1.7 C
De Bilt

Zit Zeist straks in de zonnevelden?

Zeist – Zonnevelden of windmolens kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het opwekken van meer duurzame energie. Zijn er kansen voor deze energietechnieken op het grondgebied van Zeist? Hoe beoordeelt de gemeente Zeist een aanvraag van een initiatiefnemer die een zonneveld wil realiseren? Wat zijn de voorwaarden? Hoe komt Zeist tot een goede afweging van belangen? Daarover heeft het college van burgemeester en wethouders een voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad van Zeist. Het college stelt daarin onder meer voor, het gebied tussen de spoorweg en de A12 (de ‘A12/spoorzone’) als het meest kansrijke gebied voor zonnevelden en windmolens verder te verkennen.

Voorstel aan raad Zeist

Wethouder duurzaamheid, Wouter Catsburg: “Om klimaatverandering tegen te gaan, schakelen we over naar duurzame energie. Ook Zeist draagt haar steentje bij. Voor de periode tot 2030 moeten we uitgaan van de bewezen duurzame en betaalbare technieken, en dat zijn windmolens en zonnepanelen. Andere innovatieve technieken zijn voor 2030 nog niet klaar om betrouwbaar in te zetten, maar mogelijk wél in de periode daarná. Eerste prioriteit is het maximaal benutten van kansen voor zonnepanelen op grote en kleine daken.

Ambitie tot 2030

Onze ambitie is dat aantal tot 2030 te vertienvoudigen. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden voor elektriciteitsopwekking via zonnevelden en windmolens. We hebben weinig open ruimte in onze gemeente, daarom is het belangrijk om met elkaar zorgvuldig te kijken óf en wáár deze eventueel een plek kunnen krijgen.”

Ronde Tafel

De raad behandelt de stukken ná de zomervakantie. De data van Ronde Tafel, debat en besluit, worden nog bekendgemaakt via www.zeist.nl/zonenwind. Iedereen die op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen, kan zich aanmelden voor de mailnieuwsbrief ‘Nieuwe Energie’. Aanmelden kan via www.zeist.nl/nieuwsbrieven. Voor vragen kan men terecht bij de gemeente, via telefoon 14 030 of zeist@zeist.nl.

Gebiedsvisie A12/spoorzone

Het college stelt de raad voor om in het gebied tussen de A12 en het spoor, in het zuiden van Zeist, actief de mogelijkheden te verkennen voor zonnevelden en windenergie. Het college wil dat doen in overleg met bewoners en andere belanghebbenden. Dat moet leiden tot een ‘gebiedsvisie A12/spoorzone’, die het college in 2021 aan de raad wil voorleggen. Wethouder Catsburg: “Samen met grondeigenaren, bewoners en andere belanghebbenden, willen we kijken of er kansen in het gebied liggen, rekening houdend met alle belangen en waarden in het gebied. Het gebied grenst aan Odijk en Driebergen, we zullen dus nauw samenwerken met onze buurgemeenten.” Onderdeel van de verdere verkenning is ook de vraag hoe inwoners van Zeist en buurgemeenten kunnen delen in de opbrengst van een eventueel initiatief.

Overig buitengebied

Daarnaast ziet het college in de rest van het buitengebied tussen Zeist, Bunnik, Driebergen en Utrecht (463 hectare) beperkt kansen voor enkele kleinere, goed ingepaste zonnevelden, met een gezamenlijk maximum van 10 hectare. Bij voorkeur zijn de velden elk ongeveer 3 hectare, maar ook een goed inpasbaar veld van 10 hectare is denkbaar. De gemeente weegt bij iedere aanvraag voor een zonneveld het belang van duurzame energieopwekking af tegen de belangen van landschap, natuur, cultuurhistorie, recreatie, archeologie, landbouw, bodem, water en het belang van bewoners, omwonenden en gebruikers van het gebied.

Deze criteria zijn tot stand gekomen met inbreng van inwoners en andere belanghebbenden. Initiatiefnemers moeten zorgvuldig overleg en afstemming met andere belanghebbenden in het gebied hebben gehad, vóór de gemeente een plan voor een zonneveld beoordeelt.

Routekaart Nieuwe Energie

De gemeenteraad heeft vorig jaar in de Routekaart ‘Nieuwe Energie’ bepaald dat Zeist zo snel mogelijk en uiterlijk in 2050 energieneutraal wil zijn. Dit betekent: fors besparen op het energieverbruik en het duurzaam opwekken van de energie die er dan nog nodig is. Onderdeel daarvan is het streven om voor 2030 te realiseren: 330.000 zonnepanelen op Zeister daken, 35 hectare zonnevelden en 2 grote windmolens. Deze aantallen zijn een indicatie en geven een beeld van wat nodig is, maar onderlinge verschuivingen zijn denkbaar. Het voorstel van het college aan de raad over zonnevelden en windmolens is een eerste uitwerking van de ambitie uit de Routekaart.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio