Raad Zeist omarmt het initiatief van de Jongerenraad

Zeist – Op donderdag 9 juli stelde de Raad Zeist de Jaarrekening 2019 en de kaderbrief 2021 vast. De kaderbrief gaat over de uitgangspunten voor het maken van de gemeentelijke begroting 2021. Op de agenda stond meer, waaronder een initiatiefvoorstel van de Jongerenraad over de regenboogagenda. De Raad was vol lof over dit voorstel en stelde het voorstel vast.  

De jaarrekening 2019 is vastgesteld. Alleen ZeisterBelang stemde tegen omdat deze fractie vindt dat de gemeente te veel heeft uitgegeven. Er is veel gedaan in 2019, waaronder de start van een  integrale aanpak voor de buurt Vollenhove en op het gebied van duurzaamheid. De financiële positie van de gemeente is goed maar tegelijk zijn er zorgen over de stijgende kosten in het sociale domein (zorg).

Kaderbrief 2021

Dit jaar geen kadernota maar een kaderbrief. Hierin staan de eerste voorzichtige cijfers, mogelijke keuzes en oplossingsrichtingen om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Dit omdat er door de stijgende kosten in de zorg veranderingen nodig zijn. De vergoeding van het rijk is niet voldoende om de zorg van te betalen. Daarnaast zijn de financiële gevolgen van de coronacrisis nog niet te overzien.

Een motie ingediend door D66, ZeisterBelang, NieuwDemocratischZeist(NDZ) en Seyst.nu werd unaniem aanvaard. In deze motie wordt het college gevraagd uiterlijk in september de raad uitgewerkte spelregels voor te leggen om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. 

Raad Zeist

Enkele belangrijke punten voor het opstellen van de begroting 2021 zijn voor de Raad Zeist: het betrekken van de samenleving ook al is de tijd beperkt, alle onderwerpen zijn bespreekbaar en de sterkste schouders dragen de zwaardere lasten. De Kaderbrief werd door de raad vastgesteld, maar de fracties van NieuwDemocratischZeist en ZeisterBelang stemden tegen.  Raad en college spreken volgende week nog verder over hoe ze samen gaan optrekken om tot een sluitende begroting voor komende jaren te komen. Het betrekken van de samenleving is daarbij belangrijk.

Initiatiefvoorstellen

De fracties van PvdA, Seyst.nu, ZeisterBelang, SP en NDZ dienden een initiatiefvoorstel in om een meldpunt voor elektromagnetische straling (bijvoorbeeld 5G) bij  de GGD in te stellen. Wethouder Fluitman deed het aanbod om eerst met de GGD te gaan praten over de mogelijkheden. Omdat de stemmen dreigden te staken werd het voorstel aangehouden.

De Jongerenraad diende een initiatiefvoorstel in over het onder de aandacht brengen van de regenboogagenda. Het voorstel gaat onder meer over: de aanleg van een regenboogzebrapad op het kruispunt van de Slotlaan en Korte Steynlaan in plaats van het bestaande zebrapad, het hijsen van de  regenboogvlag op coming-outdag en het laagdrempelig kunnen melden van ongelijke behandeling op grond van LHBTIQ+-aspecten. De raad waardeerde de inzet van de Jongerenraad om met dit voorstel te komen. Het voorstel is vastgesteld, met een gedeeltelijke tegenstem van CU/SGP en ZeisterBelang. De SP stemde geheel tegen.

Verder dienden ZeisterBelang en Seyst.nu nog een motie in om onderzoek te doen naar verdroging, grondverzakkingen en afvoer van hemelwater in Zeist. Tijdens de bespreking werd duidelijk dat hier al veel aan wordt gedaan in Zeist. De motie kreeg daarom geen steun van andere partijen en werd ingetrokken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

‘Het Compliment’ voor Ton Kwakkel bij afscheid Platform Samenleving IJsselstein

IJsselstein - De voorzitter van het Platform Samenleving IJsselstein (PSIJ), de heer Ton Kwakkel, heeft in de bijeenkomst van het PSIJ op 13 oktober...

Zand hoort niet in de GFT-container

Amersfoort/Utrecht - Zand hoort niet thuis in de GFT container. Nu de herfst haar intrede heeft gedaan zijn veel inwoners druk met het winterklaar...

Campagne tegen drugslabs op bedrijventerreinen gestart in Nieuwegein

Nieuwegein -Campagne tegen drugslabs op bedrijventerreinen Door de geïsoleerde ligging en de vaak goede toegangswegen zijn (delen van) bedrijventerreinen aantrekkelijk voor criminelen. Denk aan...

Avondrondleidingen door historisch en verlicht IJsselstein

IJsselstein - UIT in IJsselsteinorganiseert dit najaar weer een nieuwe serie rondleidingen met een gids langs de verlichte monumenten in de historische binnenstad van...

Werkzaamheden aan overgang in Bodegraven van start

Bodegraven - Binnenkort wordt er gestart met de voorbereidingen van het aanpassen van de overgang aan de Goudseweg in Bodegraven. Om in december meer...

Uitvoering Cultuurfonds terug naar gemeente Houten

Houten - De uitvoering van het cultuurfonds gaat van het Prins Bernard Cultuurfonds terug naar de gemeente Houten. Dit betekent dat de Houtense culturele...

Afscheid van 1e kinderburgemeester

De Bilt - Carmen startte haar ambt als 1e kinderburgemeester in 2019. Aanvankelijk voor een jaar maar door de coronacrisis is dit – bij...

Duurzaam herontwikkelen Wattbaan 24 in Nieuwegein

Nieuwegein - Het voormalig kantoorpand aan de Wattbaan 24 in de wijk Rijnhuizen van Nieuwegein krijgt een tweede leven. Het pand wordt duurzaam omgevormd...