11.5 C
De Bilt

‘De Grote Bloemheuvel’ in Maarsbergen beleeft nieuwe mijlpaal in ontwikkeling

Het college van gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft ingestemd met het ontwerpbesluit woon- en zorgcomplex ‘De Grote Bloemheuvel’ aan de Woudenbergseweg 3 en Tuindorpweg 1 in Maarsbergen. Een goede stap in de richting voor het realiseren van geschikte woonzorglocaties voor hulpbehoevenden binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het besluit wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

De Grote Bloemheuvel

6 juli 2021 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een nieuw woon-zorgcomplex met 95 woonzorgeenheden, genaamd ‘De Grote Bloemheuvel’. De ontwikkeling van ‘De Grote Bloemheuvel’ bestaat naast de bouw van het woon-zorgcomplex uit de restauratie van de monumentale boerderij annex horecagelegenheid ‘stationskoffiehuis’ met daarin 5 woonzorgeenheden, horende bij het nieuw te bouwen woon-zorgcomplex. In totaal worden er 100 zorgeenheden gerealiseerd.

Oude pachtboerderij

De voormalige pachtboerderij ‘De Grote Bloemheuvel’, maakte in oorsprong onderdeel uit van de aanleg rondom kasteel Maarsbergen. De pachtboerderij dateert in zijn huidige vorm uit de het midden van 18de eeuw, in de 19e eeuw heeft er een uitbreiding plaatsgevonden (uitbouw aan de kerkzijde, daar waar het wapen zit). De doelstelling is om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te versterken en toekomstbestendige woonzorgeenheden voor ouderen te realiseren. Er is daarom ook veel aandacht besteed aan de landschappelijke inrichting als voormalige hoeve en is er een volledig restauratieplan uitgewerkt van het rijksmonument.

L-vormig bouwplan

Het ontwerp van het woon-zorgcomplex toont een L-vormig bouwplan met een ruime groene binnenplaats waarin de monumentale pachtboerderij ‘De Grote Bloemheuvel’ een centraal gelegen punt is. Het huren van een woonzorgeenheid zal enkel mogelijk zijn voor ouderen met een minimale zorgindicatie (en hun partner). In het nieuwbouwcomplex zal 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig zijn die zo nodig verpleegkundige hulp en op individuele bewoners toegesneden zorg aan de bewoners kan bieden, onder meer ter ondersteuning van zoveel mogelijk zelfstandige deelname aan het maatschappelijke verkeer.

Woon- zorgcomplex

Er is bij de uitwerking van het plan aangesloten bij de bouwmogelijkheden die opgenomen zijn voor een (zorg)hotelfunctie in de huidige beheersverordening. Het initiatief van een woon-zorgcomplex, kan niet worden gerealiseerd op grond van het ter plaatse geldende beheersverordening. Met een uitgebreide omgevingsvergunning (art. 2.12 lid 1a onder 3 Wabo) kan worden afgeweken van het bestemmingsplan om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.

Herstel van Rijksmonument

Wethouder Rob Jorg over de ontwikkeling: “Na lange jaren van leegstand en verpaupering is het mooi om te zien dat het Rijksmonument hersteld wordt en een woonzorg-complex wordt gerealiseerd. De locatie krijgt hierdoor een kwalitatieve impuls met behoud van groen. Het is belangrijk dat er kan worden voorzien in de grote behoefte aan wonen met zorg.”

De gemeenteraad wordt de aanvraag omgevingsvergunning voorgelegd om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven. Nadat de raad de ontwerp verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven, wordt deze gezamenlijk met de ontwerp-omgevingsvergunning zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kunnen zienswijzen op het plan worden ingediend.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio