt de mogelijkheid om de criminaliteitscijfers van een gemeente te vergelijken met voorgaande jaren en met de regio als geheel. Zo was over geheel Midden-Nederland een daling in de criminaliteit te zien van gemiddeld 10 procent. In Baarn is de criminaliteit dus iets meer gedaald dan gemiddeld in de regio.

Minder vernielingen, geweld en jongerenoverlast

Opvallende dalers in Baarn in de eerste zes maanden van 2021 waren het aantal vernielingen (69 procent afname), geweldsincidenten (22 procent afname) en jongerenoverlast (10 procent afname). Vooral bij de daling van overlast door jongeren zal de avondklok een rol hebben gespeeld die in de winter- en voorjaarmaanden gold.

Meer inbraken, fietsdiefstallen en autokraken

Niet alle cijfers zijn gedaald. Na een forse daling van 133 inbraken in de eerste helft van 2018 naar 24 vorig jaar, nam het aantal inbraken in de eerste helft van 2021 toe naar 44. De zeer scherpe daling van vorig jaar had te maken met de aanhouding van een groep actieve woninginbrekers in het najaar van 2019. Daarnaast hebben de coronamaatregelen bijgedragen aan het zeer lage inbraakcijfer in 2020. Inmiddels is zichtbaar dat de cijfers weer omhoog zijn gegaan.

Politie en gemeente blijven aandacht houden voor het tegengaan van inbraken, want elke woninginbraak is er één teveel. Naast woninginbraken nam ook het aantal gevallen van (brom-/snor-)fietsdiefstal toe, van 21 naar 38. Hetzelfde geldt voor het aantal autokraken, dat toenam van 33 naar 44. De politie zet zich momenteel extra in tegen zogeheten ‘mobiel banditisme’ – rondtrekkende groepen die delicten plegen zoals babbeltrucs, zakkenrollerij en diefstal van voertuigen.

‘Help mee criminaliteit bestrijden’

Burgemeester Röell over de cijfers: “De eerste helft van 2021 stond natuurlijk – net als 2020 – in het teken van de coronamaatregelen, waaronder de avondklok en gesloten scholen en kinderdagverblijven. Dat heeft ongetwijfeld ook zijn weerslag gehad op de criminaliteitscijfers. Desalniettemin is het goed te zien dat de hoeveelheid criminaliteit in algemene zin een dalende lijn liet zien”, aldus de burgemeester. “Natuurlijk blijven gemeente en politie zich onverminderd inzetten voor het tegengaan van criminaliteit.

Tegengaan illegale drugs

Denk bijvoorbeeld aan het tegengaan van illegale drugs. Het aantal gevallen waarin drugshandel, -vervaardiging en -bezit werd geconstateerd nam in de eerste 6 maanden van 2021 toe van 1 naar 7. Door een actieve en intensievere aanpak is er meer aandacht voor deze vormen van criminaliteit gekomen. De gemeente heeft daarvoor een aantal middelen in handen, zoals het sluiten van drugspanden – met de bedoeling de loop uit het pand te halen. En het opleggen van een last onder dwangsom aan drugdealers, waarvan een preventieve werking uitgaat.”

Meld verdachte situaties!

Burgemeester Röell “Ik wil onze inwoners vragen om te helpen door alert te zijn en verdachte situaties zo snel mogelijk te melden. Dat kan direct via 112. Wie anoniem wil melden, neemt contact op met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio