9.4 C
De Bilt

Klimaatbestendige inrichting stroomgebied Peelloop start laatste en meest zichtbare fase

Het landbouwgebied aan de rand van de Limburgse Peel kent problemen met water. Zowel watertekorten als wateroverlast treden hier vaak op. Ook ligt de waterkwaliteit van dit belangrijke stelsel van natuurbeken beneden peil. In samenwerking met Waterschap Limburg, nemen we diverse maatregelen om deze problemen te verbeteren en deels op te lossen.

Stroomgebied

Met dit project wordt een grote stap gezet in het oplossen van de problemen door de aanleg van een waterberging van 40.000 m3. Daarnaast wordt de ecologische waterkwaliteit in een landbouw- en natuurgebied van meer dan 1500 hectare aanzienlijk verbeterd. Hiervan zullen de komende decennia alle gebruikers van het gebied, zowel mens als dier, profiteren. Dergelijke problemen vragen echter om forse ingrepen en zijn voor dit grote gebied behoorlijk kostbaar. Het Europese subsidieprogramma voor Plattelandsontwikkeling (POP) bood uitkomst om de projectkosten mee te financieringen.

Projectleider, Bas van de Lisdonk: “Dit project is voor onze gemeente echt belangrijk omdat we hiermee een robuuste en duurzame oplossing realiseren. In dit project werkt de gemeente samen met  Waterschap Limburg.  “Samen met de gemeente keken we goed naar de waterhuishouding van het gebied. We zijn blij dat we vandaag kunnen starten met het oplossen van verschillende problemen in één gebied”, aldus Jan Jacobs, projectleider vanuit Waterschap Limburg.

Start laatste fase

Het project wordt in fases uitgevoerd en heeft de laatste jaren behoorlijk wat vertraging opgelopen. Dit heeft onder andere te maken met de problematiek rondom PFAS, corona en stikstof. Vanaf vandaag gaan we de laatste fase in. Deze laatste fase is het meest zichtbaar voor iedereen.

Wat gaan we doen?

Bij piekafvoeren hebben veel landbouwpercelen in en rondom Evertoord last van zogenaamde inundatie (het onder water lopen van een laaggelegen gebied). Daarom hebben we het afvoer-regime  van de Peelloop verbeterd, zodat het water, als nodig, sneller weg kan.  Omdat er ook problemen zijn rondom droogte, willen zowel gemeente Horst aan de Maas als Waterschap Limburg vooral ook zoveel mogelijk water in dit gebied houden. Daarom maken we stroomafwaarts een buffer waar het water versneld in kan stromen bij hevige buien. Hier kan het dan rustig infiltreren, waardoor het water grotendeels in het gebied blijft.

Verder stroomafwaarts richten we een aftakking van de Peelloop (waterloop de Peel en Driefkuilen) opnieuw in. De gekanaliseerde beek geven we weer een natuurlijk profiel. Hierdoor kan de beek veel meer water bergen en wordt het water op natuurlijke wijze gefilterd. Deze maatregelen hebben een positief effect op de waterhuishouding in Kronenberg en voor de natte natuurparel Heesbeemd. In de heringerichte Driefkuilen wordt een filter ingericht bestaande uit houtsnippers.

Proefopstelling

Dit is een proefopstelling om te onderzoeken of op lokaal niveau met eenvoudige middelen water, afkomstig van landbouwgebieden gezuiverd kan worden. De vrijkomende bovengrond gaan we verwerken op laaggelegen landbouwpercelen, zodat deze een betere drooglegging krijgen. De heringerichte gebieden worden ingezaaid met kruidenrijke mengsels. Daarnaast worden er op verschillende locaties groepen met bosplantsoen en bomen aangeplant.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf J. van den Brand en starten in november. De werkzaamheden zullen medio april 2023 gereed zijn.

spot_img

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

spot_img

Nieuws uit deze regio