17.4 C
De Bilt

Vergunning voor zonnepark Venraysbroek

Het college van B&W verleent een vergunning aan Bodemzorg Limburg voor de aanleg van een zonnepark op de voormalige stortplaats Venraysbroek in Venray. Hiermee zet Venray weer een mooie stap in de ambities op het gebied van de energietransitie.

We ondervinden allemaal de gevolgen van klimaatverandering. Om hier wat aan te doen, moet onze energievoorziening drastisch anders en veel duurzamer worden. De vraag naar de opwek van duurzame energie, waaronder elektriciteit, wordt dan ook steeds groter.

De gemeenten in Noord- en Midden-Limburg bundelen de krachten om deze uitdagingen aan te gaan. Ook de gemeente Venray heeft een belangrijke rol in deze duurzaamheidsopgave. Dit is verder uitgewerkt in het gemeentelijk Kader voor Opwekking van Duurzame Energie (KODE). Hierin staat hoe en onder welke voorwaarden de gemeente Venray om wil gaan met van de opwek van wind- en zonne-energie. Onder andere staat expliciet benoemd dat het plaatsen van zonneparken op oude stortplaatsen in Venray tot de mogelijkheden behoort.

Bodemzorg Limburg

Initiatiefnemer van het zonnepark is Bodemzorg Limburg. Dit is een organisatie met alle Limburgse gemeenten als aandeelhouders. Namens hen heeft Bodemzorg Limburg de ‘eeuwigdurende’ zorg voor veertien stortplaatsen op zich genomen, waaronder de voormalige stortplaats Venraysbroek. Het plangebied is zo’n 6 hectare groot en biedt ruimte aan 10.000 tot 12.000 panelen, samen goed voor de jaarlijkse stroomvoorziening van zo’n 1300 huishoudens.

In de vergadering van 6 juni heeft het college van B&W besloten deze vergunning te verlenen.

“Dit zonnepark helpt ons te voorzien in de steeds grotere vraag naar duurzame elektriciteit, die we natuurlijk ook in onze gemeente ervaren. En tegelijkertijd nemen wij onze verantwoordelijkheid in het leveren van een bijdrage aan de duurzaamheidsopgaven die er liggen”, aldus wethouder Erik van Daal.

Vergunning

Om te komen tot de huidige vergunning, heeft Bodemzorg Limburg uitgebreide onderzoeken gedaan naar onder andere de natuurwaarden, (grond)waterkwaliteit en landschappelijke inpassing. Ook is er een uitgebreide omgevingsdialoog geweest met omwonenden en betrokkenen. Op basis hiervan is het plan op verschillende punten aangepast. Zo wordt er expliciet rekening gehouden met de aanwezigheid van dassen in het gebied en is er extra grondwateronderzoek gedaan.

Zienswijzen

Op het ontwerpbesluit heeft de gemeente 11 zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn allemaal zorgvuldig afgewogen en getoetst aan het gemeentelijk beleid en de wettelijke eisen. Conclusie is dat deze geen aanleiding gaven om de vergunning te weigeren. De verleende omgevingsvergunning ligt vanaf 16 juni ter inzage. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om beroep aan te tekenen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio