15 C
De Bilt
donderdag, 21 september 2023

Tijdelijke opvang minderjarige vreemdelingen in hotel WICC in Wageningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de tijdelijke opvang van maximaal 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) in hotel WICC in Wageningen. Deze opvang is bedoeld voor een periode van maximaal 6 maanden. Daar had het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om gevraagd. Het college staat hier positief tegenover, mits de begeleiding van deze jongeren goed is, en er geen hinder en overlast ontstaat voor omwonenden.

Wethouder Maud Hulshof: “Het gaat hier om alleenreizende kinderen. Onder deze groep is de nood erg hoog. Deze kinderen verblijven vaak gedurende langere tijd in opvanglocaties voor volwassenen die niet passend zijn voor hen. We willen mensen in nood – en zeker jongeren die gevlucht zijn- niet in de kou laten staan. De gemeente Wageningen zet graag een extra stap om kwalitatief goede opvang voor juist deze groep mogelijk te maken. Elke gemeente zou moeten bijdragen aan het aanbieden van opvangplekken voor de groeiende aantallen mensen die in Nederland asiel aanvragen.”

Burgemeester Floor Vermeulen: “In Wageningen worden ongeveer 1.000 vluchtelingen opgevangen. Op 41.000 inwoners is dat een heel belangrijke bijdrage en gelukkig doen meer gemeenten dit. Helaas is het ook dit jaar weer spannend of alle vluchtelingen in Nederland op tijd een bed en dak boven hun hoofd kunnen krijgen nadat ze zich hebben aangemeld bij het COA. Er is echt geen tijd te verliezen om te zorgen dat we de opvang in de toekomst beter regelen zodat we niet blijven slepen met mensen van de ene tijdelijke opvanglocatie naar de andere.”

Alleenstaande minderjarigen

Een alleenstaande minderjarige vreemdeling is jonger dan 18 jaar, komt van buiten de Europese Unie en is naar Nederland gekomen zonder ouder(s). Deze jongeren worden eerst opgevangen in aanmeldcentrum Ter Apel. Het COA zoekt vervolgens naar (tijdelijke) kleinschalige opvangplekken voor deze minderjarigen in het land. Daarna stromen de minderjarigen door naar meer permanente opvangplekken. De beoogde tijdelijke opvang in het WICC in Wageningen geldt voor maximaal 50 AMV’ers voor een periode van maximaal 6 maanden.

Onderwijs of goede dagbesteding

Ook deze jongeren zijn leerplichtig en krijgen meestal onderwijs in internationale schakelklassen. Dat zijn vaak afdelingen op reguliere scholen voor voortgezet onderwijs. In Wageningen is echter de maximale capaciteit in deze schakelklassen bereikt. Daarom hebben de gemeente Wageningen en het COA afgesproken dat het COA zelf het onderwijs van deze jongeren regelt. De afspraak is om te voorzien in een goede invulling van dagbesteding die past bij de doelgroep (denk dan aan sport-, cultuur- en taalactiviteiten). Omdat de zomerperiode aanbreekt, denken het COA en het college dat deze keuze voor de jongeren verantwoord is.

Begeleiding dag en nacht

De gemeente Wageningen stelt dat de begeleiding van de AMV’ers voldoende moet zijn. Deze begeleiding voorkomt overlast voor de omgeving. Dat geldt zeker voor de nachtelijke uren. Het COA en Nidos zijn verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van alleenstaande jongerenCOA biedt de opvang en Nidos voert de voogdijtaken uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Het COA zal 24/7 op de locatie aanwezig zijn. Humanitas, Vluchtelingenwerk en de gemeente Wageningen worden betrokken bij de opvang en begeleiding.

Opvang in Wageningen

In Wageningen zijn nu drie opvanglocaties van het COA (772 opvangplekken): COA Keijenbergseweg (350 plekken), COA Bosrandweg (300 plekken) en MS Viola in de haven (122 bedden). Dit zijn gezinslocaties of locaties waar alleenreizende volwassenen verblijven. Na tijdelijke opvang van AMV’ers volgt vaak permanente opvang. In Wageningen zijn twee locaties waar deze vervolgopvang van de AMV’ers plaatsvindt (groepen van maximaal 12 personen op de Asterstraat en Rouwenhofstraat). Tot slot worden in Wageningen zo’n 180 Oekraïners gehuisvest.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio