VVD verkent mogelijkheden voor coalitie met GroenLinks, CDA en PvdA

De Bilt – Na de verkiezingen heeft Fred van Lemmen, informateur en lijsttrekker van de VVD, met alle raadsfracties verkennende gesprekken gevoerd. In deze verkennende gesprekken is onder andere aan bod gekomen waar de gemeente over vier jaar zou moeten staan en wat het nieuwe college dan bereikt moet hebben. Op basis van deze gesprekken en de partij programma’s heeft de VVD, de partijen GroenLinks, CDA en PvdA uitgenodigd voor overleg om de mogelijkheden voor een coalitie nader te verkennen.

Verkenning coalitie

De VVD ziet bij deze partijen veel overeenkomsten in de visie op bepaalde onderwerpen
en is van mening dat ze elkaar op de inhoud goed aanvullen. Daarnaast ervaren zij een
duidelijke drive bij de partijen om tot concrete resultaten te komen. Naast een mogelijke
samenwerking wordt ook nog gekeken naar mogelijkheden voor gedoogsteun door
andere partijen.
De VVD, GroenLinks, CDA en PvdA gaan nog deze week met elkaar om de tafel. Er wordt
dan gesproken over de contouren voor een mogelijk coalitieakkoord, gesprekken met
andere partijen over geboden gedoogsteun, benoeming van een formateur/coach om het
formatieproces te begeleiden en de planning van de formatie.

Raadsakkoord

Ook heeft Van Lemmen gezocht naar punten waarop raadsbreed overeenstemming
gevonden kan worden. Op basis van de gesprekken heeft hij vijf punten voorgelegd aan
de raadsfracties waarop een raadsakkoord mogelijk zou zijn. Deze punten hebben
betrekking op de thema’s duurzaamheid, woningbouw, mobiliteit, maatschappelijk
vastgoed en resultaat gericht werken. In deze fase is er uiteindelijk op een onderdeel al
volledige overeenstemming bereikt.
Van Lemmen benadrukt dat, gezien de opgaven waar de gemeente voor staat, een breed
gedragen coalitie noodzakelijk is, maar zeker ook een gemeenschappelijke visie en
aanpak op een aantal punten. Het benoemen van raadsbrede zaken is daar onderdeel
van. Hoewel op dit moment niet op alle punten overeenstemming is, wil de VVD bij de
coalitiebespreking hier nogmaals aandacht voor vragen.

Nieuws uit deze regio

WaST doet de was voor wie dat zelf niet kan

De Bilt - Alle inwoners van de gemeente De Bilt kunnen vanaf 1 maart 2021 gebruik maken van was- en strijkservice WaST. Inwoners voor...

Archeologische ontdekvitrine onthuld in Nieuwegein

Nieuwegein - Vandaag heeft wethouder Cultuur John van Engelen de ‘archeologische ontdekvitrine’ op basisschool De Tweeklank onthuld. Met deze vitrine kunnen de leerlingen van...

Compensatie schuldengeneratie met onvoldoende geld gesteund door politiek

Utrecht - Compensatie van de studenten die nu nog onder het leenstelsel studeren, lijkt onvoldoende zo blijkt uit doorberekeningen van het Centraal Planbureau. De...

VVD wil met inwoners praten over oplossing tekort aan woningen

Woerden/Stichtse Vecht/De Ronde Venen - Woningbouw is voor alle inwoners op dit moment een actueel en belangrijk onderwerp. Je kunt geen krant openslaan of...

Gemeente Eemnes sluit aan bij Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Eemnes - Sinds vandaag is Eemnes, als eerste gemeente uit de regio Utrecht, aangehaakt bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het fonds maakt sport...

Gemeente en Buitenwereld gaan samen voor een goede overdracht

Houten - Na het stoppen van de subsidie aan de stichting Buitenwereld wil de gemeente het beheer van de kinderboerderij en de speeltuin per...

Utrechts Landschap gaat poldermolen in Baambrugge restaureren

Baamgrugge - Utrechts Landschap gaat de karakteristieke poldermolen ’t Hoog- en Groenland grootscheeps restaureren. Deze monumentale molen uit ca 1680 staat in Baambrugge, nabij...

Meer treinen tussen Utrecht Centraal en Leiden Centraal

Utrecht/Leiden - Wie tussen Leiden en Utrecht reist, kan vanaf eind dit jaar in en rond de spits vaker de trein pakken. ProRail gaat...