Nieuw Kindcentrum aan het Harmonieplein stapje dichterbij

Stichtse vecht – Het college van B&W heeft op 18 februari besloten dat het bestemmingsplan voor het nieuwe Kindcentrum richting gemeenteraad kan voor vaststelling. Wethouder onderwijs Hetty Veneklaas: “De ontwikkeling van dit Kindcentrum komt zo weer een stapje dichterbij. Met een Kindcentrum bieden we kinderen uit Maarssen de ruimte om zich te ontwikkelen en op te groeien tot zelfstandige en betrokken volwassenen.” Het plan voor het Kindcentrum is uitgedacht samen met de toekomstige gebruikers.

Er was grote behoefte aan een nieuw Kindcentrum want de gebouwen van de basisscholen Wereldkidz en Het Kompas zijn oud en kunnen niet meer worden verbouwd om aan de wensen en eisen van deze tijd te voldoen. Het Kindcentrum is een markant onderdeel van het plan voor het nieuwe Harmonieplein in het hart van Maarssen-dorp. Het plein moet een fijne plek worden met verschillende centrumfuncties waaronder wonen en  onderwijs.

Alle voorzieningen onder één dak

Het Kindcentrum wordt een belangrijke voorziening voor het centrum van Maarssen. Het gebouw gaat ruimte bieden aan de basisscholen Wereldkidz en Het Kompas, de buitenschoolse opvang, een kinderdagverblijf en de gymzaal. Hetty Veneklaas: “Alle voorzieningen onder één dak biedt grote voordelen. Het scheelt ruimte, en die ruimte kunnen we goed gebruiken voor een betere inrichting van het Harmonieplein. Ook is het goedkoper in het gebruik. Het geld dat we daarmee besparen zetten we in voor een duurzaam, natuurvriendelijk, gezond en modern gebouw voor de kinderen en leraren. Dat betekent gasloos, met zonnepanelen, ruim voldoende daglicht en ventilatie. Aan de buitenkant van het Kindcentrum en op de speelpleinen komt ruimte voor vogels, insecten en vleermuizen. Zo draagt het Kindcentrum ook meteen bij aan onze ambitie om in 2030 een klimaatneutrale gemeente te zijn.”

Kindcentrum past in de omgeving

Om het Kindcentrum te kunnen maken hebben we zorgvuldig onderzocht wat de gevolgen zijn voor het verkeer, zon, schaduw en geluid van spelende kinderen. Uit de onderzoeken blijkt dat er in de dichtbebouwde omgeving van het Harmonieplein nog steeds sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De ontwikkeling van het Kindcentrum voldoet aan de zonlichtrichtlijnen van TNO en de stemgeluidrichtlijnen van de VNG. Toch kan de bouw van het Kindcentrum door een aantal omwonenden als nadelig worden gezien door de afname van zonlicht in de winter en geluid van spelende kinderen. Veneklaas: “We hebben met de omwonenden gesproken en we hebben goed nagedacht wat we kunnen doen om de nadelen tot het minimum te beperken. We kunnen de nadelen echter niet helemaal wegnemen.”

Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad

Het bestemmingsplan en alle bijbehorende stukken, zoals de onderzoeken en Nota zienswijzen (met daarin de aanmerkingen van omwonenden), liggen nu bij de gemeenteraad. Voordat de gemeenteraad overgaat tot vaststelling van het bestemmingsplan, worden de stukken besproken in de commissie Fysiek Domein. U bent van harte welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Als de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld kunnen omwonenden die een zienswijzen hebben ingediend tegen het Kindcentrum nog beroep aantekenen bij de Raad van State.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Wijkbijeenkomsten over Mobiliteitsplan Zeist

Zeist - Komende maanden organiseert gemeente Zeist vijf online bijeenkomsten over het mobiliteitsplan en het verkeer in haar wijken en dorpen. Zij gaat in...

Buitengebied zonder drugslabs; (anoniem) melden helpt!

Wijk bij Duurstede - Gemeenten en politie zien steeds vaker opslag en productie van drugs in het buitengebied. Dit brengt grote risico’s met zich...

Op zoek naar verkoeling langs de Lek? Voorkom een parkeerboete!

Lopik - Met de zomerse temperaturen zoeken veel mensen verkoeling langs de Lek. Houd er daarbij rekening mee dat er op de gehele Lekdijk...

Groen licht provincie Utrecht ontwikkeling 2 woningbouwlocaties buiten bebouwde kom

Montfoort - De gemeente Montfoort is al geruime tijd in gesprek met provincie Utrecht over een aantal woningbouwlocaties die buiten de bebouwde kom liggen....

Ondertekening ontwikkeling Bedrijvenpark ‘De Kroon’

IJsselstein - Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door wethouder Bekker en de heer Van Wijk, directeur van Van Wijk Ontwikkeling is een grote...

Gemoderniseerde dubbeldekker in fonkelnieuw jasje gepresenteerd door NS

Utrecht - Vandaag presenteerde NS de gemoderniseerde dubbeldekker van het type VIRM 2 en 3 bij NS Treinmodernisering in Haarlem. De trein is voorzien...

Gemeente Bunnik staat onder financiële druk

Bunnik - Corona heeft effect gehad op de geplande werkzaamheden van de gemeente Bunnik voor 2020 en 2021. Veel processen zijn aangepast, vertraagd of...

Slot Zuylen en Kasteel de Haar bezoeken én uitwaaien op de fiets

Stichtse Vecht - Slot Zuylen en Kasteel de Haar zijn voortaan met elkaar verbonden in een nieuwe kastelenfietsroute. Deze kastelenronde is vandaag op Wereldfietsdag...