Natuuroffensief nodig voor de provincie Utrecht

Utrecht – De provincie Utrecht heeft een natuuroffensief nodig, en snel ook. Dat vinden Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht, Natuur- en Milieufederatie Utrecht en het IVN. Want de Utrechtse natuur staat onder druk en hier en daar zelfs op omvallen, stellen de organisaties. En het nieuwe provinciale beleid dreigt daar onvoldoende aan te doen.

De nieuwe provinciale Omgevingsvisie is bijna klaar voor bespreking in de Provinciale Staten. In voorlopige versies staan grote ambities voor woningbouw, mobiliteit, werkgelegenheid en duurzame energie. Maar die hoge ambitie verdwijnt als het om natuur en landschap gaat. Daarvoor zien de natuurorganisaties tot nu toe geen extra ambities of investeringen.

Natuur en landschap in de verdrukking

En daar zijn de organisaties bezorgd over. “Natuur en landschap komen in de verdrukking doordat vele nieuwe woningen, bedrijventerreinen, verkeer en recreatie extra ruimte gaan innemen,” zegt Saskia van Dockum, directeur van Utrechts Landschap. Dit terwijl de natuur het nu al zwaar heeft. “De soortenrijkdom gaat zorgwekkend snel achteruit, onder andere door klimaatverandering, verdroging en de uitstoot van stikstof. De afgelopen maanden zagen we hoe natuurgebieden in de hele provincie te lijden hadden onder de druk van bezoekers. Dat is eigenlijk van de gekke. Mensen moeten kunnen genieten van de natuur zonder dat die daaronder leidt. Maar we zijn op een punt beland dat de balans zoek is”.

Veel nieuwe natuur realiseren

Om de natuur robuust en gezond genoeg te maken om te overleven, willen de organisaties een natuuroffensief. Dat begint bij het realiseren van natuurgebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland en de zogeheten Groene Contour. Maar dat is niet genoeg, stelt Van Dockum. “Er zijn nieuwe groene recreatiegebieden en extra natuurgebieden nodig rond steden en in het buitengebied. En het Natuurnetwerk Nederland en waardevolle landschappen hebben betere bescherming, versterking en goede onderlinge verbindingen nodig. Die gebieden moet je niet aantasten met nieuwe bouwplannen. Er zijn nu veel te veel mogelijkheden om toch te bouwen in het Natuurnetwerk.” 

Natuuroffensief goed voor de natuur én voor ons

De natuurorganisaties roepen de Provincie Utrecht op om die hoge ambitie op te nemen in de definitieve Omgevingsvisie, en om die goed te vertalen in de Omgevingsverordening. “Daar is nu het moment voor, dat moet je nú goed regelen,” zegt Van Dockum. “En als je dat goed doet, kan het mes aan twee kanten snijden. Het is nodig voor de natuur zelf, maar het is ook goed voor ons. Het biedt recreatiemogelijkheden, we zijn beter bestand tegen klimaatverandering en we werken aan een leefbare en gezonde provincie.” Naast het vaststellen van ambitieus beleid kan de provincie ook een actieve rol spelen in het aantrekken van financiering voor dit natuuroffensief.

Verder vinden de natuurorganisaties dat de kansen voor landbouw met natuur in het buitengebied volop benut moeten worden. En tot slot moeten er ook bínnen steden en dorpen voldoende groen en soortenrijkdom komen, met betrokkenheid van inwoners en bedrijven.

Nieuws uit deze regio

Bunnik akkoord met Integraal Programma van Eisen Odijk West

Bunnik - Het college van de gemeente Bunnik is akkoord met het opgestelde Integraal Programma van Eisen (IPvE) voor de bouw van 1000 woningen...

WaST doet de was voor wie dat zelf niet kan

De Bilt - Alle inwoners van de gemeente De Bilt kunnen vanaf 1 maart 2021 gebruik maken van was- en strijkservice WaST. Inwoners voor...

Archeologische ontdekvitrine onthuld in Nieuwegein

Nieuwegein - Vandaag heeft wethouder Cultuur John van Engelen de ‘archeologische ontdekvitrine’ op basisschool De Tweeklank onthuld. Met deze vitrine kunnen de leerlingen van...

Compensatie schuldengeneratie met onvoldoende geld gesteund door politiek

Utrecht - Compensatie van de studenten die nu nog onder het leenstelsel studeren, lijkt onvoldoende zo blijkt uit doorberekeningen van het Centraal Planbureau. De...

VVD wil met inwoners praten over oplossing tekort aan woningen

Woerden/Stichtse Vecht/De Ronde Venen - Woningbouw is voor alle inwoners op dit moment een actueel en belangrijk onderwerp. Je kunt geen krant openslaan of...

Gemeente Eemnes sluit aan bij Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Eemnes - Sinds vandaag is Eemnes, als eerste gemeente uit de regio Utrecht, aangehaakt bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het fonds maakt sport...

Gemeente en Buitenwereld gaan samen voor een goede overdracht

Houten - Na het stoppen van de subsidie aan de stichting Buitenwereld wil de gemeente het beheer van de kinderboerderij en de speeltuin per...

Utrechts Landschap gaat poldermolen in Baambrugge restaureren

Baamgrugge - Utrechts Landschap gaat de karakteristieke poldermolen ’t Hoog- en Groenland grootscheeps restaureren. Deze monumentale molen uit ca 1680 staat in Baambrugge, nabij...