Heropening Romeijnsbrug en ingebruikname sfeerverlichting

Oudewater – De Romeijnsbrug heeft er ruim 150 jaar op moeten wachten om zijn oorspronkelijk vorm terug te krijgen van eind zestiende eeuw. Vrijdag 30 november vindt de officiële heringebruikname plaats. Dat niet alleen. Net als de Markt- en Visbrug, krijgt ook de Romeijnsbrug permanente verlichting die in de avonduren nog meer sfeer aan de binnenstad gaat geven.

Ruim vier eeuwen

De Romeijnsbrug kent een lange geschiedenis. Van ruim vier eeuwen. In 1591 kreeg Pieter Gerritsz Paemburch opdracht van het stadsbestuur een brug te ontwerpen op de plek waar de Haven uitmondt in de Hollandse IJssel. Een brug met een toog. Op die oeververbinding tussen de Haven- en Romeijnstraat lieten boeren, burgers en buitenlui gedurende bijna drie eeuwen miljoenen voetafdrukken en karresporen achter.

Toog, plat, toog

Rond 1860 maakte de toogbrug plaats voor een nieuw exemplaar. Een platte brug met stalen binten die voetgangers, rijwielen en paard met wagen goed kon verdragen. Dat gold niet voor de voertuigen die in de loop van anderhalve eeuw steeds zwaarder werden. Met als gevolg dat er zich vanwege de veiligheid sinds medio 2013 alleen nog voetgangers en fietsers mochten verplaatsen tussen de Romeijn- en Havenstraat.

Vrachtauto’s? Geen probleem

De gerenoveerde brug heeft een volwaardige verkeersfunctie gekregen. Hij kan zelfs de belasting van vrachtauto’s aan. Dat vergroot de bereikbaarheid en de veiligheid van de binnenstad. Bij calamiteiten zijn hulpdiensten sneller op de plaats van bestemming. Bovendien geeft dit verlichting voor de verderop gelegen Visbrug. En met de toogbrug herstelt Oudewater het oorspronkelijk stadsbeeld op deze plaats. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de wens van onder andere de Stichting Hugo Kotestein.

Naamstelling

Voor sommigen is de naamstelling van de Romeijnsbrug in nevelen gehuld. Die mist willen we graag laten optrekken. Allereerst: de naam heeft niks te maken met Romeinen. De naam is afgeleid van Remigius, bisschop van Reims aan het einde van de vijfde en begin van de zesde eeuw. In de loop der eeuwen verbasterde de naam: Remijnsbrug, Romeynsbrug, Romeynsbrugge, Romeijnsbrug en Romeijnsbrug. Een voorstel van 12 januari 1954 aan de gemeenteraad spreekt van Romeijnsbrug. Volgens historica Nettie Stoppelenburg komt die spelling het meeste voor. Die naam nam de gemeentelijke straatnamencommissie over en uiteindelijk deed ook het college van burgemeester en wethouders dat in 2017: Romeijnsbrug dus.

Binnen het budget

Op 16 juni 2016 trok geld uit voor de renovatie van de brug. De werkzaamheden verliepen voorspoedig en door een uitgekiende planning en een handig samenspel tussen uitvoerder en gemeente als opdrachtgever, blijven de uitgaven ruimschoots binnen het bedrag dat de gemeenteraad tweeëneenhalf jaar geleden beschikbaar stelde. Een bedrag dat vanwege de aanbesteding geheim bleef.

Sfeerverlichting onder de bruggen

Om de aantrekkelijkheid van de binnenstad verder te vergroten komt er onder de Markt-, Vis- en Romeijnsbrug sfeerverlichting. Verlichting waarvan de kleur desgewenst verandert, bijvoorbeeld oranje op Koningsdag.

Geheimen uit het verleden

De renovatie bood archeologen een unieke gelegenheid om te graven naar sporen uit het verleden. De spitters zagen hun inspanningen beloond met diverse vondsten uit vervlogen tijden, met een gouden munt uit de veertiende eeuw als absoluut pronkstuk.

Feestelijke ingebruikname

Op vrijdag 30 november vindt de feestelijk ingebruikname van de verlichting en de heropening van het Romeijnsbrug plaats. Het programma ziet er als volgt uit:

  • 19.20 uur De Geelbuik vertrekt vanaf de sluis richting Romeijnsbrug met aan boord Shantykoor De Kaapstander dat uiteraard liederen zingt.
  • 19.30 uur Tijdens de vaarttocht wordt de sfeerverlichting onder de Markt- en Visbrug ontstoken
  • 19.40 uur Aankomst bij Romeijnsbrug
  • 19.45 uur Officiële openingshandeling door wethouder Walther Kok. Voor genodigden en belangstellenden staat er hapje en drankje klaar. De Romeijnsbrug is van 17.00-21.30 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Op de brug staat een tent. Ook is hier een deel van de vondsten te zien die archeologen rond de brug hebben opgegraven
  • 20.30 uur Einde heropeningsfestiviteiten

Vanwege de feestelijkheden is de brug van 17.00-21.30 uur afgesloten door gemotoriseerd verkeer.

Nieuws uit deze regio

Bunnik akkoord met Integraal Programma van Eisen Odijk West

Bunnik - Het college van de gemeente Bunnik is akkoord met het opgestelde Integraal Programma van Eisen (IPvE) voor de bouw van 1000 woningen...

WaST doet de was voor wie dat zelf niet kan

De Bilt - Alle inwoners van de gemeente De Bilt kunnen vanaf 1 maart 2021 gebruik maken van was- en strijkservice WaST. Inwoners voor...

Archeologische ontdekvitrine onthuld in Nieuwegein

Nieuwegein - Vandaag heeft wethouder Cultuur John van Engelen de ‘archeologische ontdekvitrine’ op basisschool De Tweeklank onthuld. Met deze vitrine kunnen de leerlingen van...

Compensatie schuldengeneratie met onvoldoende geld gesteund door politiek

Utrecht - Compensatie van de studenten die nu nog onder het leenstelsel studeren, lijkt onvoldoende zo blijkt uit doorberekeningen van het Centraal Planbureau. De...

VVD wil met inwoners praten over oplossing tekort aan woningen

Woerden/Stichtse Vecht/De Ronde Venen - Woningbouw is voor alle inwoners op dit moment een actueel en belangrijk onderwerp. Je kunt geen krant openslaan of...

Gemeente Eemnes sluit aan bij Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Eemnes - Sinds vandaag is Eemnes, als eerste gemeente uit de regio Utrecht, aangehaakt bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het fonds maakt sport...

Gemeente en Buitenwereld gaan samen voor een goede overdracht

Houten - Na het stoppen van de subsidie aan de stichting Buitenwereld wil de gemeente het beheer van de kinderboerderij en de speeltuin per...

Utrechts Landschap gaat poldermolen in Baambrugge restaureren

Baamgrugge - Utrechts Landschap gaat de karakteristieke poldermolen ’t Hoog- en Groenland grootscheeps restaureren. Deze monumentale molen uit ca 1680 staat in Baambrugge, nabij...