Subsidie voor vitaliteit dorpskernen Maarssen-Dorp en Breukelen

Stichtse Vecht ontvangt € 80.000,- subsidie van de provincie Utrecht voor het project ‘Versterking vitaliteit dorpskernen Maarssen-Dorp en Breukelen’. Met deze gelden zal de gemeente één of twee centrummanagers voor Maarssen-Dorp en centrum Breukelen aantrekken, participatief vastgestelde centrumagenda’s vaststellen en samenwerkingsovereenkomsten afsluiten.

€ 80.000,- subsidie

Wethouder Economie Maarten van Dijk: “We zijn zeer verheugd dat de provincie Utrecht onze projectaanvraag voor het versterken van de vitaliteit van de dorpskernen Maarssen-Dorp en Breukelen heeft goedgekeurd. Met het subsidiebedrag van € 80.000,- kunnen we in deze centrumgebieden samen met vastgoedeigenaren en ondernemers komen tot een concreet en gedragen actieplan om de vitaliteit van deze dorpskernen te versterken.

Levendige dorpscentra maken

Daarmee willen we toekomstbestendige en levendige centra realiseren, die een divers voorzieningenpakket hebben voor inwoners en bezoekers, met enkele publiekstrekkende jaarlijkse evenementen, waar het prettig werken, winkelen en vertoeven is. Dat was al onze ambitie en door de maatregelen tegen corona is de noodzaak alleen maar toegenomen om daar actie op te zetten. Het is echt heel fijn dat deze provinciale subsidie ons daar nu ook de financiële mogelijkheden voor geeft. ”

Kickstart voor Programma Economie 2020-2023

In het collegewerkprogramma 2018-2022 is één van de doelstellingen om een aantrekkelijke gemeente te zijn om in te werken, winkelen en wandelen. Hoe de gemeente dat wil bereiken staat verder uitgewerkt in het Programma Economie 2020-2023. Een belangrijk speerpunt in dit programma is het stimuleren van de kwaliteit van centrumgebieden. Met de provinciale subsidie kan hier nu werk van gemaakt worden.

Nieuws uit deze regio

Bunnik akkoord met Integraal Programma van Eisen Odijk West

Bunnik - Het college van de gemeente Bunnik is akkoord met het opgestelde Integraal Programma van Eisen (IPvE) voor de bouw van 1000 woningen...

WaST doet de was voor wie dat zelf niet kan

De Bilt - Alle inwoners van de gemeente De Bilt kunnen vanaf 1 maart 2021 gebruik maken van was- en strijkservice WaST. Inwoners voor...

Archeologische ontdekvitrine onthuld in Nieuwegein

Nieuwegein - Vandaag heeft wethouder Cultuur John van Engelen de ‘archeologische ontdekvitrine’ op basisschool De Tweeklank onthuld. Met deze vitrine kunnen de leerlingen van...

Compensatie schuldengeneratie met onvoldoende geld gesteund door politiek

Utrecht - Compensatie van de studenten die nu nog onder het leenstelsel studeren, lijkt onvoldoende zo blijkt uit doorberekeningen van het Centraal Planbureau. De...

VVD wil met inwoners praten over oplossing tekort aan woningen

Woerden/Stichtse Vecht/De Ronde Venen - Woningbouw is voor alle inwoners op dit moment een actueel en belangrijk onderwerp. Je kunt geen krant openslaan of...

Gemeente Eemnes sluit aan bij Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Eemnes - Sinds vandaag is Eemnes, als eerste gemeente uit de regio Utrecht, aangehaakt bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het fonds maakt sport...

Gemeente en Buitenwereld gaan samen voor een goede overdracht

Houten - Na het stoppen van de subsidie aan de stichting Buitenwereld wil de gemeente het beheer van de kinderboerderij en de speeltuin per...

Utrechts Landschap gaat poldermolen in Baambrugge restaureren

Baamgrugge - Utrechts Landschap gaat de karakteristieke poldermolen ’t Hoog- en Groenland grootscheeps restaureren. Deze monumentale molen uit ca 1680 staat in Baambrugge, nabij...