Bestuur gemeente Bunnik wil 60 km limiet op N411

Bunnik – Om de veiligheid van fietsers en omwonenden te waarborgen, wil het college van burgemeester en wethouders dat over de hele lengte van de N411 (Koningsweg- Provincialeweg) een 60 km per uur limiet gaat gelden. In het plan van de Provincie staat nu, dat bij de reconstructie van de weg, voor één deel de 60 kilometergrens gaat gelden terwijl voor het andere deel de snelheidslimiet 80 km per uur blijft. Het college is het hier niet mee eens en heeft een zienswijze ingediend.  

Op dit moment ligt het ontwerp-provinciaal inpassingsplan N411-Bunnik ter inzage bij de Provincie. Dit is een plan van de provincie om de N411, de route tussen Utrecht en Bunnik langs Amelisweerd, Vechten en Rhijnauwen, te reconstrueren. Hierin staat dat voor een deel van de weg de maximumsnelheid 60 kilometer per uur wordt. Dat gaat over het deel tussen Oud Amelisweerd en Bunnik. En tussen Utrecht en Oud Amelisweerd blijft de maximumsnelheid 80 km per uur. Dat deel van de weg kent weinig uitritten en de woningen liggen daar wat verder van de weg af. Dit, in tegenstelling tot het deel van de weg tussen Oud Amelisweerd en Bunnik waar wel woningen staan en parkeerplaatsen en (meer) uitritten zijn.

Veiliger voor fietsers en minder verkeer

Een maximumsnelheid van 60 km per uur op de hoofdrijbaan zorgt ervoor dat landbouwverkeer op de hoofdrijbaan mag rijden. De parallelweg, waar dit verkeer eerst reed, wordt dan veiliger voor fietsers en bewoners. Dit is ook een duidelijke en uitgesproken wens van de bewoners van de parallelweg.

Het college is van mening dat, gelet op de weg en de omgeving, duidelijk is dat deze route geen belangrijke verkeersfunctie moet hebben. Het gebied heeft grote landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve waarden. Denk aan de landgoederen en de Unesco-nominaties van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Romeinse Limes. Daarom wil het college een snelheidslimiet van 60 km voor de hele weg.

 

Overigens vindt het college dat het provinciale plan wel degelijk veel goede elementen op het gebied van verkeersveiligheid en landschappelijke inpassing bevat. De zienswijze gaat alleen over de bovengenoemde aspecten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Gratis duurzame make over van huis en leefstijl

Zeist - Woon jij in Zeist en wil je een duurzame make over winnen? Ben jij blij met jouw huis maar kan je nog...

Twee jaar Urgentieagenda IJsselstein

IJsselstein - Twee jaar geleden nam burgemeester Patrick van Domburg, in het bijzijn van raadsleden, inwoners en ondernemers, de Urgentieagenda in ontvangst. Een agenda...

Gemeente Leersum stelt verwijderen boomstronken uit

Leersum - Op 18 juni werden Leersum, Valkenheide en een deel van Maarsbergen getroffen door een valwind die veel schade heeft aangericht. In de weken...

College geeft tijdelijke coronasubsidie aan maatschappelijke instellingen

Bunnik - Maatschappelijke instellingen kunnen tot 15 september 2021 tijdelijke coronasubsidie aanvragen voor financiële compensatie. Zij kunnen ook een financiële bijdrage vragen voor innovatieve...

Groen licht voor geveltuintjes in Zeist

Zeist - Inwoners van Zeist kunnen vanaf 7 juli zonder vergunning een geveltuintje aanleggen. Bewoners van woningen met gevels die grenzen aan een stoep,...

Instagram hotspots: Ontdek de in IJsselstein

IJsselstein - Instagram hotspots in IJsselstein? Stadsmarketing IJsselstein lanceert een nieuw rondje door IJsselstein waarmee inwoners en bezoekers de stad kunnen ontdekken en beleven. Het ‘Rondje Instagrammen’ is een audiotour langs alle bijzondere en fotogenieke plekjes van de meer dan...

Feline Lauret nieuwe kinderburgemeester in De Bilt bekend

De Bilt - Uit diverse aanmeldingen en een selectieprocedure is Feline Lauret uit de kern De Bilt uitverkoren om het ambt van kinderburgemeester voor...

Utrechtse gemeenten en Zilveren Kruis slaan handen ineen

Vijf Utrechtse gemeenten gaan komende drie jaar intensief samenwerken met Zilveren Kruis. Zo kunnen mensen snel en gemakkelijk naar de juiste plek verwezen worden...