Start vernieuwing openbare ruimte winkelcentrum Kerckebosch

openbare ruimte

Zeist – De werkzaamheden voor de vernieuwing van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum Kerckebosch gaan van start in de week van 25 juni. De vernieuwing betreft: de bestrating, de parkeervakken, het groen, de fietspaden en het straatmeubilair. De bedoeling is dat de openbare ruimte rondom het winkelcentrum net zo mooi wordt als de rest van de wijk. De rotonde zal nu niet worden vernieuwd. Besloten is om dat pas te doen als dit noodzakelijk is.

Wethouder Marcel Fluitman: “Met de vernieuwing van de openbare ruimte wordt het winkelcentrum als geheel fraaier en sluit het mooi aan bij de rest van de vernieuwde wijk Kerckebosch”.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het opbreken van de huidige bestrating en aanleg van nieuwe bestrating, het aanpassen van de riolering en de aanleg van een nieuwe rijbaan en voetpad op Hoog Kanje. Ook worden de parkeervakken vernieuwd. De parkeerplaatsen achter supermarkt Albert Heijn blijven tijdens de werkzaamheden toegankelijk en er zullen loopplanken worden gebruikt zodat de winkels goed bereikbaar blijven. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de werkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch (WOM).

Werkzaamheden in 2 fasen

Het vernieuwen van het gebied rondom het winkelcentrum is in twee delen opgesplitst. Voor de tweede fase van de werkzaamheden is het namelijk nodig om bomen te kappen. Het broedseizoen is inmiddels gestart en er wordt onderzocht of broedvogels en vleermuizen in het gebied aanwezig zijn. De uitkomst van dit onderzoek bepaalt wanneer kan worden begonnen met het tweede deel van de werkzaamheden. Naar verwachting is dat in het najaar. Dan worden ook de gedeeltes van de wegen die aansluiten op de rotonde aangepakt.

Met een aantal bewoners dat aan het bosje ter hoogte van Albert Heijn woont, zijn afspraken gemaakt over het snoeien en de aanleg van grindpaadjes. Deze werkzaamheden zullen eveneens in het najaar plaatsvinden. Een enkele dode boom zal vanwege de veiligheid worden gekapt.

Herinrichting Prinses Marijkelaan

Een gedeelte van de Prinses Marijkelaan, namelijk tussen de Sophialaan en de ingang van de expeditiehof, wordt ook opnieuw ingericht. Dit deel van de laan zal op dezelfde wijze worden ingericht als het deel van de Prinses Marijkelaan dat langs het winkelcentrum ligt, namelijk eveneens met haakse parkeervakken. Het aanleggen van de parkeervakken gebeurt zonder aantasten van het groen. Zodra bekend is wanneer de aanleg start, worden bewoners en ondernemers geïnformeerd.

Meer informatie

Voor vragen over de uitvoerende werkzaamheden van het winkelcentrum kunt u contact opnemen met de WOM Kerckebosch (info@kerckeboschzeist.nl) of 030 69 40 229. Of loop op dinsdagochtend 19 juni tussen 10.00 en 12.00 uur binnen bij Binnenbos, Hoog Kanje 186. De gebiedstekening is te downloaden via de website www.kerckeboschzeist.nl/winkelcentrum.

Via www.kerckeboschzeist.nl/bewoners/werkzaamheden wordt regelmatig informatie gegeven over de voortgang van de werkzaamheden en de omleidingsroutes.

Achtergrondinformatie over het doorlopen proces met de gemeente staat op www.zeist.nl/kerckebosch.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam