12.3 C
De Bilt

Locaties 24 nieuwe bomen centrum Barneveld bekend

In het centrum van Barneveld komen in totaal 24 nieuwe bomen. Het college van B&W heeft ingestemd met het definitief ontwerp. De locaties van de 24 nieuwe bomen zijn te bekijken op www.barneveld.nl/bomenbarneveld.

Met het aanplanten van de nieuwe bomen vergroent het centrum van Barneveld en verbetert de leefbaarheid. De bomen leveren namelijk een positieve bijdrage aan het tegengaan van hittestress. Daarnaast is er sprake van een versterking van de biodiversiteit en een afvang van fijnstof in combinatie met een CO2-reductie.

Vooronderzoek

In april 2023 is technisch onderzoek gedaan om te kijken welke plekken geschikt zijn om bomen te planten. Daarbij is gekeken naar de aanwezige kabels en leidingen, de grondwaterstand en de samenstelling van de bodem. Hierna is een voorlopig ontwerp gemaakt.

Voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp is gedeeld met aanwonenden en ondernemers. Zij hadden de mogelijkheid om een voorkeur voor de boomsoort en de exacte locatie door te geven. Met de ontvangen input is vervolgens een definitief ontwerp gemaakt.

Wethouder Mijntje Pluimers-Foeken: “Ik ben heel blij dat we zoveel bomen kunnen aanplanten in het centrum van Barneveld. Daarmee wordt het centrum groener en leefbaarder. Ook ben ik erg blij dat we een mooi traject hebben doorlopen waarbij inwoners, ondernemers en Plaatselijk Belang hebben meegedacht over de locatie en keuze van de boom.”

Uitvoering plaatsen nieuwe bomen

In september wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Daarbij worden eerst de groeiplaatsen voor de nieuwe bomen gerealiseerd per locatie. Medio november 2023 worden achtereenvolgens de bomen aangeplant, zodra het plantseizoen is gestart. Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin december klaar, om hinder in het centrum tijdens de drukke decembermaand zoveel mogelijk te voorkomen.

Integraal project Kampstraat

Naast het planten van 24 bomen in het centrum wordt de aanplant van 3 bomen aan de Kampstaat voorbereid, in combinatie met rioolvervanging en herinrichting van de Kampstaat.

Financiering

Het bomenproject wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Gelderland.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio