Inwoners voelen zich steeds veiliger in Scherpenzeel

Scherpenzeel – De inwoners van de gemeente Scherpenzeel zijn – in vergelijking met vier jaar geleden – tevredener over het functioneren van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2017.
De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsonderzoek naar de veiligheid, de leefbaarheid en het slachtofferschap. De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, gemeenten en politie. In 2017 deden Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel voor de derde keer mee aan de Veiligheidsmonitor.

Conclusies

De drie gemeenten staan er vergelijkbaar voor als het gaat om de leefbaarheid, sociale
cohesie en fysieke kwaliteit van de woonomgeving. In Scherpenzeel nam de waardering
voor de fysieke kwaliteit ten opzichte van vier jaar geleden toe. Inwoners zijn tevredener
over het functioneren van de gemeente op het gebied van de leefbaarheid en veiligheid.
Inwoners van Scherpenzeel ervaren, ten opzichte van vier jaar geleden, minder sociale
overlast. Voor alle drie gemeenten geldt dat te hard rijden in de wijk als het belangrijkste
buurtprobleem wordt gezien, gevolgd door hondenpoep en parkeeroverlast.
Een ruime voldoende voor veiligheid

De veiligheid in de woonomgeving wordt door de Scherpenzeelse ondervraagden met een
ruime voldoende beoordeeld. Als het gaat om de kans op slachtofferschap, valt op dat de
verwachte kans op woninginbraak in Scherpenzeel lager is dan in andere gemeenten. In
Scherpenzeel hebben meer inwoners het idee dat de criminaliteit is gedaald dan in 2013.
Wel geldt dat in Scherpenzeel de meldingsbereidheid lager dan gemiddeld is.

Inwoners hebben, in vergelijking met het onderzoek van vier jaar geleden, minder vaak
contact met de politie, maar zijn wel tevredener over het functioneren van de politie. Het
aandeel inwoners dat contact heeft gehad met de politie in Scherpenzeel is opvallend
laag te noemen; slechts 12 procent had contact in het afgelopen jaar (in Barneveld en
Nijkerk was dit 20 procent). In Scherpenzeel zijn inwoners vooral positiever over de
beschikbaarheid van de politie in de buurt.

Veiligheidsmonitor 2017

Voor de Veiligheidsmonitor 2017 werden door het Centraal Bureau voor de Statistiek 631
Scherpenzelers gevraagd een enquête in te vullen. In totaal vulden 247 van de 631
inwoners een volledige vragenlijst in. Dit komt neer op een respons van 39 procent.
Daarvan heeft 54 procent de vragenlijst online ingevuld en 46 procent schriftelijk.
Daarnaast hebben 14 inwoners van Scherpenzeel deelgenomen aan de landelijke
Veiligheidsmonitor. Deze zijn toegevoegd aan het respondentenbestand. De totale
respons in Scherpenzeel komt daarmee uit op 261.

In de Veiligheidsmonitor 2017 is onderzoek gedaan naar de volgende thema’s:
 Leefbaarheid van de woonbuurt
 Beleving van overlast in de buurt
 Veiligheidsbeleving
 Slachtofferschap
 Tevredenheid over het laatste politiecontact
 Oordeel over het functioneren van de politie in de buurt
 Oordeel over het functioneren van de politie in het algemeen
 Oordeel over het functioneren van de gemeente
 Preventie
 Onveilige plekken
 Respectloos gedrag
 Burgerparticipatie
 Melding verdachte situaties
 Welzijn
 Brandweer

Wat gebeurt er met de resultaten?

De gemeente Scherpenzeel stelt voor de periode 2019-2022 een nieuw vierjarig
Integraal Veiligheidsplan voor de gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel op. De
drie gemeenten werken hiervoor samen met de politie en het Openbaar Ministerie. Voor
het opstellen van dit plan worden, onder meer, de resultaten van deze monitor gebruikt.
De Veiligheidsmonitor 2017 is vanaf volgende week te downloaden via de website van de
gemeente Scherpenzeel. Ga daarvoor naar www.scherpenzeel.nl/veiligheid.

Veiligheidsmonitor_GemeenteScherpenzeel_2017

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img