6.6 C
De Bilt

Oirlo bouwt aan eigen gemeenschapsaccommodatie voor jong en oud

Oirlo Het projectteam uit Oirlo wil gemeenschapsaccommodatie De Linde kopen, verduurzamen, moderniseren en uitbreiden met een huiskamerfunctie voor het gehele dorp. Het college van B&W van Venray ziet de ingediende plannen zitten en vraagt de gemeenteraad om de benodigde financiën beschikbaar te stellen. De raad vergadert eind september en begin november over de plannen.

Gemeenschapsaccommodatie

Met het aanbieden van het projectplan aan de gemeente heeft Oirlo een aanvraag gedaan in het kader van het traject ‘Schoon door de Poort’. Dit traject maakt het de besturen van de

gemeenschapsaccommodaties mogelijk hun nieuwe verantwoordelijkheid voor een zelfstandige, toekomstbestendige exploitatie waar te maken. Het plan is dat De Linde grondig wordt gemoderniseerd en verduurzaamd en dat er aan de straatzijde een aantrekkelijke aanbouw komt voor de huiskamer van Oirlo, inclusief terras. Het projectteam streeft ernaar om zoveel mogelijk gemeenschapsfuncties onder te brengen in het multifunctionele gemeenschapshuis. Vanzelfsprekend behoudt jongerencentrum OJC Watjang?!? haar plek in het pand.

Draagvlak

De werkgroep heeft het proces zorgvuldig opgezet. Alle belanghebbenden zijn bij het plan betrokken: omwonenden, verenigingen, gebruikers van De Linde, inwoners en dorpsraad. Zo zijn steeds meer mensen zich bewust geworden van de kansen en bedreigingen die op de gemeenschap afkomen. Het dorp heeft vervolgens gekozen voor het huisvesten van zoveel mogelijk gemeenschaps- en ontmoetingsactiviteiten in De Linde.

Wethouder Cor Vervoort die dit dossier waarneemt, vindt het een toonbeeld van zelfsturing: “Ook bij dit Schoon door de Poort-initiatief zit de kracht in de aanpak. Het projectteam heeft samen met vele partners een heldere toekomstvisie ontwikkeld die de kwaliteit van samenleven in Oirlo centraal stelt én voor die visie in het dorp ook veel draagvlak heeft gecreëerd. Er is lang en hard aan dit projectplan gewerkt en het resultaat is daar ook naar.”

Schoon door de poort

Na Leunen, Vredepeel, Oostrum, Blitterswijck, Veulen en Merselo is dit weer een voorbeeld van een Venrayse gemeenschapsaccommodatie die zo is ingericht dat die zichzelf in stand kan houden. Wethouder Vervoort: “Eind 2012 is deze afspraak samen met de besturen van alle dorpshuizen gemaakt. Het is mooi om te zien dat ieder dorp zijn eigen oplossing bedenkt en dat zij er in slagen de verbinding met alle gebruikers en verenigingen en met het dorp te versterken. En dat daardoor de verantwoordelijkheid voor een gezonde exploitatie van het gemeenschapshuis breed gevoeld en gesteund wordt.”

Meer tijd door corona

Het college stelt de gemeenteraad ook voor om de indieningstermijn voor Schoon door de Poort-initiatieven met een jaar te verlengen. Door corona kost het de vrijwilligers letterlijk meer tijd om hun plan voor de eindtermijn van december 2021 bij de gemeente in te dienen. Als de raad instemt met dit beslispunt, krijgen initiatieven uit bijvoorbeeld Wanssum en Ysselsteyn een jaar langer de ruimte om aan een gedragen plan te werken.

Vervolg

In de raadsvergadering van 28 september 2021 buigt de gemeenteraad zich over dit plan voor Oirlo. Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2022 op 9 november 2021 wordt het initiatief in de brede financiële afweging meegenomen. Na toekenning door de gemeenteraad van budget aan het projectplan voor De Linde, is de volgende stap van het initiatief het opstellen van een ontwikkelovereenkomst met de gemeente. Na ondertekening kan het dorp aan de slag met de realisatie van hun multifunctionele accommodatie De Linde.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeente geeft eenmalig een maximale bijdrage van ruim € 1.000.000,- voor de noodzakelijk geachte aanpassingen aan De Linde. Dit is ongeveer 2/3e deel van de noodzakelijke investering; het initiatief zelf brengt met behulp van onder andere (provinciale) subsidies, fondsen en zelfwerkzaamheid € 730.000,- in. Voor de uitvoering van Schoon door de Poort wordt de gemeenteraad gevraagd het krediet ter beschikking te stellen.

spot_img

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

spot_img

Nieuws uit deze regio