5.3 C
De Bilt

Nieuw Mobiliteitsplan: Zeist zet in op bereikbaarheid, veiligheid en duurzamer vervoer

Zeist – Het college van burgemeester en wethouders van Zeist legt het Mobiliteitsplan 2022-2027 voor aan de raad. Het Mobiliteitsplan is de uitwerking van de Mobiliteitsvisie, welke in mei is vastgesteld. De komende jaren wil de gemeente de bereikbaarheid verbeteren, betere verkeersveiligheid en duurzamer vervoer: de gewenste inhaalslag voor fietser en voetganger krijgt in dit Mobiliteitsplan vorm. Op 23 november is de Ronde Tafel.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

De gemeente Zeist wil Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en Zeist voor iedereen goed bereikbaar en toegankelijk houden, de transitie maken naar een duurzaam vervoerssysteem en de verkeersveiligheid verbeteren. Dat alles moet passen in de groene, duurzame kwaliteiten van Zeist en de regio.

Inwoners betrokken bij Mobiliteitsplan

Er zijn vele gesprekken gevoerd met inwoners over mobiliteit. Daaruit blijkt dat voor inwoners onderwerpen als toegankelijke voetgangersvoorzieningen, veilige fietsverbindingen, goed Openbaar Vervoer en een gericht autoparkeerbeleid heel belangrijk zijn. De inbreng van inwoners is verwerkt in dit Mobiliteitsplan. In totaal zijn er 1125 kansen en knelpunten aangedragen, in een reactienota geeft de gemeente aan wat zij met elk punt wil doen.

Duurzamer vervoer

Duurzaamheid speelt een grote rol. De positie van de voetganger en de fietser wordt verstevigd door de verbreding of de aanleg van nieuwe fiets- en voetpaden. Daarnaast gaat de gemeente door met de uitbreiding van het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s.

Werken aan een betere verkeersveiligheid

De gemeente wil de verkeersveiligheid verbeteren door de 30km-gebieden ook daadwerkelijk in te richten als 30km-gebieden. En de gemeente wil in de woonstraten waar nu nog 50 km/u gereden mag worden de snelheid verlagen naar 30 km/u en deze Duurzaam Veilig inrichten. Daarnaast wil de gemeente comfortabele en veilige fietsroutes realiseren en dat de voetganger zonder obstakels naar zijn bestemming kan wandelen.

Parkeren

Ook het parkeerbeleid draagt bij aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. Om de hoeveelheid (zoek)verkeer in het centrum te verminderen, wordt het aantal parkeervergunningen voor bewoners beter afgestemd op het aantal beschikbare parkeerplaatsen. Dit draagt bij aan de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het centrum van Zeist. Er komen nieuwe parkeernormen voor (deel)auto’s en fietsen en we willen meer parkeerplaatsen voor mensen met een handicap aanleggen.

Hub aan de Utrechtseweg

Ook het openbaar vervoer blijft belangrijk voor het bereikbaar houden van de gemeente Zeist. Een innovatief voorbeeld daarvan is de aanleg van een ‘hub’ (knooppunt) bij de drukste bushalte ‘Jordanlaan’, waar fietsers in de toekomst comfortabel en snel kunnen overstappen op de bus naar Utrecht, Utrecht Science Park en Bilthoven/Hilversum. Een groot aantal bushaltes wordt toegankelijk gemaakt voor mindervaliden en de bushaltes krijgen meer fietsparkeerplekken.

Op het gebied van Smart Mobility investeren we in het ombouwen van de bestaande verkeerslichten naar intelligente verkeerslichten, die door een dynamische instelling sneller kunnen reageren en eerder groen kunnen geven aan het aanwezige auto- en fietsverkeer.

Ronde Tafel Mobiliteitsplan

Al deze voorgestelde maatregelen in het Mobiliteitsplan vragen een investering en zijn niet allemaal op korte termijn gerealiseerd. Op dinsdag 23 november spreekt de gemeenteraad over dit mobiliteitsplan tijdens de Ronde Tafel. Het Mobiliteitsplan is de uitwerking van de Mobiliteitsvisie die in mei 2021 is vastgesteld. Voor meer informatie kijk op www.zeist.nl/mobiliteitsplan of www.zeist.nl/mobiliteitsvisie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio