15.8 C
De Bilt

Brummen komt met lokaal actieplan om samen eenzaamheid tegen te gaan

Brummen – Veel inwoners voelen zich eenzaam. De coronapandemie heeft dit afgelopen 2,5 jaar zeker versterkt. Eenzaamheid komt zowel voor bij jongeren als ouderen. Zo wijst onderzoek van de GGD uit dat in onze regio één op de vijf jongeren zich vaak eenzaam voelt. Reden om samen tegen eenzaamheid te strijden. Het College van B&W heeft deze week ingestemd met een Plan van Aanpak, dat in opdracht van de gemeente Brummen door Stichting Welzijn Brummen is opgesteld. “Duidelijk is dat we eenzaamheid pas goed kunnen bestrijden als we dat met elkaar doen,” stelt verantwoordelijk wethouder Ingrid Timmer vast.

Eenzaamheid blijft lastig onderwerp

Eenzaamheid blijkt een lastig onderwerp te zijn. Vaak komt er schaamte bij om de hoek kijken en geeft het een kwetsbaar gevoel. Het is volgens Timmer een onderwerp dat direct samenhangt met aansluiting bij anderen en het gevoel hebben dat je van belang bent en er toe doet. “We gaan daarom voor een gezamenlijke aanpak gericht op hele concrete projecten en activiteiten. In het plan van aanpak dat de SWB heeft opgesteld is dit uitstekend verwoord. Ook heeft SWB aangegeven hierbij graag met allerlei partijen te willen samenwerken. Sterker nog, er zijn al enkele concrete projecten in gang gezet.”  

Extra aandacht en inzet door Brummen

Het plan van aanpak vloeit voort uit een raadsbesluit in het najaar 2021. De gemeenteraad heeft toen geld beschikbaar gesteld om ook vanwege de grote impact van de coronacrisis, onder andere eenzaamheid aan te pakken. Bij Stichting Welzijn Brummen is hierdoor extra tijd en aandacht beschikbaar. Zo brengt SWB dit thema actief onder de aandacht bij bestaande netwerken, die ook allemaal hun voelsprieten hebben in de samenleving en een verschil kunnen maken. Maar ook worden er verbindingen tussen initiatieven gelegd en samen met partners nieuwe initiatieven gestart.

Een inspirerend voorbeeld is de kick&connect-activiteit. Een initiatief gericht op sport, ontmoeting en het weerbaar maken van jongeren. Een ander voorbeeld is Maakplaats The Villa in Brummen. Een particulier initiatief dat kinderen een plek biedt om plezier te maken, zichzelf te kunnen zijn en zich te kunnen ontdekken. Maar waar ook professionals alert zijn op signalen en die waar nodig hulp kunnen bieden.

Gebruik maken van sociaal vangnet

Eenzaamheid komt voor bij inwoners van uiteenlopende leeftijd. “Het Plan van Aanpak speelt hier op in. Het gaat er ook vanuit dat er in onze gemeente al veel organisaties en betrokken inwoners zijn die waardevolle initiatieven nemen en activiteiten aanbieden,” vertelt Timmer. “Dit vergroot het sociale vangnet van inwoners. Deze kennis en samenwerking moeten we lokaal verder versterken. En daar gaat dit plan bij helpen.”

De gemeente Brummen is ook aangesloten bij het Nationale actieprogramma Een tegen Eenzaamheid. Dit is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het benadrukt dat overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven de handen ineen moeten slaan om eenzaamheid onder jong en oud te verminderen. Een coalitie tegen eenzaamheid dus.” Iedereen die denkt een goede bijdrage te kunnen leveren aan deze strijd tegen eenzaamheid kan dit laten weten. Dit door contact op te nemen met Stichting Welzijn Brummen. Bel hiervoor (0575) 56 19 88 of mail info@welzijnbrummen.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio