15 C
De Bilt

Gemeentelijke financiën Woerden steeds verder uit de pas

“De financiële situatie van de gemeente Woerden dreigt steeds verder uit de hand te lopen”, zo laat lokale partij Woerden&Democratie weten. . “Tijdens de begrotingsraad waarin op donderdag 17 november as. de gemeentelijke begroting voor 2023 en verder wordt besproken, heeft het college van burgemeester en wethouders een conceptvoorstel voorgelegd dat uit gaat van een gemeentelijke schuld van 270 miljoen euro in het jaar 2030.”

Strategische Heroriëntatie 2020 lijkt overboord

Woerden&Democratie vraagt al jarenlang om een zuiniger financieel beleid van de gemeente Woerden. In 2020 vond daartoe een Strategische Heroriëntatie plaats. “Deze financiële heroriëntatie had als doel om de gemeentelijke financiën structureel op orde te brengen. De begroting 2021 ging uit van de prognose van een gemeentelijke schuldquote van net onder de 150%. Omgerekend betekent dit een schuld voor de gemeente van € 195 miljoen euro. Een aanzienlijk bedrag, maar de gemeente bleef hierdoor wel binnen de grenswaarde van 150% die eerder in een financiële verordening 2020 is afgesproken. Een dergelijke schuld is nog behapbaar en vraagt niet veel van onze inwoners”, stelt de partij.

uc?id=12l64cXpg3B4 WntumfwccdE50DH9HuHz
Ontwikkeling schuld 2021 (blauwe lijn) en prognose schuld met programmabegroting 2023 (rode lijn) – Beeld: Woerden&Democratie

Schulden oplopend naar 270 miljoen euro

De a.s. donderdag voorliggende begroting gaat uit van een schuldquote van 180%. Omgerekend betekent dit een schuld voor de gemeente Woerden van €270 miljoen. Dit bedrag ligt boven de maximale streefwaarde uit de financiële verordening. Als deze schuld op den duur moet worden afgelost is de kans groot dat er een beroep wordt gedaan op onze inwoners om mee te betalen. Denk aan het verhogen van belastingen of het uitstellen van onderhoudsprojecten.

Fractie van Woerden&Democratie wilt uitgaven temperen

De fractie van Woerden&Democratie maakt zich ernstig zorgen over de hoogte van de gemeentelijke schulden. Dit is niet alleen vanwege de snel stijgende rente maar ook vanwege het feit dat gemeentelijke ambities zoals de aanleg van een oostelijke randweg, een nieuw zwembad en een herinrichting van het stationsgebied nog niet eens in de berekeningen zijn opgenomen. W&D zal tijdens de begrotingsraad daarom een amendement indienen dat als doel heeft om het uitgavenpatroon van de gemeente te temporiseren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio