Raad Zeist akkoord met de Visie Politieacademie en Mobiliteitsvisie

Zeist – De Raad van de gemeente Zeist stemde in de raadsvergadering van 20 mei in met de ruimtelijke visie voor een Politieacademie in Den Dolder. Daarnaast is de mobiliteitsvisie vastgesteld met speerpunten als verkeersveiligheid, duurzaamheid en gelijkwaardigheid van alle vervoersmiddelen. Tot slot is een motie aangenomen over het participatieproces van de Omgevingsvisie.

Integrale Ruimtelijke Visie voor Politieacademie Den Dolder

De raad stemt in met het vertrekpunt voor de verdere planontwikkeling en laat daarmee globaal zien hoe het gebied er in de toekomst uit komt te zien. De Visie besteedt aandacht aan natuurwaarden, het landschap en de inpassing ten opzichte van de naastgelegen woningen en bedrijven. Langs het terrein van de Politieacademie komt een brede groene zone en de mooie bomenlaan op het midden van het terrein krijgt een belangrijke plek in de plannen. Op voorstel van D66, VVD, Seyst.nu en CDA benadrukt de raad dat de afwikkeling van het verkeer van en naar de toekomstige Politie Academie in Den Dolder via de Hertenlaan de minst gewenste optie is.

Raad stemt in met de Mobiliteitsvisie

Uitgangspunt van de visie is gelijkwaardigheid van vervoerswijzen als fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en auto’s zodat inwoners de keuzevrijheid houden. De speerpunten uit de visie zijn verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit, slim omgaan met ruimte en bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers, auto’s en met het openbaar vervoer. De Mobiliteitsvisie wordt uitgewerkt in een Mobiliteitsplan met concrete maatregelen en acties. Hierover gaat de gemeente nog volop in gesprek met de inwoners. Alleen NieuwDemocratischZeist stemde tegen dit voorstel. Meer informatie kijk op www.zeist.nl/mobiliteitsvisie.

Smart Mobility

Op verzoek van VVD, CDA en D66 en Seyst.nu is een extra speerpunt ‘Smart mobility’ toegevoegd aan de mobiliteitsvisie. Nieuw Democratisch Zeist en Groen Links stemden hier tegen. Hiermee verzoekt de raad aan het college om het omarmen en onderzoeken van ‘smart mobility’ toepassingen zodat kansgestuurd de samenwerking kan worden gezocht met andere partijen.

Ruimte voor Maatwerk

De Motie ‘Ruimte voor maatwerk’, ingediend door VVD, CDA en D66 en Seyst.nu verzoekt om daar waar mogelijk en noodzakelijk de ruimte te bieden en open te staan voor maatwerkoplossingen als die de verkeersveiligheid versterken. Wethouder Wouter Catsburg kan zich goed vinden in deze motie en geeft aan dat daar binnen Duurzaam Veilig ruimte voor is. De Raad stemt unaniem in met deze motie.

“Betrokken buurtvertegenwoordiging”

Deze motie is ingediend door D66 en VVD. Hiermee willen deze partijen bereiken dat er extra aandacht komt voor de opmerkingen die buurt- en belangenverenigingen hebben gemaakt over het resultaat van het participatieproject voor de totstandkoming van de Zeister Omgevingsvisie. De motie wordt door de heler raad gesteund.

Groot aantal benoemingen

Wilma Breddels (PvdA) wordt  geïnstalleerd als raadslid. Zij volgt Karst Schuring op. Rob Besseling (VVD) wordt  opnieuw geïnstalleerd als tijdelijk vervanger van het zieke raadslid Peter Paul Greup (VVD).Verder worden maar liefst vier buitengewone raadsleden aangewezen en geïnstalleerd:  Silke Zwart voor GroenLinks, Jochem Beltman voor NieuwDemocratischZeist,  Marco Huijben voor de VVD en Karst Schuring voor de PvdA.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Extra treinen Leiden-Utrecht dankzij goede samenwerking

Leiden/ Utrecht - Wie tussen Leiden en Utrecht reist, kan vanaf eind dit jaar in en rond de spits elk kwartier de trein pakken....

Stichtse Vecht bouwt aan samenleving voor iedereen

Stichtse Vecht - De meeste mensen kunnen gewoon meedoen in de samenleving. Maar voor sommige mensen is 'meedoen' een uitdaging. Daarom stelde het college...

Gemeente Zeist kapt bomen om veiligheid

Zeist - Ieder najaar houdt de gemeente Zeist een actie om dode of zieke bomen te verwijderen. Dit najaar betreft het zo’n 180 bomen...

Bezoek op Afspraak op milieustraat pakt goed uit voor inwoners én gemeente

Utrechtse Heuvelrug - Sinds begin dit jaar kunnen inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug alleen op afspraak terecht bij de gemeentelijke milieustraat aan de...

28 verschillende activiteiten in Week van de Duurzaamheid

Zeist - De Week van de Duurzaamheid Zeist 2021 biedt opnieuw een gevarieerd programma aan duurzame activiteiten. 28 organisaties bieden een activiteit aan, op...

Project WijZijnDeBilt.nl succesvol afgerond

In het project ‘WijzijnDeBilt.nl’ hebben meer dan 100 jongeren uit de gemeente hun talent ontdekt, leuke dingen gedaan, nieuwe mensen ontmoet en zich dienstbaar...

E-waste race officieel van start in Zeist

Zeist - Vrijdag 17 september heeft wethouder Wouter Catsburg het startsein gegeven voor de E-waste race in de RMN gemeenten. Op de Zeister Schoolvereeniging...

Zwerfafvalrapers: meer dan 200 keer dank!

Zeist - Meer dan 200 inwoners van de gemeente Zeist pakken met regelmaat zwerfafval op met een afvalgrijper om de gemeente weer een stukje...