Duurstede plaatst Hek bij honden-losloopgebied

Gemeente duurstede- De gemeente Wijk bij Duurstede heeft besloten om een hekwerk op de Gravenbol (formeel heet dit deel de Sandenburgerwaard) te plaatsen, om de natuur in dit gebied te beschermen. Het besluit nam de gemeente na goed overleg met de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede, Stichting WijkNogLeuker, Het Utrechts Landschap en Gebiedscoöperatie O-gen. Dit betekent dat het gebied waar honden los kunnen lopen wordt afgebakend, waarmee de natuur wordt beschermd. Het hekwerk wordt waarschijnlijk in de week van 20 tot 26 augustus geplaatst. Door de aanhoudende droogte is nu nog geen definitieve datum te noemen. Mogelijk kan de grondboor eind augustus wel in de kleigrond komen, die nu nog door de droogte te hard is.

hekwerk

Het hekwerk is gewenst omdat de Gravenbol, de Lunenburgerwaard en de Sandenburgerwaard behoren tot het waardevolle Europees natuurgebied: Natura-2000 Rijntakken. In dat natuurgebied ligt het dagrecreatieterrein De Gravenbol en een honden-losloopterrein. De afgelopen jaren was het hele gebied eigendom van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Vallei- en Kromme Rijn. De begrenzing van het honden-losloopgebied was niet duidelijk in het veld te zien. Veel hondeneigenaren lopen hierdoor te ver het natuurgebied in. Nu is de gemeente eigenaar en om te voldoen aan Europese richtlijnen, is het noodzakelijk om duidelijk aan te geven wat het honden-losloopgebied is.

Loslopende honden verstoren broedende vogels

Honden hebben een verstorend effect op de natuur en met name op vogels. Alleen al de aanwezigheid van honden zorgt ervoor, dat vogels steeds opvliegen van hun nesten en hun eieren niet goed kunnen uitbroeden. Dit is problematisch, omdat in het gebied bijzondere broedvogels voorkomen zoals de ijsvogel, oeverzwaluw, porseleinhoen en kwartelkoning. Daarnaast biedt deze uiterwaarde een overwinterings- en doortrekgebied voor de volgende vogelsoorten: fuut, slobeend, kleine zwaan, tafeleend, kuifeend, kievit, nonnetje, aalscholver, kolgans, meerkoet, grauwe gans, smient, krakeend, grutto, wulp en pijlstaart.
Op www.wijkbijduurstede.nl staat een kaart van het betreffende gebied.

 

 

Nieuws uit deze regio

Gemeente en Buitenwereld gaan samen voor een goede overdracht

Houten - Na het stoppen van de subsidie aan de stichting Buitenwereld wil de gemeente het beheer van de kinderboerderij en de speeltuin per...

Utrechts Landschap gaat poldermolen in Baambrugge restaureren

Baamgrugge - Utrechts Landschap gaat de karakteristieke poldermolen ’t Hoog- en Groenland grootscheeps restaureren. Deze monumentale molen uit ca 1680 staat in Baambrugge, nabij...

Meer treinen tussen Utrecht Centraal en Leiden Centraal

Utrecht/Leiden - Wie tussen Leiden en Utrecht reist, kan vanaf eind dit jaar in en rond de spits vaker de trein pakken. ProRail gaat...

Extra gymlokaal voor scholen aan Noordweg

Zeist - Er komt een tweede gymlokaal aan de Noordweg in Zeist, voor de scholen so Noorderlicht en VSO Heuvelrugcollege. Dat heeft het college...

Inwoners positief over zonne-energie én geïnteresseerd in waterkracht

ijk bij Duurstede - Zonne-energie is volgens de inwoners en ondernemers van gemeente Wijk bij Duurstede dé duurzame energiebron van de toekomst. Dat blijkt...

Meer horeca open als proef vindt Code Oranje

Utrecht wil als proef drie horecabedrijven heropenen. Het gaat om een restaurant met alleen zitplaatsen, een met ook een bar en een fastfoodrestaurant. Hiermee...

Prehistorische grafheuvels spectaculaire ontdekkingen

Doorn - Tijdens onderzoek naar prehistorische grafheuvels in natuurgebied Stameren in Doorn zijn spectaculaire ontdekkingen gedaan. Zo werd in de kern van één van...

Gezamenlijke opgave voor klimaatbestendige straten en tuinen

Zeist - Het college van burgemeester en wethouders wil investeren in klimaatbestendige straten en tuinen. Maatregelen zijn nodig en het college wil van de...