Werkzaamheden Plas van Heenvliet eind augustus hervat

Brielle – Op vrijdag 6 augustus 2021 is door gemeente Brielle en de aannemerscombinatie Plas van Heenvliet een overeenkomst getekend over de verdere (her)ontwikkeling van de Plas van Heenvliet. Eind augustus gaat de combinatie in opdracht van de gemeente verder met het inrichten van de Plas als recreatieplas. De ontwikkeling is een kans om de recreatiemogelijkheden voor Zwartewaal en het eiland te verbreden.

Gereinigde grond Plas van Heenvliet veilig

Vorig jaar is na onderzoek door het RIVM mede geconcludeerd dat de 200.000 ton thermisch gereinigde grond (TGG), die gebruikt is om de zuidoostelijke oevers op te hogen geen gevaar is voor de gezondheid van mensen. Vanuit wet- en regelgeving moet een leeflaag worden aangebracht van minimaal een halve meter, zodat er geen direct contact kan optreden met de TGG. Eind augustus start de combinatie Plas van Heenvliet met het aanbrengen van de nieuwe leeflaag. De aannemerscombinatie brengt een leeflaag van 1 meter rondom de plas. De gemeente heeft dit naar aanleiding van de expertmeeting besloten om geen enkel risico te nemen.

Planning

De Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid heeft begin augustus geoordeeld dat de start van de werkzaamheden het broedseizoen niet in de weg zitten. Daarnaast is door waterschap Hollandse Delta de benodigde watervergunning verleend. Dit betekent dat in de week van 23 augustus de voorbereidende werkzaamheden van de aannemerscombinatie Plas van Heenvliet starten. De week daaropvolgend wordt door de combinatie gestart met het aanbrengen van de nieuwe leeflaag en zal er verder worden gegaan met het nuttig toepassen van grond en bagger in en rondom de Plas van Heenvliet.

Meer informatie

Op de website van de gemeente www.brielle.nl/plasvanheenvliet is meer informatie te vinden over de ontwikkeling en is het RIVM onderzoeksrapport te downloaden. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Nissewaard Lokaal wil meer duidelijkheid capaciteit elektriciteitsnetwerk in wijken

Nissewaard Lokaal wil dat inwoners, die willen investeren in zonnepanelen of andere duurzame maatregelen, weten waar ze aan toe zijn. Uit antwoord van de...

Schep mee voor schoon water

Van 13 september tot en met 10 oktober kun je watervriendelijke prijzen winnen met 'scheppen voor schoon water', het opruimen van zwerfafval in en...

Nissewaard Lokaal zoekt jou als raadslid! Lokale politiek kan beter!

Nissewaard - In maart 2022 vinden er weer nieuwe gemeenteraadsverkiezingen plaats en Nissewaard Lokaal is op zoek naar kandidaat-raadsleden. Als partij voor de inwoners...

Waterschap Hollandse Delta tevreden met afdekken thermisch gereinigde grond

Brielle - Waterschap Hollandse Delta is tevreden dat de aannemerscombinatie Plas van Heenvliet deze week begint met het afdekken van de thermisch gereinigde grond...

Gezamenlijke sportwebsite gelanceerd door Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

Voorne-Putten - De wethouders van sport van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben op 1 september de gezamenlijke sportwebsite www.sportiefvoorneaanzee.nl in gebruik genomen....

Onze scholen beginnen weer!

Brielle/Hellevoetsluis - Na een lange zomervakantie starten op maandag 30 augustus onze scholen weer. De betrokken wethouders van gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne vragen...

Hellevoetsluis ondertekend contract aanleg en ouderhoud bestrating met Van Doorn

Hellevoetsluis - Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is. Dat is een prioriteit in de gemeente Hellevoetsluis. Daar hoort ook goed onderhoud...

Nissewaard Lokaal wil integrale aanpak verkeersproblematiek kernen

Nissewaard Lokaal wil dat er een integrale discussie komt over de verkeersproblematiek rond de kernen Simonshaven en Zuidland. Aanleiding vormen de schriftelijke vragen van coalitiepartij...