27.9 C
De Bilt

Voorne aan Zee krijgt een kickstart als nieuwe gemeente

Op dinsdag 6 september heeft het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een bezoek gebracht aan de nieuw te vormen gemeente Voorne aan Zee. Per 1 januari 2023 gaan de huidige gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne op in de nieuwe gemeente. In aanloop daarnaar toe brachten de Commissaris van de Koning en de gedeputeerden van Zuid-Holland een bezoek aan de regio.  “De nieuwe gemeente Voorne aan Zee staat voor grote uitdagingen op het gebied van kustontwikkeling, wonen, welzijn, zorg, natuur en recreatie. Vandaag geven we het startschot om gezamenlijk – gemeente, regio en provincie – met inwoners, organisaties en bedrijven te bouwen aan de toekomst van Voorne aan Zee”, aldus Jaap Smit, Commissaris van de Koning.

Voorne aan Zee

Er zijn bezoeken gebracht aan de testlocatie met drijvende zonnepanelen, het Field Lab Oostvoornse Meer en aan het STC Brielle bij de Green Technology Campus. Daar leren studenten en bedrijven van elkaar over proces- en onderhoudstechniek op het gebied van duurzame energiebronnen. Naast deze bezoeken en de goede gesprekken was er ook ruimte om vooruit te kijken naar de toekomst van de nieuwe gemeente. Daar werd onder andere het uitvoeringsprogramma Voorne aan Zee ondertekend door de aanwezige bestuurders.

Het uitvoeringsprogramma Voorne aan Zee geeft richting aan de wijze waarop de provincie samenwerkt met de gemeenten Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis. Bestuurders van de gemeenten en de provincie Zuid-Holland hebben vandaag gezamenlijk hun handtekening onder het uitvoeringsprogramma gezet. In dit uitvoeringsprogramma staan de thema’s vermeld waarop de betrokken partijen de samenwerking intensiveren.

De drie burgemeesters zijn blij met de samenwerking met de provincie. “Met dit Uitvoeringsprogramma Voorne aan Zee zetten we een eerste stap in de concretisering van de samenwerking vanuit de nieuw te vormen gemeente met de provincie, regio en natuurlijke inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen.”

Zes thema’s

Met het uitvoeringsprogramma spreken provincie en gemeenten zich uit voor een gebiedsgerichte en integrale aanpak van maatschappelijke opgaven. Omdat de provincie vooral werkt op het ruimtelijke vlak zoals infrastructuur en ruimtelijke ordening en de gemeenten daarnaast ook grote taken hebben in het sociale domein, zoeken de ondertekenaars in dit uitvoeringsprogramma nadrukkelijk de verbinding tussen het ruimtelijke en het sociale domein. Doel van het programma is tevens een opgavegerichte samenwerking met ondernemers en instellingen. De zes thema’s zijn:

  1. Kustontwikkeling korte termijnperspectief in relatie tot aanzanding Haringvlietmonding.
  2. Ontwikkeling eilandrand: natuurcompensatie, ontwikkeling Plas van Heenvliet, Rijksdriehoek.
  3. Fietsen op Voorne: versterking van de fietsinfrastructuur.
  4. Green Technology Campus: realiseren van een living lab binnen het STC Brielle
  5. Recreatie en toerisme.
  6. Wonen, welzijn en zorg.

In de tweede helft van 2023 wordt op basis van het dan bekende collegeprogramma Voorne aan Zee bekeken of er ruimte is voor uitbreiding op thema’s. De besluitvorming is uiteraard aan de nieuwe bestuurders en de gemeenteraad. Halverwege en aan het eind van de looptijd (2022-2025) evalueren we het uitvoeringsprogramma.

Betrekken stakeholders

Bij de verkenning waren de gemeentelijke ambities vanuit de Toekomstvisie Voorne aan Zee en het provinciaal beleid leidend. Op sommige onderdelen zijn de samenwerkende partijen al in een eerder stadium betrokken bij het uitvoeringsprogramma. Dit geldt voor de aanzanding van de Haringvlietmonding, het traject fietsen op Voorne en de ontwikkeling van passend onderwijs bij de Campus Green Technology. De stakeholders worden bij de verder invulling van het uitvoeringsprogramma per thema uitgenodigd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio