Raad Zeist akkoord met de Visie Politieacademie en Mobiliteitsvisie

Zeist – De Raad van de gemeente Zeist stemde in de raadsvergadering van 20 mei in met de ruimtelijke visie voor een Politieacademie in Den Dolder. Daarnaast is de mobiliteitsvisie vastgesteld met speerpunten als verkeersveiligheid, duurzaamheid en gelijkwaardigheid van alle vervoersmiddelen. Tot slot is een motie aangenomen over het participatieproces van de Omgevingsvisie.

Integrale Ruimtelijke Visie voor Politieacademie Den Dolder

De raad stemt in met het vertrekpunt voor de verdere planontwikkeling en laat daarmee globaal zien hoe het gebied er in de toekomst uit komt te zien. De Visie besteedt aandacht aan natuurwaarden, het landschap en de inpassing ten opzichte van de naastgelegen woningen en bedrijven. Langs het terrein van de Politieacademie komt een brede groene zone en de mooie bomenlaan op het midden van het terrein krijgt een belangrijke plek in de plannen. Op voorstel van D66, VVD, Seyst.nu en CDA benadrukt de raad dat de afwikkeling van het verkeer van en naar de toekomstige Politie Academie in Den Dolder via de Hertenlaan de minst gewenste optie is.

Raad stemt in met de Mobiliteitsvisie

Uitgangspunt van de visie is gelijkwaardigheid van vervoerswijzen als fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en auto’s zodat inwoners de keuzevrijheid houden. De speerpunten uit de visie zijn verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit, slim omgaan met ruimte en bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers, auto’s en met het openbaar vervoer. De Mobiliteitsvisie wordt uitgewerkt in een Mobiliteitsplan met concrete maatregelen en acties. Hierover gaat de gemeente nog volop in gesprek met de inwoners. Alleen NieuwDemocratischZeist stemde tegen dit voorstel. Meer informatie kijk op www.zeist.nl/mobiliteitsvisie.

Smart Mobility

Op verzoek van VVD, CDA en D66 en Seyst.nu is een extra speerpunt ‘Smart mobility’ toegevoegd aan de mobiliteitsvisie. Nieuw Democratisch Zeist en Groen Links stemden hier tegen. Hiermee verzoekt de raad aan het college om het omarmen en onderzoeken van ‘smart mobility’ toepassingen zodat kansgestuurd de samenwerking kan worden gezocht met andere partijen.

Ruimte voor Maatwerk

De Motie ‘Ruimte voor maatwerk’, ingediend door VVD, CDA en D66 en Seyst.nu verzoekt om daar waar mogelijk en noodzakelijk de ruimte te bieden en open te staan voor maatwerkoplossingen als die de verkeersveiligheid versterken. Wethouder Wouter Catsburg kan zich goed vinden in deze motie en geeft aan dat daar binnen Duurzaam Veilig ruimte voor is. De Raad stemt unaniem in met deze motie.

“Betrokken buurtvertegenwoordiging”

Deze motie is ingediend door D66 en VVD. Hiermee willen deze partijen bereiken dat er extra aandacht komt voor de opmerkingen die buurt- en belangenverenigingen hebben gemaakt over het resultaat van het participatieproject voor de totstandkoming van de Zeister Omgevingsvisie. De motie wordt door de heler raad gesteund.

Groot aantal benoemingen

Wilma Breddels (PvdA) wordt  geïnstalleerd als raadslid. Zij volgt Karst Schuring op. Rob Besseling (VVD) wordt  opnieuw geïnstalleerd als tijdelijk vervanger van het zieke raadslid Peter Paul Greup (VVD).Verder worden maar liefst vier buitengewone raadsleden aangewezen en geïnstalleerd:  Silke Zwart voor GroenLinks, Jochem Beltman voor NieuwDemocratischZeist,  Marco Huijben voor de VVD en Karst Schuring voor de PvdA.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Help mee natuur rond Driebergen en Maarn te behouden

Driebergen - Ruimte in de provincie Utrecht is schaars. Juist daarom is het belangrijk bestaande natuur zoveel mogelijk te behouden. Utrechts Landschap krijgt de...

Wijkbijeenkomsten over Mobiliteitsplan Zeist

Zeist - Komende maanden organiseert gemeente Zeist vijf online bijeenkomsten over het mobiliteitsplan en het verkeer in haar wijken en dorpen. Zij gaat in...

Buitengebied zonder drugslabs; (anoniem) melden helpt!

Wijk bij Duurstede - Gemeenten en politie zien steeds vaker opslag en productie van drugs in het buitengebied. Dit brengt grote risico’s met zich...

Op zoek naar verkoeling langs de Lek? Voorkom een parkeerboete!

Lopik - Met de zomerse temperaturen zoeken veel mensen verkoeling langs de Lek. Houd er daarbij rekening mee dat er op de gehele Lekdijk...

Groen licht provincie Utrecht ontwikkeling 2 woningbouwlocaties buiten bebouwde kom

Montfoort - De gemeente Montfoort is al geruime tijd in gesprek met provincie Utrecht over een aantal woningbouwlocaties die buiten de bebouwde kom liggen....

Ondertekening ontwikkeling Bedrijvenpark ‘De Kroon’

IJsselstein - Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door wethouder Bekker en de heer Van Wijk, directeur van Van Wijk Ontwikkeling is een grote...

Gemoderniseerde dubbeldekker in fonkelnieuw jasje gepresenteerd door NS

Utrecht - Vandaag presenteerde NS de gemoderniseerde dubbeldekker van het type VIRM 2 en 3 bij NS Treinmodernisering in Haarlem. De trein is voorzien...

Gemeente Bunnik staat onder financiële druk

Bunnik - Corona heeft effect gehad op de geplande werkzaamheden van de gemeente Bunnik voor 2020 en 2021. Veel processen zijn aangepast, vertraagd of...