Plaatsing ondergrondse afvalcontainers van start

De Bilt – In de maanden juni en juli plaatst de gemeente op ruim 50 locaties in Bilthoven, De Bilt, en Maartensdijk bijna 90 extra ondergrondse verzamelcontainers voor restafval en PMD. De werkzaamheden starten op maandag 4 juni.

De volgorde van de werkzaamheden is als volgt:

Week 23  – Bilthoven-West
Week 24-25 – De Bilt, ten oosten van de Hessenweg
Week 25-27 – De Bilt, ten westen van de Hessenweg
Week 27  – Bilthoven, ten zuiden van de Sperwerlaan
Week 27-29 – Bilthoven, De Leijen
Week 29  – Maartensdijk

De exacte locaties zijn te vinden op een containerkaart via debilt.nl/terugnaar100. Hier staan ook antwoorden op de meest gestelde vragen. De ondergrondse verzamelcontainers kunnen in gebruik worden genomen, nadat de grindbetonnen bovengrondse containers zijn geleegd en verwijderd.

Restafvalcontainers met milieupas

Alleen inwoners die geen kliko’s aan huis kunnen hebben, zoals in het geval van een flat of appartement, kunnen elke restafvalcontainer in de gemeente openen met de nieuwe milieupas. De verzamelcontainers voor PMD zijn zonder milieupas voor iedereen toegankelijk. De nieuwe milieupas geeft ook toegang tot de Milieustraat.

Voordelen

Omdat ondergrondse containers een tweeënhalf keer grotere inhoud hebben, kan met minder verzamelcontainers worden volstaan dan het aantal bovengrondse. Hierdoor ontstaat een netter straatbeeld. De lage inworp opening maakt de nieuwe verzamelcontainers goed toegankelijk voor mindervaliden. Correct gebruik van ondergrondse containers maakt ze minder aantrekkelijk voor ongedierte.

Bijna 160 ondergrondse verzamelcontainers

Verspreid in de gemeente staan al 70 ondergrondse verzamelcontainers. Hiervan worden er 20 geschikt gemaakt voor PMD en 7 voor papier. Na het plaatsen van de nieuwe en het aanpassen van bestaande verzamelcontainers, staan er 92 ondergrondse restafvalcontainers, 60 ondergrondse PMD-containers en 7 ondergrondse papiercontainers.

Terug naar 100

De uitbreiding van het aantal ondergrondse verzamelcontainers is het sluitstuk van de invoering van de nieuwe afvalinzameling in 2018. Een belangrijk doel hiervan is om in het jaar 2020 de hoeveelheid restafval per persoon per jaar terug te brengen van 200 naar 100 kilo. De gemeente stimuleert dit verder met voorlichting over het thuis scheiden van afval. In het najaar van 2017 hebben inwoners de mogelijkheid gekregen te reageren op het voorlopige locatieplan en waar mogelijk is hiermee rekening gehouden bij het vaststellen van de definitieve plek.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ondergrondse verzamelcontainers, de nieuwe milieupas of de afvalinzameling, kijk dan op: debilt.nl/afval.

Nieuws uit deze regio

Bunnik akkoord met Integraal Programma van Eisen Odijk West

Bunnik - Het college van de gemeente Bunnik is akkoord met het opgestelde Integraal Programma van Eisen (IPvE) voor de bouw van 1000 woningen...

WaST doet de was voor wie dat zelf niet kan

De Bilt - Alle inwoners van de gemeente De Bilt kunnen vanaf 1 maart 2021 gebruik maken van was- en strijkservice WaST. Inwoners voor...

Archeologische ontdekvitrine onthuld in Nieuwegein

Nieuwegein - Vandaag heeft wethouder Cultuur John van Engelen de ‘archeologische ontdekvitrine’ op basisschool De Tweeklank onthuld. Met deze vitrine kunnen de leerlingen van...

Compensatie schuldengeneratie met onvoldoende geld gesteund door politiek

Utrecht - Compensatie van de studenten die nu nog onder het leenstelsel studeren, lijkt onvoldoende zo blijkt uit doorberekeningen van het Centraal Planbureau. De...

VVD wil met inwoners praten over oplossing tekort aan woningen

Woerden/Stichtse Vecht/De Ronde Venen - Woningbouw is voor alle inwoners op dit moment een actueel en belangrijk onderwerp. Je kunt geen krant openslaan of...

Gemeente Eemnes sluit aan bij Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Eemnes - Sinds vandaag is Eemnes, als eerste gemeente uit de regio Utrecht, aangehaakt bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het fonds maakt sport...

Gemeente en Buitenwereld gaan samen voor een goede overdracht

Houten - Na het stoppen van de subsidie aan de stichting Buitenwereld wil de gemeente het beheer van de kinderboerderij en de speeltuin per...

Utrechts Landschap gaat poldermolen in Baambrugge restaureren

Baamgrugge - Utrechts Landschap gaat de karakteristieke poldermolen ’t Hoog- en Groenland grootscheeps restaureren. Deze monumentale molen uit ca 1680 staat in Baambrugge, nabij...