Markt -brug dicht voor gemotoriseerd verkeer Oudewater

Oudewater – Er mag voorlopig geen vracht- en autoverkeer meer over de Markt. De brug vertoont namelijk schade die kan duiden op gebreken aan de constructie. Nader onderzoek moet uitwijzen wat er precies aan de hand is.

Onderzoek kademuren met sonar

Een daartoe gespecialiseerd bedrijf (Ingenieursbedrijf IV-Infra) heeft in opdracht van de gemeente de kademuren en bruggen onderzocht. Naast een inspectie met het blote oog, maakte IV-Infra ook gebruik van sonarapparatuur en duikers om onder het wateroppervlak de situatie van de kademuren en bruggen te beoordelen. Bij de kademuren zijn op dit moment geen feiten aan het licht gekomen die duiden op veiligheidsrisico’s.

Gebreken

De Visbrug vertoont wel lichte gebreken, maar die hebben slechts beperkte gevolgen voor het verkeer. Door een klein deel van de brug te ontzien – gemarkeerd door plantenbakken – kan het gemotoriseerd verkeer gebruik blijven maken van deze brug. Dat geldt niet voor de Markt-brug. Daar kan de gemeente de veiligheid momenteel niet garanderen, omdat de onderzoekers hier schades hebben ontdekt die duiden op gebreken aan de constructie.

Nader onderzoek

De schade is van dien aard dat de gemeente nader onderzoek laat uitvoeren. ,,De resultaten daarvan én de besluitvorming daarover verwachten wij rond 1 maart 2018’’, legt wethouder Walther Kok uit.  ,,Tegelijkertijd heeft IV-Infra ons geadviseerd in de tussentijd de brug niet te belasten met auto- en vrachtverkeer. Dat advies nemen wij vanzelfsprekend ter harte, want het gaat om de veiligheid van de verkeersdeelnemers in ons centrum.’’ Om die reden hebben burgemeester en wethouder besloten per direct het vracht- en autoverkeer over het brugdek van de Markt te verbieden. Voetgangers en fietsers kunnen zich wel vrij over de Markt begeven. Het besluit heeft ook geen gevolgen voor de horeca-exploitanten met een terras op de Markt. Burgemeester en wethouders onderzoeken nog wat de afsluiting betekent voor de weekmarkt en de kraamhouders.

Rijroute

Het besluit leidt voor automobilisten en vrachtwagenchauffeurs tot de volgende rijroute Donkere Gaard > Markt Westzijde > Peperstraat > Visbrug > Korte Havenstraat > Markt Oostzijde > Leeuweringenstraat. Op de bijgaande kaartjes staat dit aangegeven. Dit verkeersbesluit duurt in ieder geval tot het moment dat burgemeester en wethouders een standpunt hebben bepaald over de uitkomsten van het aanvullende onderzoek. Dus rond 1 maart 2018.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img