22.4 C
De Bilt

Gemeente Venray kiest voor duurzame opvang voor ontheemden

De gemeente Venray wil extra tijdelijke woningen laten bouwen voor de opvang van 500 mensen. Het gaat om flexwoningen die 15 jaar blijven staan. In de woningen kunnen vluchtelingen, asielzoekers, statushouders en woonurgenten worden opgevangen. De locaties waar deze woningen worden ontwikkeld, zijn nog niet bepaald.

“De opgave voor de opvang van ontheemden groeit en is niet vrijblijvend”, aldus wethouder Martin Leenders. “De gemeente huisvest al jaren statushouders. Daarnaast is het Rijk bezig met de spreidingswet asiel die de gemeente gaat verplichten om asielzoekers op te vangen. Ook heeft de gemeente via de Veiligheidsregio de verplichting om opvang te regelen voor de vluchtelingen uit Oekraïne.”

Bewuste keuze om zelf de regie te pakken in Venray

Wethouder Leenders benadrukt: “Als gemeente Venray staan we voor deze opgave: menswaardig, duurzaam en samen met onze partners. We kiezen er bewust voor om zelf de regie te pakken en niet te wachten op een aanwijzing of crisismaatregel. We zijn er voor de mensen die hulp nodig hebben en ook voor onze inwoners die acuut behoefte hebben aan opvang. Denk aan daklozen of mensen die uitstromen uit een instelling voor beschermd wonen. We hebben geanalyseerd welke opgave de komende jaren op ons afkomt. En daar kunnen we aan voldoen als we 500 bedden beschikbaar hebben.”

Geen crisisopvang maar duurzame huisvesting

De opvang van ontheemden is niet nieuw. Zo vangt de gemeente sinds april vorig jaar 350 asielzoekers op in de voormalige evenementenhal in Oostrum. En vanwege de oorlog verblijven ruim 330 vluchtelingen uit Oekraïne in Venray waarvan een groot deel in een voormalig schoolgebouw bij het Raayland College in Venray.

Wethouder Leenders: “Beide locaties zijn geschikt voor de acute opvang voor een paar maanden maar niet voor meerdere jaren. We willen deze mensen niet heen en weer slepen van de ene naar de andere tijdelijke locatie, maar ze een veilig thuis geven voor een langere periode. Bovendien willen we als gemeente niet continu verrast worden door een nieuwe crisis, maar permanent bedden beschikbaar hebben om onze wettelijke en maatschappelijke opgave te vervullen als dit aan ons wordt gevraagd. Daarom gaan we voor tijdelijke woningen voor een periode van 15 jaar.”

Aanvullend op onze woningbouwopgave

De tijdelijke woningen komen op locaties die de komende periode niet in beeld zijn voor nieuwbouwplannen. De gemeente Venray wil namelijk dat er ook woningen beschikbaar komen voor starters, ouderen of mensen met een zorgbehoefte. Hiervoor zetten we de komende jaren maximaal in op versnelling via ons Omgevingsprogramma Wonen. Door deze flexwoningen daar aanvullend naast te ontwikkelen drukt de huisvesting van de ontheemden niet op de toch al krappe woningmarkt.

Locaties en beheer

De gemeente Venray heeft de afgelopen periode veel ervaring opgedaan met het huisvesten van grotere groepen mensen. Goed beheer is daarbij belangrijk. Zowel voor de bewoners als voor de omwonenden en voor de Venrayse gemeenschap. Daarom zoekt de gemeente bij voorkeur naar grotere locaties om de ontheemden te huisvesten. Op die manier kan het beheer structureel goed geregeld worden.

Impact

De gemeente is nu meerdere locaties aan het onderzoeken. Zodra bepaald is welke locaties het meest geschikt zijn, wordt de directe omgeving uitgebreid geïnformeerd. De gemeente beseft dat de impact van de bouw en huisvesting van ongeveer 500 extra mensen voor langere tijd, groot kan zijn voor de inwoners van Venray. Daarom worden omwonenden, betrokkenen en belanghebbenden nauw betrokken bij zaken als inpassing, ontsluiting en beheer van de locaties.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio