Bestuur gemeente Bunnik wil 60 km limiet op N411

Bunnik – Om de veiligheid van fietsers en omwonenden te waarborgen, wil het college van burgemeester en wethouders dat over de hele lengte van de N411 (Koningsweg- Provincialeweg) een 60 km per uur limiet gaat gelden. In het plan van de Provincie staat nu, dat bij de reconstructie van de weg, voor één deel de 60 kilometergrens gaat gelden terwijl voor het andere deel de snelheidslimiet 80 km per uur blijft. Het college is het hier niet mee eens en heeft een zienswijze ingediend.  

Op dit moment ligt het ontwerp-provinciaal inpassingsplan N411-Bunnik ter inzage bij de Provincie. Dit is een plan van de provincie om de N411, de route tussen Utrecht en Bunnik langs Amelisweerd, Vechten en Rhijnauwen, te reconstrueren. Hierin staat dat voor een deel van de weg de maximumsnelheid 60 kilometer per uur wordt. Dat gaat over het deel tussen Oud Amelisweerd en Bunnik. En tussen Utrecht en Oud Amelisweerd blijft de maximumsnelheid 80 km per uur. Dat deel van de weg kent weinig uitritten en de woningen liggen daar wat verder van de weg af. Dit, in tegenstelling tot het deel van de weg tussen Oud Amelisweerd en Bunnik waar wel woningen staan en parkeerplaatsen en (meer) uitritten zijn.

Veiliger voor fietsers en minder verkeer

Een maximumsnelheid van 60 km per uur op de hoofdrijbaan zorgt ervoor dat landbouwverkeer op de hoofdrijbaan mag rijden. De parallelweg, waar dit verkeer eerst reed, wordt dan veiliger voor fietsers en bewoners. Dit is ook een duidelijke en uitgesproken wens van de bewoners van de parallelweg.

Het college is van mening dat, gelet op de weg en de omgeving, duidelijk is dat deze route geen belangrijke verkeersfunctie moet hebben. Het gebied heeft grote landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve waarden. Denk aan de landgoederen en de Unesco-nominaties van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Romeinse Limes. Daarom wil het college een snelheidslimiet van 60 km voor de hele weg.

 

Overigens vindt het college dat het provinciale plan wel degelijk veel goede elementen op het gebied van verkeersveiligheid en landschappelijke inpassing bevat. De zienswijze gaat alleen over de bovengenoemde aspecten.

Nieuws uit deze regio

WaST doet de was voor wie dat zelf niet kan

De Bilt - Alle inwoners van de gemeente De Bilt kunnen vanaf 1 maart 2021 gebruik maken van was- en strijkservice WaST. Inwoners voor...

Archeologische ontdekvitrine onthuld in Nieuwegein

Nieuwegein - Vandaag heeft wethouder Cultuur John van Engelen de ‘archeologische ontdekvitrine’ op basisschool De Tweeklank onthuld. Met deze vitrine kunnen de leerlingen van...

Compensatie schuldengeneratie met onvoldoende geld gesteund door politiek

Utrecht - Compensatie van de studenten die nu nog onder het leenstelsel studeren, lijkt onvoldoende zo blijkt uit doorberekeningen van het Centraal Planbureau. De...

VVD wil met inwoners praten over oplossing tekort aan woningen

Woerden/Stichtse Vecht/De Ronde Venen - Woningbouw is voor alle inwoners op dit moment een actueel en belangrijk onderwerp. Je kunt geen krant openslaan of...

Gemeente Eemnes sluit aan bij Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Eemnes - Sinds vandaag is Eemnes, als eerste gemeente uit de regio Utrecht, aangehaakt bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het fonds maakt sport...

Gemeente en Buitenwereld gaan samen voor een goede overdracht

Houten - Na het stoppen van de subsidie aan de stichting Buitenwereld wil de gemeente het beheer van de kinderboerderij en de speeltuin per...

Utrechts Landschap gaat poldermolen in Baambrugge restaureren

Baamgrugge - Utrechts Landschap gaat de karakteristieke poldermolen ’t Hoog- en Groenland grootscheeps restaureren. Deze monumentale molen uit ca 1680 staat in Baambrugge, nabij...

Meer treinen tussen Utrecht Centraal en Leiden Centraal

Utrecht/Leiden - Wie tussen Leiden en Utrecht reist, kan vanaf eind dit jaar in en rond de spits vaker de trein pakken. ProRail gaat...