12.3 C
De Bilt

Inperken bouwmogelijkheden buiten de bebouwde kom

Op 18 april heeft het college van B & W van de gemeente De Bilt de ‘Beleidslijn Inperken van bouwmogelijkheden buiten het stedelijk gebied’ vastgesteld. Dit is een uitwerking van één van de speerpunten van de coalitie. De ambitie is de open ruimte en de groene buffers tussen de dorpen en natuur te beschermen.

Bij woningbouw geldt de grens van de provinciale rode contour. Er wordt niet gebouwd buiten de rode contour (buiten het stedelijk gebied). Daarbij kan Maartensdijk de enige uitzondering zijn, zo is afgesproken in het coalitieakkoord van mei 2022, ‘Ruimte voor morgen’.

Inperken

Wethouder ruimtelijke ordening en natuur Anne Marie ’t Hart: “Ons groen willen wij groen houden en versterken. Onze ambitie is daarom het tegengaan en inperken van verstening, het versterken van natuur en het beschermen van open ruimte buiten de dorpen. We krijgen veel aanvragen van initiatiefnemers die op basis van ruimer, provinciaal beleid met verzoeken tot bouwen komen. Met deze gemeentelijke beleidslijn maken wij duidelijk dat er in de gemeente De Bilt strengere regels gelden.”

Versterken en verbeteren

In de praktijk zijn er soms ontwikkelingen buiten de rode contour die de waarde van de natuur en open ruimte juist versterken en verbeteren. Deze sluiten aan bij de ambitie buiten-stedelijk te vergroenen; bijvoorbeeld als de bebouwing juist flink afneemt. Bij voorstellen van initiatiefnemers buiten de rode contour wordt daarom gekeken naar de eventuele verbeteringen die deze met zich mee kunnen brengen. Wanneer ontwikkelingen een flink positief resultaat hebben voor onder andere natuur en milieu wordt het principeverzoek in behandeling genomen.  Het vaststellen van deze beleidslijn is een bevoegdheid van het college van B & W en is enkel van toepassing bij de toetsing van binnengekomen principeverzoeken. Wanneer het uiteindelijk tot een bestemmingsplan komt is het woord aan de gemeenteraad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio